რეზიდენტურა 2018. ნეფროლოგია 832-881

50 Questions | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
რეზიდენტურა 2018. ნეფროლოგია 832-881 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილი მონაცემებიდან რომელი მიუთითებს, რომ თირკმლების უკმარისობა ქრონიკული და შეუქცევადია და არა მწვავე?
  • A. 

   ანემია

  • B. 

   ჰიპერფოსფატემია;

  • C. 

   შარდოვანას მომატება 200 მგ%-ზე მეტად;

  • D. 

   სისხლში კრეატინინის მომატება 15მგ%-ზე მეტად;

  • E. 

   თირკმლის ზომების შემცირება ინტრავენური უროგრაფიის და ტომოგრაფიის მონაცემებით

 • 2. 
  თირკმლების ამილოიდოზი შეიძლება იყოს შედეგი
  • A. 

   მწვავე პიელონეფრიტის;

  • B. 

   ქრონიკული გლომერულონეფრიტის

  • C. 

   მწვავე გლომერულონეფრიტის

  • D. 

   დიაბეტური ნეფროპათიის

  • E. 

   მიელომური დაავადების

 • 3. 
  ნეფროზული სინდრომი წარმოადგენს შემდეგი სიმპტომების შერწყმას
  • A. 

   შეშუპებები, ჰიპერნატრიემია, ჰიპერლიპიდემია

  • B. 

   შეშუპებები, მაღალი პროტეინურია, ჰიპერნატრიემია, ჰიპორენინემია

  • C. 

   არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპებები, ჰიპერლიპიდემია, ჰიპოპროტეინემია

  • D. 

   შეშუპება, მაღალი პროტეინურია, ჰიპო - და დისპროტეინემია, ჰიპერლიპიდემია

  • E. 

   შეშუპება, არტერიული ჰიპერტენზია, მაღალი პროტეინურია, ჰიპოპროტეინემია

 • 4. 
  რომელი დაავადებების დროს ვითარდება გორგლოვანი პროტეინურია
  • A. 

   ქრონიკული გლომერულონეფრიტიs

  • B. 

   მიელომური დაავადების;

  • C. 

   პოდაგრული თირკმლის

  • D. 

   ქრონიკული პიელონეფრიტის

  • E. 

   თანდაყოლილი ტუბულოპათიის

 • 5. 
  ჰიპერნეფრომის სინდრომისთვის დამახასიათებელია შემდეგი გამოვლინებები, გარდა:
  • A. 

   ჰემატურიის

  • B. 

   ცხელების;

  • C. 

   ნეფროზული სინდრომის

  • D. 

   ტკივილის სინდრომის;

  • E. 

   არტერიული ჰიპერტენზიის

 • 6. 
  თირკმლების მწვავე უკმარისობას თან ახლავს შემდეგი ნივთიერებების დონის მომატება პლაზმაში, გარდა:
  • A. 

   კრეატინინის;

  • B. 

   ნატრიუმის;

  • C. 

   კალიუმის

  • D. 

   შარდმჟავას

  • E. 

   შარდოვანას.

 • 7. 
  პაპილარული ნეკროზი უმეტესად ართულებს მიმდინარეობას:
  • A. 

   შაქრიანი დიაბეტის

  • B. 

   გლომერულონეფრიტის;

  • C. 

   პიელონეფრიტის

  • D. 

   არტერიული ჰიპერტენზიის

 • 8. 
  ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელს ახასიათებს თირკმლების შედარებით დიდი ზომები, მიუხედავად თირკმების პროგრესირებადი უკმარისობის?
  • A. 

   ამილოიდოზს

  • B. 

   ნეფროსკლეროზს;

  • C. 

   ვაზორენალური ჰიპერტენზია

  • D. 

   მემბრანულ გლომერულონეფრიტს

 • 9. 
  თიაზიდური შარდმდენების გვერდით ეფექტებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა:
  • A. 

   ჰიპოკალიემიის

  • B. 

   ჰიპოკალცემიის;

  • C. 

   ჰიპერურიკემიის;

  • D. 

   ჰიპერგლიკემიის;

  • E. 

   ჰიპერტრიგლიცერიდემიი

 • 10. 
  შემდეგი მტკიცებებიდან რომელია ჭეშმარიტი ვაზორენულ ჰიპერტენზიასთან მიმართებაში?
  • A. 

   ხშირად გვხვდება მამაკაცებში, რომელთა ასაკი 30 წელზე ნაკლებია

  • B. 

   ახასიათებს ტენდენცია ჰიპერკალიემიისაკენ

  • C. 

   კაპტოპრილით მკურნალობა ვერ აქვეითებს არტერიულ წნევას

  • D. 

   კაპტოპრილის დანიშვნამ შეიძლება დააჩქაროს თირკმლების უკმარისობის განვითარება

  • E. 

   ინტრავენური პიელოგრაფია წარმოადგენს მგრძნობიარე და სპეციფიურ დიაგნოსტიკურ ტესტს.

 • 11. 
  ჩამოთვლილიდან რა არ არის დამახასიათებელი მწვავე პოსტსტრეპტოკოკური გლომერულონეფრიტისთვის?
  • A. 

   ჰემატურია

  • B. 

   ცვილისებრი ცილინდრები

  • C. 

   ერითროციტული ცილინდრები;

  • D. 

   შეშუპება

  • E. 

   ოლიგურია.

 • 12. 
  75 წლის ავადმყოფი მამაკაცი შემოვიდა საავადმყოფოში შარდის გამოყოფის დარღვევით. დღეს გამოყო დიდი რაოდენობით შარდი, წინა დღეებში შარდი საერთოდ არ გამოიყოფოდა. არტერიული წნევა 180/90 მმ.ვწყ.სვ. დანარჩენი კლინიკური ნიშნები ნორმის ფარგლებშია. კრეატინინის შემცველობა სისხლში 260 მკ მოლ/ლ-ია. შარდის ხვედრითი წონა 1.010. შარდში ცილა, ერითროციტები, ლეიკოციტები, გლუკოზა არ აღმოჩნდა, რომელი დიაგნოზი ახსნის თირკმლების უკმარისობის მიზეზს ამ შემთხვევაში?
  • A. 

   ობსტრუქციული უროპათია;

  • B. 

   მწვავე გლუმერულონეფრიტი

  • C. 

   ინტერსტიციული ნეფრიტი

  • D. 

   მწვავე ტუბულური ნეკროზი

  • E. 

   თირკმლების ქრონიკული უკმარისობა

 • 13. 
  ელექტროლიტური ცვლის რა სახის დარღვევები არ არის დამახასიათებელი თირკმლების ქრონიკული უკმარისობისთვის?
  • A. 

   ჰიპოკალციემია;

  • B. 

   ჰიპერკალიემია;

  • C. 

   ჰიპერნატრიემია;

  • D. 

   ჰიპერფოსფატემია;

  • E. 

   ჰიპერურიკემია

 • 14. 
  ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომლისთვის არის დამახასიათებელი ასეპტიური პიურია?
  • A. 

   ქრონიკული გლომერულონეფრიტი

  • B. 

   თირკმლის ტუბერკულოზი

  • C. 

   მწვავე პიელონეფრიტი

  • D. 

   ქრონიკული პიელონეფრიტი

  • E. 

   ცისტიტი.

 • 15. 
  რომელი მტკიცებები არ არის მართებული ნეფროზული სინდრომის შესახებ?
  • A. 

   ახასიათებს მასიური პროტეინურია;

  • B. 

   აღმოცენდება გლომერულონეფრიტის უპირატესად მემბრანული და არა პროლიფერაციული ფორმის დროს;

  • C. 

   აღმოცენდება გორგლების როგორც დიფუზური, ისე ფოკალური დაზიანების დროს;

  • D. 

   წარმოადგენს არტერიული ჰეპერტონიის უშუალო მიზეზს;

  • E. 

   დამახასიათებელია ჰიპერქოლესტერინემია

 • 16. 
  ჩამოთვლილი დიურეზული საშულებებიდან ჰიპოკალიემიას არ იწვევს:
  • A. 

   ჰიპოთიაზიდი

  • B. 

   ამილორიდი;

  • C. 

   ფუროსემიდი

  • D. 

   დიაკარბი;

  • E. 

   ურეგიტი

 • 17. 
  ჩამოთვლილი გამოკვლევის მეთოდებიდან რომელს შეიძლება არ მივმართოთ რენოვასკულური ჰიპერტენზიის ქირურგიული მკურნალობის საკითხის გადაწყვეტისას?
  • A. 

   ფარმაკოლოგიური სინჯი კაპტოპრილით;

  • B. 

   რენინის განსაზღვრა თირკმლების ვენურ სისხლში

  • C. 

   თირკმლების არტერიების ანგიოგრაფია

  • D. 

   ინტრავენური პიელოგრაფია

  • E. 

   თირკმლების სკანირება

 • 18. 
  როგორია ფიზიოლოგიური პროტეინურიის ზედა ზღვარი?
  • A. 

   20 მგ დღე-ღამეში;

  • B. 

   150 მგ დღე-ღამეში

  • C. 

   60-90 მგ დღე-ღამეში

  • D. 

   100 მგ დღე-ღამეში

  • E. 

   ნორმაში შარდში ცილა არ უნდა აღმოჩნდეს

 • 19. 
  მწვავე გლომერულონეფრიტის დიაგნოზი შეიძლება შეცდომით დაისვას ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი დაავადებებისას, გარდა:
  • A. 

   კვანძოვანი პერიარტერიიტის

  • B. 

   ჰემორაგიული ვასკულიტის;

  • C. 

   ქვემწვავე სეპტიური ენდოკარდიტის

  • D. 

   პიელონეფრიტის;

  • E. 

   სისტემური წითელი მგლურას

 • 20. 
  მწვავე მედიკამენტური ინტერსტიციული ნეფრიტის კლინიკური სიმპტომოკომპლექსი მოიცავს ყველა ჩამოთვლილ სიმპტომს, გარდა:
  • A. 

   პროტეინურიის

  • B. 

   ლეიკოციტურიის;

  • C. 

   ბაქტერურიის;

  • D. 

   ოლიგურიის;

  • E. 

   სისხლში კრეატინინის დონის მომატებისა

 • 21. 
  ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომლის დიაგნოზი ისმება ყველაზე მეტი სიზუსტით თირკმლის ბიოფსიის შედეგების საფუძველზე:
  • A. 

   სისტემური წითელი მგლურა

  • B. 

   სარკოიდოზი;

  • C. 

   კვანძოვანი პერიარტერიტი

  • D. 

   ამილოიდოზი;

  • E. 

   მრავლობითი მიელომა

 • 22. 
  თირკმლების ფუნქციის უეცარი გაუარესების მიზეზი შაქრიანი დიაბეტის დროს ყველაზე მეტი ალბათობით შეიძლება იყოს:
  • A. 

   მწვავე პიელონეფრიტი

  • B. 

   მწვავე პიელონეფრიტი

  • C. 

   ნეფროლითიაზი

  • D. 

   პაპილარული ნეკროზი

  • E. 

   თირკმლის ვენის თრომბოზი

 • 23. 
  ნეფროზული სინდრომის გამოვლინებებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა:
  • A. 

   შეშუპების;

  • B. 

   პროტეინურიის

  • C. 

   ჰიპოალბუმინემიის

  • D. 

   ჰიპერლიპიდემიის

  • E. 

   ჰიპერტენზიის.

 • 24. 
  ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელი ახასიათებს ყველაზე ზუსტად ფუროსემიდს
  • A. 

   უეფექტოა ჰიპოალბუმინემიის შემთხვევაში

  • B. 

   ქიმიურად მსგავსია სულფანილამიდების

  • C. 

   მოქმედებს მხოლოდ პროქსიმალურ მილაკზე;

  • D. 

   იწვევს ალკალოზს;

  • E. 

   მოქმედებს ჰენლეს მარყუჟზე

 • 25. 
  ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომლის პათოგენეზში აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რენინის ჰიპერსეკრეციას:
  • A. 

   ქრონიკული ინტერსტიციული გლომერულონეფრიტი

  • B. 

   IgA ნეფროპათია (ბერჟეს დაავადება)

  • C. 

   ქრონიკული მემბრანული გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   თირკმლის არტერიის სტენოზი

  • E. 

   თირკმლების პოლიკისტოზი.

Back to Top Back to top