Menadžerska Znanja I Vještine Za Upravljanje Projektima

45 Questions | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Menadžerska Znanja I Vještine Za Upravljanje Projektima

Menadžerska znanja i vještine za upravljanje projektima - 2019


Questions and Answers
 • 1. 
  Što od navedenog nije projekt?
  • A. 

   Vjenčanje prijatelja

  • B. 

   Izgradnja mosta

  • C. 

   Čišćenje stana svaki dan

  • D. 

   Kupovanje na rasprodaji

 • 2. 
  Pesimistična procjena trajanja aktivnosti je 30 dana, najvjerojatnija procjena je 16 dana, optimistična procjena je 10 dana. Koliko je očekivano trajanje aktivnosti?
  • A. 

   Približno 10 dana

  • B. 

   Približno 18 dana

  • C. 

   Približno 20 dana

  • D. 

   Približno 30 dana

 • 3. 
  Upravljanje projektnim timom
  • A. 

   Ocjena članova projektnog tima

  • B. 

   Proces praćenja uspješnosti članova tima, davanje povratnih informacija, rješavanje otvorenih pitanja i upravljanje izmjenama

  • C. 

   Ocjena radne učinkovitosti tima

  • D. 

   Priznanje i nagrađivanje

 • 4. 
  Vodič kroz znanja u upravljanju projektima (vodič kroz PMBOK) dijeli znanja na
  • A. 

   9 područja

  • B. 

   11 područja

  • C. 

   8 područja

  • D. 

   10 područja

 • 5. 
  Načela izrade WBS jesu:
  • A. 

   Pravilo 100%, kodiranje i pravilna struktura

  • B. 

   Pravilo 100%, međusobna isključivost i preglednost

  • C. 

   Pravilo 100%, preglednost i pravilna struktura

  • D. 

   Pravilo 100%, međusobna isključivost i kodiranje

 • 6. 
  CPI (indeks učinkovitosti troškova) indeks je veći od 1. To znači:
  • A. 

   Troškovi su premašili procjenu

  • B. 

   Troškovi su u skladu s procjenom

  • C. 

   Troškovi su ispod procjene

  • D. 

   Odstupanje od vremenskog rasporeda

 • 7. 
  CPI (indeks učinkovitosti troškova) indeks je manje od 1. To znači:
  • A. 

   Troškovi su premašili procjenu

  • B. 

   Troškovi su u skladu s procjenom

  • C. 

   Troškovi su ispod procjene

  • D. 

   Odstupanje od vremenskog rasporeda

 • 8. 
  Plan upravljanja troškovima (P) - Proces definiranja kako će se projektni troškovi procjenjivati, budžetirati, upravljati, nadgledati i kontrolirati.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 9. 
  Određivanje budžeta (P) - Proces objedinjavanja procijenjenih troškova pojedinačnih aktivnosti ili radnih paketa kako bi se ustanovio odobreni temeljni troškovnik
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Procjena troškova (P) - Proces nadzora statusa projekta radi ažuriranja projektnih troškova i upravljanja izmjenama temeljnog troškovnika
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 11. 
  Upravljanje projektnim timom - Proces praćenja učinaka članova tima, davanje povratnih informacija, rješavanje problema i upravljanje promjenama u timu u cilju optimizacije provedbe projekta
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 12. 
  Tipovi rizika:
  • A. 

   Poznati rizici

  • B. 

   Učestali rizici

  • C. 

   Nepoznati rizici

  • D. 

   Posebni rizici

 • 13. 
  Strategije za negativne rizike (threats) su Escalate, Avoid, Mitigate, Transfer i Accept
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 14. 
  PDM Metoda je proces identifikacije i dokumentiranja specifičnih radnji koje je potrebno provesti kako bi se izradile projektne isporuke
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 15. 
  Procjenjivanje trajanja aktivnosti (P) - Proces procjene broja radnih razdoblja potrebnih da se završe pojedinačne aktivnosti uz procijenjene resurse
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 16. 
  Ovisnost među aktivnostima
  • A. 

   Obvezna

  • B. 

   Opcionalna

  • C. 

   Vanjska

  • D. 

   Unutarnja

  • E. 

   Posredna

  • F. 

   Skrivena

 • 17. 
  Kritični put je najduži slijed aktivnosti koji određuje najkraće moguće trajanje projekta
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 18. 
  UKUPNA VREMENSKA REZERVA – ukupna količina vremena za koju se neka aktivnost može odgoditi ili produžiti od predviđenog najranijeg početka, a da time ne odgađa datum završetka projekta
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 19. 
  MENADŽMENT - Proces obavljanja posla kroz druge ljude, ili s njima, radi ostvarenja organizacijskih ciljeva u dinamičnom okruženju, uz učinkovito korištenje ograničenih resursa
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 20. 
  OSNOVNE FUNKCIJE MENADŽMENTA
  • A. 

   Planiranje

  • B. 

   Koordiniranje

  • C. 

   Vođenje

  • D. 

   Motiviranje

  • E. 

   Odlučivanje

  • F. 

   Upravljanje ljudskim resursima

 • 21. 
  TEMELJNI PROCESI MENADŽMENTA
  • A. 

   Odlučivanje

  • B. 

   Motiviranje

  • C. 

   Komuniciranje

  • D. 

   Koordiniranje

 • 22. 
  TEMELJNE MENADŽERSKE VJEŠTINE
  • A. 

   Vještine analiziranja - rješavanje problema i odlučivanje

  • B. 

   Vještine komuniciranja

  • C. 

   Vještine utjecanja - vodstvo, motivacija i delegiranje

  • D. 

   Vještine promatranja

  • E. 

   Vještine opažanja

  • F. 

   Vještine ručnog rada

 • 23. 
  MEĐULJUDSKE VJEŠTINE za voditelja projekta su Vodstvo i Izgradnja tima
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 24. 
  Timovi u projektu se definiraju kroz WBS i mogu biti samo iz više organizacija
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 25. 
  Timovi u projektu se definiraju kroz WBS i mogu biti iz više organizacija i iz jedne organizacije
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

Back to Top Back to top