Europski Tjedna Novca 2019.

10 Questions

Settings
Please wait...
Europski Tjedna Novca 2019.

Dragi posjetitelji EMW 2019., na EFOS-u u organizaciji studentske udruge Financijski impuls Europski tjedan novca se održao 26.-28.3. Želimo provjeriti koliko pažljivo ste pratili naša predavanja,a najbolji će dobiti nagradu Dream Store-a.  Sretno i nagodinu se vidimo u još većem broju :D Vaš FIM


Questions and Answers
 • 1. 
  Europski tjedan novca 2019. se održava 5. put u organizaciji udruge Financijski impuls na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 2. 
  Koliko iznosi procjena štete od prijevara u osiguranju u RH?
  • A. 

   20-30 milijuna HRK

  • B. 

   200-350 milijuna HRK

  • C. 

   100-200 milijuna HRK

  • D. 

   400-500 milijuna HRK

 • 3. 
  Najznačajnija podjela osiguranja je:
  • A. 

   životno osiguranje i osiguranje imovine

  • B. 

   Mirovinsko i životno osiguranje

  • C. 

   životno  i neživotno osiguranje

  • D. 

   Zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine

 • 4. 
  Koje godine je bilo najviše osiguranih osoba u RH(podaci na dan 31.12.2018.) ?
  • A. 

   2013.

  • B. 

   2018.

  • C. 

   2008.

  • D. 

   2006.

 • 5. 
  U Republici Hrvatskoj ima više osiguranih žena, nego muškaraca.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 6. 
  Koja uspješna osječka agencija stoji iza ideje #pitazadvije ?
 • 7. 
  Predstavnici koje agencije su bili moderatori debate o kriptovalutama na ovogodišnjem EMW na EFOS-u?
  • A. 

   AZZO

  • B. 

   HANFA

  • C. 

   SKDD

  • D. 

   HNB

 • 8. 
  Porez na dohodak se klasificira kao?
  • A. 

   Gradski/općinski porez

  • B. 

   Zajednički porez

  • C. 

   županijski porez

  • D. 

   Državni porez

 • 9. 
  Prirez porezu na dohodak pripada općinskim/gradskim porezima.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Koje je umjetničko ime Maje Galbe s kojom smo imali priliku razgovarati na kavi?
  • A. 

   DashOfBlue

  • B. 

   DashOfGray

  • C. 

   BlueGirl