Pts2 Mata Pelajaran Aqidah 1

25 Questions | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Pts2 Mata Pelajaran Aqidah 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Yang termasuk Asmaul Husna adalah ... 
  • A. 

   Al Islam

  • B. 

   Al Mukmin

  • C. 

   Al Lail

 • 2. 
  Al Mukmin artinya yang maha pemberi ... 
  • A. 

   Kebahagian 

  • B. 

   Rejeki

  • C. 

   Keamanan 

 • 3. 
  Salah satu cara meneladani sifat Al Mukmin adalah ...... teman yang sedang merasa takut
  • A. 

   Menenangkan

  • B. 

   Memusuhi

  • C. 

   Membiarkan

 • 4. 
  Al Muhaimin artinya yang maha ... 
  • A. 

   Pengasih

  • B. 

   Penyayang

  • C. 

   Memelihara

 • 5. 
  Langit, Bumi dan segala isinya dipelihara dan diatur oleh ... 
  • A. 

   Allah

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Manusia

 • 6. 
  Pegunungan, Lautan dan segala isinya harus selalu kita ... 
  • A. 

   Rusak

  • B. 

   Jual

  • C. 

   Pelihara

 • 7. 
  Menyiram tanaman agar tidak mati merupakan salah satu contoh memelihara lingkungan yang merupakan teladan dari salah satu sifat Allah yaitu ...
  • A. 

   Al Mukmin

  • B. 

   Al Muhaimin

  • C. 

   Al Aziz

 • 8. 
  Al Aziz artinya yang maha ... 
  • A. 

   Perkasa

  • B. 

   Kuat

  • C. 

   Bijaksana

 • 9. 
  Segala yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada ... 
  • A. 

   Allah

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Jin

 • 10. 
  Contoh cara meneladani sifat Al Aziz adalah memelihara ...
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Lingkungan 

  • C. 

   Kehormatan

 • 11. 
  Yang bukan merupakan contoh dari meneladani sifat Al Aziz adalah ... 
  • A. 

   Meminta - minta supaya jadi terhormat

  • B. 

   Tisak sombong kepada ilmu yang kita milki

  • C. 

   Berusaha memberikan manfaat pada orang lain

 • 12. 
  Al Jabbar artinya yang maha ... 
  • A. 

   Memelihara

  • B. 

   Memaksa

  • C. 

   Perkasa

 • 13. 
  Paksaan Allah disertai dengan rasa ... 
  • A. 

   Kasih Sayang

  • B. 

   Menyesal

  • C. 

   Marah

 • 14. 
  Barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan ...
  • A. 

   Pahala

  • B. 

   Dosa

  • C. 

   Siksa

 • 15. 
  Barang siapa yang berbuat jahat akan mendapat .... 
  • A. 

   Pahala

  • B. 

   Siksa

  • C. 

   Rejeki

 • 16. 
  Meneladani sifat Al Jabbar adalah dengan cara mempengaruhi orang lain untuk berbuat...
  • A. 

   Kebaikan 

  • B. 

   Dosa

  • C. 

   Kejahatan

 • 17. 
  Al Mutakabbir artinya Yang Maha ... 
  • A. 

   Memelihara

  • B. 

   Memiliki Kebesaran

  • C. 

   Penyayang

 • 18. 
  Allah memiliki kebesaran dan keagungan, dihadapan Allah semua makhluk ...
  • A. 

   Sama

  • B. 

   Berbeda

  • C. 

   Jelek

 • 19. 
  Dihadapan Allah semua makhluk sama, yang membedakan makhluk - makhluk Allah adalah ...
  • A. 

   Jelek dan Cantik

  • B. 

   Gendut dan kurus

  • C. 

   Keimanan dan ketaqwaannya

 • 20. 
  Yang bukan merupakan contoh meneladani sikap Allah Al Mutakabbir adalah...
  • A. 

   Bersikap Sombong

  • B. 

   Belajar dengan sungguh - sungguh 

  • C. 

   Bekerja keras

 • 21. 
  Kita akan selalu aman manakala bersandar kepada ... 
  • A. 

   Allah

  • B. 

   Pohon

  • C. 

   Tiang

 • 22. 
  Maha Perkasa adalah arti dari ...
  • A. 

   Al Mukmin

  • B. 

   Al Aziz 

  • C. 

   Al Muhaimin

 • 23. 
  Bagaimana sikap kita kepada alam ?
  • A. 

   Menjaga dan Memelihara

  • B. 

   Merusaknya

  • C. 

   Membiarkannya

 • 24. 
  Al Aziz bila ditulis arab ... 
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 25. 
  Maha memaksa adalah arti dari ...
  • A. 

   Al Aziz

  • B. 

   Al Muhaimin

  • C. 

   Al Jabbar

Back to Top Back to top