Kuiz Ting 4 : Dosa-dosa Besar

18 Questions | Total Attempts: 213

SettingsSettingsSettings
Kuiz Ting 4 : Dosa-dosa Besar - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Senaraikan dua contoh dosa besar.                                                     
 • 2. 
  Tuliskan dua contoh dosa kecil.                                                          
 • 3. 
  Menderhaka kepada kedua ibubapa merupakan dosa besar. Nyatakan dua sebab larangan tersebut.                                                
 • 4. 
  Jelaskan dua ciri anak yang bertanggungjawab.                                  
 • 5. 
  Apakah  maksud menipu
 • 6. 
  Jelaskan dua faktor yang mendorong manusia menipu
 • 7. 
  Terangkan dua akibat berbohong kepada masyarakat
 • 8. 
  Sebagai pegawai di Majlis Perbandaran , bagaimana anda menyedarkan masyarakat agar tidak tertipu dengan pelbagai iklan jualan  palsu  (jawab soalan dalam format KBAT)
 • 9. 
  Berikut merupakan contoh dosa kecil kecuali
  • A. 

   Melihat aurat bukan mahram

  • B. 

   Mengurat

  • C. 

   Mengumpat

  • D. 

   Bercakap lucah

 • 10. 
  Hukuman kepada pelaku jenayah menurut syarak adalah
  • A. 

   Hudud dan Kifarat

  • B. 

   Qisas dan hudud

  • C. 

   Qisas dan Dam

  • D. 

   Dam dan kifarat

 • 11. 
  Hukuman bagi kesalahan mencuri menurut al-Quran ialah
  • A. 

   Dipenjara

  • B. 

   Disebat dan dipenjara

  • C. 

   Dipotong tangan

  • D. 

   Dipotong tangan dan kaki secara bersilang

 • 12. 
  Antara berikut yang manakah hikmah diharamkan riba.
  • A. 

   Mewujudkan semangat rajin bekerja dalam masyarakat

  • B. 

   Membangunkan ekonomi sesebuah negara

  • C. 

   Mewujudkan masyarakat yang prihatin

  • D. 

   Membanteras kezaliman dalam masyarakat

 • 13. 
  Akibat lari dari medan perang I akan menerima pembalasan di akhirat II dipandang hina oleh musuh Islam III merendahkan martabat Islam IV terselamat dari dibunuh
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan III

  • C. 

   II dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 14. 
  Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat ialah maksud [Blank]
 • 15. 
  Riba [Blank]ialah pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran
 • 16. 
  Pertambahan melalui pertukaran barang yang sama jenis dinamakan  riba [Blank]
 • 17. 
  Hukum melakukan riba ialah [Blank] dan berdosa besar.
 • 18. 
  Orang yang melakukan dosa hendaklah segera [Blank]