Test I Matematikes Kl.6. Avdi Tafilaj, Klinë

15 Questions | Total Attempts: 367

SettingsSettingsSettings
Test I Matematikes Kl.6. Avdi Tafilaj, Klin - Quiz

* * * * S U K S E S E * * * *


Questions and Answers
 • 1. 
  Vija kufitare e Kosoves është vijë e lakuar e mbyllurë:
  • A. 

   E pasakt

  • B. 

   E sakt

 • 2. 
  Vijën e drejt të pakufizuar në të dy anët e quajm segment:
  • A. 

   E pasakt

  • B. 

   E sakt

 • 3. 
  Nëse e presum një shkop 4 herë fitojmë:
  • A. 

   3 shkopinj

  • B. 

   4 shkopinj

  • C. 

   5 shkopinj

  • D. 

   6 shkopinj

 • 4. 
  Kopshtin në formë katrori e mbjellim me trendafila për rreth që të duken nga 5 trendafila në secilën anë. Sa trendafila i kemi mbjellur:
  • A. 

   18

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   16

 • 5. 
  Rrafsh quajm sipërfaqen e rrafshët të:
  • A. 

   Pa kufizuar në të dy anët

  • B. 

   Pa kufizuar në të gjita anët

  • C. 

   Kufizuar në njëren anë

  • D. 

   Kufizuar në të gjitha anët

 • 6. 
  Këndi me i vogël është këndi:
  • A. 

   I hapur

  • B. 

   I drejtë

  • C. 

   I gjërë

  • D. 

   I ngusht

 • 7. 
  Këndi i drejtë është sa dy kënde të shtrira:
  • A. 

   E pasakt

  • B. 

   E sakt

 • 8. 
  Cila renditje e njësive këndore është renditur drejt, nga njësia e vogël deri të njësia e madhe:
  • A. 

   Shkalla kendore, minuta kendore, sekonda kendore

  • B. 

   Sekonda kendore, shkalla kendore, minuta kendore

  • C. 

   Sekonda kendore, minuta kendore, shkalla kendore

  • D. 

   Shkalla kendore, sekonda kendore, minuta kendore

 • 9. 
  Sa minuta këndor ka këndi i drejtë: 
  • A. 

   540'

  • B. 

   5400'

  • C. 

   90'

  • D. 

   180'

 • 10. 
  Sa shkallë këndore është shuma e tri këdeve të katrorit:
  • A. 

   270*

  • B. 

   360*

  • C. 

   180*

  • D. 

   90*

 • 11. 
  Sa është shuma e dy këndeve:   L = 39* 44' 32''.   B = 10* 15' 28"
  • A. 

   40*

  • B. 

   90*

  • C. 

   50*

  • D. 

   59*

 • 12. 
  Cila renditje e  këndeve është e sakt, nga këndi i vogël deri të këndi me i madh:
  • A. 

   CBAD

  • B. 

   ABCD

  • C. 

   BACD

  • D. 

   ABDC

 • 13. 
  Sa segmente kemi në figurë:
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   12

  • D. 

   13

 • 14. 
  Sa është ndryshimi i dy këndeve:    L = 80*   dhe  B = 38*  58'  120''
  • A. 

   119*

  • B. 

   41*

  • C. 

   40*

  • D. 

   39*  

Back to Top Back to top