Testi I PARë Përmbledhës Klasa 7. Punuar: Avdi Tafilaj, Klinë

11 Questions | Total Attempts: 207

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testi I PAR Prmbledhs Klasa 7. Punuar: Avdi Tafilaj, Klin

S U K S E S E !...


Questions and Answers
 • 1. 
  77-7:(1-2-3-4-5+6)=
  • A. 

   10

  • B. 

   70

  • C. 

   75

  • D. 

   78

  • E. 

   50

 • 2. 
  (-8)•(-9)+(-66):(-3-3+5+7)=
  • A. 

   61

  • B. 

   83

  • C. 

   90

  • D. 

   92

  • E. 

   94

 • 3. 
  2/3:(-3/2)=
  • A. 

   -2

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   -1

  • E. 

   -5

 • 4. 
  Nëse qereku i një numri zvogëlohet për 3 fitohet numri 8. Cili është aji numer?
  • A. 

   44

  • B. 

   32

  • C. 

   24

  • D. 

   16

  • E. 

   8

 • 5. 
  Këndet në drejtëza paralele që kan shumen 180* janë:
  • A. 

   Këndet kryqzore

  • B. 

   Këndet e përbrishme

  • C. 

   Këndet alternative

  • D. 

   Këndet përgjegjëse

  • E. 

   Shuma e të gjitha këndeve

 • 6. 
  Cili është numri rrënja katrore e të cilit është 9
  • A. 

   3

  • B. 

   9

  • C. 

   18

  • D. 

   81

  • E. 

   90

 • 7. 
    Cilët numra na japin trekëndësh kënddrejt sipas rregullave të Pitagorës:
  • A. 

   4,5,6

  • B. 

   5,6,7

  • C. 

   8,10,14

  • D. 

   7,8,9

  • E. 

   5,12,13

 • 8. 
  Sa duhët ta ketë brinjën katrori që perimetrin ta ketë sa dy herë sipërfaqja e tij
  • A. 

   1

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   4

 • 9. 
  Sa është brina a=? e trekëndëshit nëse ha=10cm dhe siperfaqen S=200cm2
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   40

  • D. 

   50

  • E. 

   100

 • 10. 
  Nëse lartësia ha dhe vija m e mesit të trapezit dyfyshohën, atëher siperfaqja e trapezit:
  • A. 

   Katerfishohët

  • B. 

   Dyfishohët

  • C. 

   Mbetët e pandryshuar

  • D. 

   Gjashtfishohët

  • E. 

   Tetfishohët

 • 11. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top