Tri Thức Tôn GIáo 2019: pHần I

20 cu hi | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tri Thc Tn GIo 2019: pHn I


Questions and Answers
 • 1. 
  Ai là người quyết định nội dung học thuyết Xã Hội của Giáo Hội ?
  • A. 

   A. Đức Giáo Hoàng

  • B. 

   B. Đức Giáo Hoàng và hàng giáo phẩm 

  • C. 

   C.Mọi thành phần Hội Thánh

  • D. 

   D. Chính Chúa Giê su

 • 2. 
  Sự phân phối của cải trên thị trường thế giới được hướng dẫn bởi hình thức công bằng nào?
  • A. 

   A. Công bằng xã hội

  • B. 

   B. Công bằng pháp lý

  • C. 

   C. Công bằng giao hoán

  • D. 

   D. Công bằng phân phối

 • 3. 
  Học thuyết Xã Hội của Giáo Hội dựa vào nền tảng nào ?
  • A. 

   A. Luật Chúa

  • B. 

   B.Tin Mừng

  • C. 

   C.Thực trạng Xã Hội

  • D. 

   D.Tín lí và tín điều của Hội Thánh về Xã Hội

 • 4. 
  Đối với người tín hữu lý do sâu xa nhất để thực hành liên đới là gì?
  • A. 

   A. Tình liên đới của Đức Giêsu

  • B. 

   B. Tình liên đới giữa xã hội

  • C. 

   C. Tình liên đới trong gia đình

  • D. 

   D. Tình liên đới giữa các tín hữu Kito Giáo

 • 5. 
  Thông điệp Laudato Si LS nói về vấn đề gì và được công bố vào năm nào ?
  • A. 

   A. Môi trường (2014)

  • B. 

   B. Môi trường (2015)

  • C. 

   C. Truyền thông (2014)

  • D. 

   D. Truyền thông (2015)

 • 6. 
  Những giá trị nào là nền tảng quan trọng trong học thuyết xã hội?
  • A. 

   A. Sự thật, tự do, công lý

  • B. 

   B. Sự thật, tự do, tình yêu

  • C. 

   C. Tình yêu, sự thật, lòng thương xót

  • D. 

   D. Tình yêu, tự do

 • 7. 
  Nhân quyền cụ thể bao gồm bao nhiêu quyền:
  • A. 

   A. 4

  • B. 

   B. 5

  • C. 

   C. 6

  • D. 

   D. 7

 • 8. 
  Thông tin chỉ nói 1 nửa sự thật , nói phần tiện nhất cho mình và giấu đi 1 nửa phần còn lại là loại thông tin gì ?
  • A. 

   A. Thông tin bẩn

  • B. 

   B. Thông tin sai lệch

  • C. 

   C. Thông tin giả dối

  • D. 

   D. Thông tin đánh lạc hướng 

 • 9. 
  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ba chấm: "Mục tiêu của cá nhân là thực hiện… .Mục tiêu của xã hội là …. "
  • A. 

   A. Công ích, tự do

  • B. 

   B. Điều tốt, công ích

  • C. 

   C. Điều công chính, tự do

  • D. 

   D. Điều tốt, công bằng

 • 10. 
  Thông điệp Pacem In Terris khẳng định :” Thăng tiến .... và truyền bá .... là những mối bận tâm chủ yếu của Giáo Hội “
  • A. 

   A. nhân quyền và Tin Mừng

  • B. 

   B. Tự do và Tin Mừng

  • C. 

   C.Tự do và nhân quyền

  • D. 

   D. Bác ái và nhân quyền 

 • 11. 
  Transcendere theo tiếng latin nghĩa là gì?
  • A. 

   A. Sống lại

  • B. 

   B. Vượt qua

  • C. 

   C. Niềm tin

  • D. 

   D. Trách nhiệm

 • 12. 
  Nhân quyền đến từ đâu?
  • A. 

   A. Từ một sáng kiến của những chuyên gia pháp lý

  • B. 

   B. Từ thỏa ước của những chính trị gia có thiện ý

  • C. 

   C. Cà A và B đúng

  • D. 

   D. Là từ những quyền căn bản được khắc ghi trong bản tính con người

 • 13. 
   Một thành tố khác của sự thật trong lĩnh vực kính tế-chính trị là gì?
  • A. 

   A. Tính thẳng thắn

  • B. 

   B. Tính minh bạch

  • C. 

   C. Tính nhất quán

  • D. 

   D. Tính tư hữu

 • 14. 
  Có bao nhiêu mục đích của học thuyết Xã Hội của Giáo Hội ? 
  • A. 

   A.2

  • B. 

   B.3

  • C. 

   C.4

  • D. 

   D.1

 • 15. 
  Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo bao gồm mấy nguyên tắc:
  • A. 

   A. 4

  • B. 

   B. 6

  • C. 

   C. 5

  • D. 

   D. 3

 • 16. 
  Có những hình thức công bằng nào?
  • A. 

   A. Công bằng pháp lí, công bằng giao hoán, công bằng phân phối

  • B. 

   B. Công bằng pháp lí, công bằng giao hoán, công bằng phân phối, công bằng tư hữu

  • C. 

   C. Công bằng pháp lí, công bằng kinh tế, công bằng phân phối, công bằng xã hội

  • D. 

   D. Công bằng pháp lí, công bằng phân phối, công bằng xã hội

 • 17. 
  “Yêu thương ai là mong ước những điều tốt đẹp cho người ấy !” là câu nói của ai ?
  • A. 

   A. Toma Aquino

  • B. 

   B. Pope Francis

  • C. 

   C.Pope Benedicto XVI

  • D. 

   D. Phanxico Asidi

 • 18. 
  Mệnh lệnh “ Ngươi không được giết người “ có áp dụng cho mạng sống của bản thân không?
  • A. 

   A. Không

  • B. 

   B. Có

  • C. 

   C. Tùy theo từng hoàn cảnh mà nó có áp dụng hay không

  • D. 

   D. Cả 3 đáp án đều sai

 • 19. 
  Đâu là tự do đích thực ?
  • A. 

   A. Chọn bất cứ thứ gì mình muốn bất kể tốt hay xấu

  • B. 

   B. Tự do nói lên quan điểm cá nhân

  • C. 

   C. Khả năng chọn lựa điều thiện hảo

  • D. 

   D. Tự do chuyển dịch

 • 20. 
  Thông điệp Laudato Si LS do ai công bố ?
  • A. 

   A. Pope Francis 

  • B. 

   B.Pope Benedicto XVI

  • C. 

   C. Pope Gioan Phaolo II

  • D. 

   D. Pope Leo XIII

Back to Top Back to top