თერაპია, კარდიოლოგია 151-180

30 Questions | Total Attempts: 251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
,  151-180


Questions and Answers
 • 1. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილი სისხლის შრატის ფერმენტებიდან რომლის მომატება უფროსპეციფიკური კრიტერიუმია მიოკარდიუმის დაზიანებისათვის:
  • A. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა (გამა)

  • B. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა 1 (გამა1)

  • C. 

   კრეატინფოსფოკინაზა (MM)

  • D. 

   კრეატინფოსფოკინაზა (MB)

  • E. 

   გლუტამატ ოქსალატაცეტატ ტრანსამინაზა

 • 2. 
  კორონარული არტერიების დაზიანებიდან რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილი არის პროგნოზულადყველაზეარაკეთილსაიმედო:
  • A. 

   მარჯვენა კორონარული არტერიის სრული დახშობა

  • B. 

   მარცხენა წინა დასწვრივი კორონარული არტერიის სრული დახშობა, რომელიც ძგიდეში გახსნილი პირველი არტერიის პროქსიმალურად მდებარეობს

  • C. 

   მარცხენა კორონარული არტერიის ღეროს ობსტრუქცია 95%-ით

  • D. 

   მარჯვენა კორონარული და მარცხენა წინა დასწვრივი კორონალური არტერიების ობსტრუქცია 95%-ით

  • E. 

   მარჯვენა კორონარული არტერიის სტენოზი

 • 3. 
  რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილი მექანიზმი არის ძირითადი ჯანმრთელ გულში კორონალურისისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესების თვალსაზრისით?
  • A. 

   გულის წუთმოცულობის გაზრდა

  • B. 

   სისტოლური არტერიული წნევის გაზრდა

  • C. 

   პერიფერიული კორონარული რეზისტენტობის შემცირებ

  • D. 

   პროქსიმალური კორონარული სისხლძარღვთა გაფართოებ

  • E. 

   არც ერთი ზევით ჩამოთვლილი

 • 4. 
  სტენოკარდიული შეტევისთვის უპირატესად დამახასიათებელია:
  • A. 

   ტაქიკარდია

  • B. 

   იშემიური უბნის შეკუმშვის უნარიანობის დარღვევა

  • C. 

   მარცხენა პარკუჭში საბოლოო-დიასტოლური წნევის მომატება

  • D. 

   სისტოლური წნევის მომატება

  • E. 

   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 5. 
  40 წლის ავადმყოფი შემოვიდა ინტენსიური თერაპიის პალატაში ტკივილით გულის არეშიდა კარდიოგრამით, რომელიც მიუთითებს მიოკარდიუმის მწვავე ქვედა ინფარქტზე, რიტმი 2:1,AV ბლოკი, რომელია სწორი:
  • A. 

   ყველაზე დასაშვებია, რომ ბლოკადა ლოკალიზებულია ატრიოვენტრიკულურ კვანძში

  • B. 

   ბლოკი გარდამავალია

  • C. 

   ატროპინი შეამცირებს AV ბლოკადის ხარისხს

  • D. 

   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

  • E. 

   არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 6. 
  რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტენოკარდიის პროგნოზის სავარაუდოდ:
  • A. 

   ანგინოზური შეტევების სიხშირ

  • B. 

   ანგინოზური შეტევების ხანგრძლივობა

  • C. 

   კორონალური არტერიის ობსტრუქციის ხარისხი

  • D. 

   დატვირთვის ოდენობა, რომელიც საჭიროა ტკივილის პროვოცირებისათვის

 • 7. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილიდან რომელია ატრიოვენტრიკულარული ბლოკადის ეკგ მაჩვენებელი:
  • A. 

   QRS ინტერვალის გახანგრძლივება

  • B. 

   ST ინტერვალის გახანგრძლივება

  • C. 

   PQ ინტერვალის გაზრდა

  • D. 

   R კბილის დეფორმაცია

  • E. 

   ყველა ზემოთ აღნიშნული

 • 8. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილიდან რომელია პარკუჭშიგა ბლოკადის ეკგ მაჩვენებელი?
  • A. 

   PQ ინტერვალის გახანგრძლივება

  • B. 

   ST ინტერვალის გახანგრძლივებ

  • C. 

   QRS ინტერვალის გახანგრძლივება

  • D. 

   Q კბილის დეფორმაცი

  • E. 

   არცერთი ზემოთ აღნიშნული

 • 9. 
  აღნიშნეთ ნაწილობრივიAV ბლოკადის ეკგ ნიშნები:
  • A. 

   ST ინტერვალის გახანგრძლივება

  • B. 

   QTინტერვალის გაზრდ

  • C. 

   PQ ინტერვალის გახანგრძლივება

  • D. 

   PQ ინტერვალის შემცირებ

  • E. 

   R კბილის დეფორმაცია

 • 10. 
  \\\\ აღნიშნეთ სრულიAV ბლოკადის ეკგ ნიშნებიდან რომელია სწორი:
  • A. 

   RR ინტერვალის მკვეთრი გაზრდა

  • B. 

   PQ ინტერვალები არათანაბარია

  • C. 

   RR ინტერვალები თანაბარი

  • D. 

   TT ინტერვალები თანაბარი

  • E. 

   ყველა ზემოთ აღნიშნული

 • 11. 
  სუპრავენტრიკულური ექსტრასისტოლიის დროს აღინიშნება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ეკგნიშნები, <<გარდა>>:
  • A. 

   Pკბილის დეფორმაცია

  • B. 

   არასრული კომპენსატორული პაუზა

  • C. 

   QRST კომპლექსი არ იცვლება

  • D. 

   QRST კომპლექსის დეფორმაცია

 • 12. 
  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლიის დროს აღინიშნება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი ეკგ ნიშნები,<<გარდა>>:
  • A. 

   ექსტრასისტოლას წინ არ უძღვის P კბილი

  • B. 

   სრული კომპენსატორული პაუზ

  • C. 

   ექსტრასისტოლური QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა არ აღემატება 0,10-ს

  • D. 

   ექსტრასისტოლური QRST კომპლექსების დეფორმაცია

  • E. 

   ექსტრასისტოლურ კომპლექსში T კბილის დისკორდანტობა RS კომპლექსის უდიდესი კბილისმიმართ

 • 13. 
  პარკუჭოვანი პაროქსიზმული ტაქიკარდიის დროს აღინიშნება ყველა ჩამოთვლილი ეკგნიშნები, <<გარდა>>:
  • A. 

   RR ინტერვალების შემცირება

  • B. 

   QRS კომპლექსების დეფორმაცია და გაფართოება

  • C. 

   ნორმალური PQ ინტერვალები

  • D. 

   ST სეგმენტისა და T კბილის დისკორდანტული ცვლილებები

 • 14. 
  ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადის დროს ეკგ-ზე აღინიშნება ყველა ჩამოთვლილინიშნები, <<გარდა>> :
  • A. 

   მარცხენა ტიპის ეკგ

  • B. 

   QRST კომპლექსის დეფორმაცია

  • C. 

   QRS ინტერვალი არ აღემატება 0,10-ს

  • D. 

   ST სეგმენტისა და თ კბილის დისკორდანტული ცვლილებები

  • E. 

   R-R ინტერვალები თანაბარია

 • 15. 
  ეკგ-ზე P კბილი დადებითია, PQ -ინტერვალი 0,22 წმ,(*ნორმაში 0,12-0,20წმ) QRS კომპლექსის ხანგრძლივობა 0,09წმ. დაასახელეთ რიტმის დარღვევის სახეობა:
  • A. 

   პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია

  • B. 

   მოციმციმე არიტმი

  • C. 

   I ხარისხის ნაწილობრივი ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

  • D. 

   II ხარისხის ნაწილობრივი ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

  • E. 

   სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

 • 16. 
  ეკგ-ზე ნორმალური QRST კომპლექსის შემდეგ ზოგჯერ აღინიშნება დეფორმირებული QRSTკომპლექსი, რომლისწინაც R-R ინტერვალი შემოკლებულია, მიუთითეთ არიტმიის სახეობა:
  • A. 

   რესპირატორული არიტმია

  • B. 

   წინაგულოვანი ექსტრასისტოლია

  • C. 

   მოციმციმე არიტმია

  • D. 

   პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლა

  • E. 

   პირველი ხარისხის ნაწილობრივი ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა

 • 17. 
  რომელ შემთხვევაშია ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი მოციმციმე არიტმიის აღმოცენება?
  • A. 

   კორონარული არტერიის ათეროსკლეროზი

  • B. 

   თირეოტოქსიკოზი

  • C. 

   აორტის სტენოზი ბიკუსპიდალური აორტული სარქვლის არსებობისას

  • D. 

   მიტრალური სტენოზი

 • 18. 
  დახედვით კისრის მიდამოში აღინიშნება ვენური პულსაცია, პალპატორულად შეიგრძნობაგულის საძგერი და ეპიგასტრალური პულსაცია. რომელი სარქვლოვანი აპარატის დაზიანებაიწვევს ზემოაღნიშნულ სიმპტომებს:
  • A. 

   ორკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • B. 

   სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • C. 

   მიტრალური სტენოზი

  • D. 

   აორტის ხვრელის სტენოზი

  • E. 

   აორტის სარქვლის ნაკლოვანება

 • 19. 
  ავადმყოფის გამოკვლევისას აღინიშნება გულის ზემო და მარჯვენა პერკუტორულისაზღვრის გადიდება. დაასახელეთ მანკი, რომელიც მიზეზია აღნიშნული ცვლილებებისა:
  • A. 

   ორკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • B. 

   მიტრალური სტენოზი

  • C. 

   აორტის სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   აორტის სარქვლის სტენოზი

  • E. 

   სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

 • 20. 
  \\\\ ქვევით ჩამოთვლილი რომელი პათოლოგიაა ხშირად შერწყმული აორტულრეგურგიტაციასთან:(ბაზაში არ მოიძებნა სწორია - აორტის სარქვლის  ნაკლოვანება)
  • A. 

   აორტული სტენოზი (*აორტის სარქვლის ნაკლოვანება)

  • B. 

   ფილტვის არტერიის სტენოზი

  • C. 

   პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი

  • D. 

   მიტრალური სტენოზ

  • E. 

   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

 • 21. 
  გულის აუსკულტაციისას მოისმინება მოყრუებული I და II ტონი, აორტაზეპროტოდიასტოლური შუილი"დეკრეშჩენდოს" ტიპის, რომელიც ტარდება მე-5 წერტილში(ბოტკინ-ერბი). რომელი მანკი შეიძლება იყოს ამ აუსკულტაციური მონაცემების მიზეზი:
  • A. 

   მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანება

  • B. 

   მიტრალური სტენოზ

  • C. 

   აორტის სარქვლის ნაკლოვანება

  • D. 

   სამკარიანი სარქვლის ნაკლოვანება

  • E. 

   აორტის ხვრელის სტენოზი

 • 22. 
  \\\\ აორტული რეგურგიტაციისა და გულის მძიმე უკმარისობის დროს რომელი ფიზიკურიფენომენი <<არ>> აღინიშნება?
  • A. 

   მეზოდიასტოლური შუილი მწვერვალზე

  • B. 

   გულის მე-4 (ჭენების) ტონი

  • C. 

   სისხლის წნევა 90/40-ზე

  • D. 

   მაღალი პირველი ტონი

  • E. 

   სისტოლური შუილი სტერნალურზედა ფოსოში

 • 23. 
  ყველა ჩამოთვლილი პათოლოგია შეიძლება წარმოადგენდეს მიტრალური სტენოზისგართულებას, <<გარდა>>:
  • A. 

   ფილტვების ჰიპერტენზია და შეშუპება

  • B. 

   მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • C. 

   მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • D. 

   წინაგულების ციმციმი

  • E. 

   გულის წუთმოცულობის შემცირება

 • 24. 
  შემდეგი შემთხვევებიდან როდის არის ნაკლებად სავარაუდო ციანოზი?
  • A. 

   წინაგულთაშორისი დიდი დეფექტი          

  • B. 

   ფილტვის არტერიო-ვენური ფისტულა

  • C. 

   პარკუჭთაშორისი ძგიდის მნიშვნელოვანი დეფექტი

  • D. 

   ერთი პარკუჭი

  • E. 

   პერსისტირებული ზედა ღრუ ვენის მნიშვნელოვანი დრენირება მარცხენა წინაგულში

 • 25. 
  გულმკერდის არეში ტკივილის უეცარი დაწყებისა და ადრეული დიასტოლური შუილისგანვითარებისას, აორტული ნაკლოვანების დროს უნდა ვივარაუდოთ:
  • A. 

   მწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტი

  • B. 

   აორტის განშრევება

  • C. 

   პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტ

  • D. 

   აორტის სარქვლის მიქსომატოზური პროლაფს

  • E. 

   ვალსალვის სინუსის ანევრიზმის გასკდომა

Back to Top Back to top