კარდიოლოგია რეზიდენტურა 13 ტესტი

13 Questions | Total Attempts: 84

SettingsSettingsSettings
 13 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტენოკარდიის პროგნოზის სავარაუდოდ?
  • A. 

   სტენოზის ლოკალიზაცია და დაზიანებული გვირგვინოვანი არტერიების რაოდენობა

  • B. 

   კორორნარული არტერიის ობსტრუქციის ხარისხი

  • C. 

   დატვირთვის ოდენობა, რომელიც საჭიროა ტკივილის პროვოცირებისთვის

  • D. 

   ანგინოზური შეტევების ხანგრძლივობა

  • E. 

   ანგინოზური შეტევების სიხშირე

 • 2. 
  ავადმყოფის გამოკვლევისას აღინიშნება გულის ზემო და მარჯვენა პერკუტორული საზღვრის გადიდება. დაასახელეთ მანკი, რომელიც მიზეზია აღნიშნული ცვლილებებისა
  • A. 

   მიტრალური სტენოზი

  • B. 

   ორკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • C. 

   აორტის სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   აორტის სარქვლის სტენოზი

  • E. 

   სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

 • 3. 
  ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელი ასოცირებს დიკროტულ პულსთან?
  • A. 

   ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია

  • B. 

   მიტრალური რეგურგიტაცია

  • C. 

   თირეოტოქსიკოზი

  • D. 

   ცხელება

  • E. 

   ანემია

 • 4. 
  მუცლის აორტის არაგანშრევებადი ანევრიზმა
  • A. 

   წარმოადგენს ათეროსკლეროზის გართულებას

  • B. 

   ყველაზე ხშირად აქვთ ავადმყოფებს, რომელთაც აქვთ ტკივილი მუცელში

  • C. 

   ახლა გვხდება იშვიათად სიფილისური აორტიტების შემცირების გამო

  • D. 

   შემთხვევათა 80% დაკავშირებულია ჰიპერტენზიასთან

  • E. 

   ხშირად მეორადია ნაღვლის ბუშტის ნეკროზის გამო

 • 5. 
  გულის მწვერვალზე სისტოლური შუილი ახასიათებს
  • A. 

   მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანებას

  • B. 

   აორტული სარქვლის ნაკლოვანებას

  • C. 

   მიტრალური სტენოზს

  • D. 

   აორტის ხვრელის სტენოზს

  • E. 

   სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანებას

 • 6. 
  ვარიანტული სტენოკარდიის საფუძველია:
  • A. 

   კორონარული არტერიების სპაზმი

  • B. 

   კორონარული არტერიების მასტენოზირებელი ათეროსკლეროზი

  • C. 

   კორონარული არტერიების თრომბოზი

  • D. 

   მიოკარდიუმის გაზრდილი მოთხოვნილება ჟანგბადზე

  • E. 

   სისხლის სიბლანტის გაზრდა

 • 7. 
  მე-2 ტონის გაძლიერება ფილტვის არტერიაზე ახასიათებს ყველა ჩამოთვლილს გარდა:
  • A. 

   გულის აორტული მანკებისა

  • B. 

   გულის მიტრალური მანკისა

  • C. 

   პირველადი ფილტვისმიერი ჰიპერტენზიისა

  • D. 

   მეორადი ფილტვისმიერი ჰიპერტენიისა ფილტვების ქრონიკული არასპეციფიური დაავადების დროს

  • E. 

   ფილტვის არტერიის მორეციდივე თრომბოემბოლიისა

 • 8. 
  მე-2 ხარისხის არასრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის (მობიცის მიხედვით მე-2 ტიპი) ეკგ ნიშნებია:
  • A. 

   ცალკეული QRST კომპლექსების ამოვარდნა შენარჩუნებული P კბილისა და ფიქსირებული PQ ინტერვალის ფონზე

  • B. 

   პარკუჭოვანი და წინაგულოვანი კომპლექსების რიცხვების შესაბამისობა

  • C. 

   ფიქსირებული PQ ინტერვალისა და ცალკეული  QRST კომპლექსების არარსებობა 

  • D. 

   უარყოფოთი P კბილის არსებობა QRST -ის შემდეგ

  • E. 

   დელა ტალღის არსებობა და PQ ინტერვალის შემოკლება

 • 9. 
  ინფექციური ენდოკარდიტის შესახებ ქვემოთ ჩამოთვლილიდან დებულებებიდან რომელი არ არის მართებული?
  • A. 

   ქვემწვავე ინფექციური ენდოკარდიტი ხშირად ვითარდება წინაგულთაშუა ძგიდის თანდაყოლილი დეფექტის ფონზე

  • B. 

   ხელოვნური სარქვლების იმპლანტაციის ადრეულ ვადებში დაავადებას იწვევს სტაფილოკოკები

  • C. 

   არსებული შუილის ინტენსიურობის და ხასიათის შეცვლა მიგვანიშნებს ინფექციური ენდოკარდიტის განვითარების შესაძლებლობაზე

  • D. 

   დამახასიათებელია პეტექიური სისხლჩაქცევები და თრომბოემბოლიური გართულებები

 • 10. 
  ავადმყოფი 52 წლის, შემოიყვანეს ინტენსიური თერაპიის ბლოკში ძლიერი დაგახანგრძლივებული ანგინური ტკივილის შეტევით გულის არეში, ავადმყოფი აგზნებულია,აღენიშნება უხვი ოფლი, კანკალი, სიკვდილის შიში. ობიექტურად: პულსი არიტმიული(ერთეული ექსტრასისტოლია), 120 წუთში, არტერიული წნევა 180/100 მმ „Hg", გულისტონები მოყრუებული, სისტოლური შუილი მწვერვალზე. ეკგ-ზე ST სეგმენტის ელევაცია და"იშემიური" T კბილები გულმკერდის განხრებში. ნიტროგლიცერინის ინტრავენურიგადასხმისა და დიაზეპამის ინიექციის შემდეგ ტკივილი მოეხსნა, არტერიული წნევადაუბრუნდა "სამუშაო დონეს". აღნიშნული მოვლენების შესაძლო მიზეზია:
  • A. 

   სტენოკარდიული შეტევა

  • B. 

   ჰიპერტონული კრიზი 

  • C. 

   აორტის განშრევება

  • D. 

   კარდიული ასთმა

  • E. 

   პერიკარდიტი

 • 11. 
  ავადმყოფი 70 წლის, შემოვიდა კლინიკაში ჩივილებით: თავბრუსხვევა, წონასწორობისდარღვევა, პერიოდულად გონების დაბინდვა, ყურებში შუილი, სიმძიმის შეგრძნება გულისარეში. ობიექტურად: მაჯა რიტმული 35-40 წუთში, გულის ტონები მოყრუებული, საზღვრებიგადიდებული მარცხნივ, არტერიული წნევა 180/95 მმ „Hg". ეკგ - მარცხენა ტიპის. ეკგ-ზეგამოსახულია წინაგულოვანი P კბილებიც და პარკუჭოვანი დეფორმირებული QRSTკომპლექსები. P კბილებსა და QRST კომპლექსების რაოდენობა სხვადასხვა (P კბილებისსიხშირე მეტია). RR ინტერვალებიც და PP ინტერვალებიც თანაბარია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია უმთავრესი პათოლოგია?
  • A. 

   სრული ავ ბლოკადა

  • B. 

   ინტერფერენციაცია დისოციაციით

  • C. 

   ჰიპერტონული დაავადება

  • D. 

   პარასისტოლია

  • E. 

   ვენკერბაკის ტიპის ბლოკადა

 • 12. 
  II ხარისხის არასრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის (მობიცის მიხედვით II ტიპი)ეკგ-ნიშნებია:
  • A. 

   ცალკეული QRST კომპლექსების ამოვარდნა შენარჩუნებული P-კბილისა და ფიქსირებული PQ ინტერვალის ფონზე;

  • B. 

   "დელტა"-ტალღის არსებობა და PQ ინტერვალის შემოკლება.

  • C. 

   უარყოფითი P-კბილის არსებობა QRST-ის შემდეგ;

  • D. 

   პარკუჭოვანი და წინაგულოვანი კომპლექსების რიცხვების შესაბამისობა;

  • E. 

   უარყოფითი P-კბილის არსებობა QRST-ის შემდეგ;

 • 13. 
  ავადმყოფი _______58 წლის, შემოიყვანეს მიმღებ განყოფილებაში ცნობიერების დაბინდვისა დაეპილეპსიის მაგვარი კრუნჩხვების შეტევების მოვლენებით. ანამნეზში აღენიშნება მაღალიარტერიული წნევა, მკვეთრი ბრადიკარდია, თავბრუსხვევები, გულის ნაკლოვანებისმოვლენები. ობიექტურად: სისხლის წნევა 220/100 მმ „Hg", პულსი 38 წუთში, რიტმული,მოისმინება IV ტონი, ეკგ-ზე ყველა კბილები კარგადაა გამოხატული, P კბილებისა და QRSTკომპლექსების კორდინაცია დარღვული, P კბილების რაოდენობა მკვეთრად მეტია QRSTკომპლექსების რაოდენობაზე, შესაბამისად ღღ ინტერვალები მეტია PP ინტერვალებისხანგრძლივობაზე, PR ინტერვალები არათანაბარია. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან აღნიშნულიმოვლენების უმთავრესი მიზეზია:
  • A. 

   სრული AV ბლოკადა

  • B. 

   ფრედერიკის სინდრომი;

  • C. 

   არასრული ავ ბლოკადა (მაღალი გრადაციის)

  • D. 

   ჰიპერტონიული კრიზი;

  • E. 

   სინუსის კვანძის სისუსტე