Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas)

11 Questions | Total Attempts: 158

SettingsSettingsSettings
Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apakah faktor utama kelahiran tamadun Islam?
  • A. 

   Ajaran islam

  • B. 

   Cabaran persekitaran

  • C. 

   Sifat genius orang Arab

  • D. 

   Pertembungan dengan tamadun Yunani

 • 2. 
  Apakah elemen utama yang menjadi kerangka asas pembentukan tamadun Islam?
  • A. 

   Material

  • B. 

   Spirit

  • C. 

   Intelektual

  • D. 

   Akidah

 • 3. 
  Yang manakah tokoh tamadun Islam  tidak terlibat dalam merealisasikan penhayatan nilai-nilai murni?
  • A. 

   Al- Farabi

  • B. 

   Al- Mawardi

  • C. 

   Ibn Khaldun

  • D. 

   Ali Shariati

 • 4. 
  "Suatu pencapaian dianggap sebagai tamadun jika perkara yang berkaitan asas (Daruriyyah) dan keperluan (Hajiyyah) telah disempurnakan".  Adakah benar pernyataan ini merupakan pendapat pengertian Tamadun islam oleh Ibnu Khaldun?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai ciri khusus tamadun Islam, KECUALI:
  • A. 

   Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa, tempat dan tempoh tertentu

  • B. 

   Tamadun Islam bersifat fleksibal dari sudut prinsip dan perlaksanaannya

  • C. 

   Tamadun Islam bukan bersifat kerahiban yang menafikan fitrah kemanusiaan

  • D. 

   Matlamat tamadun Islam merangkumi hubungan dengan Pencipta dan makhluk.

 • 6. 
  Tamadun Islam dan barat mempunyai persamaan dalam aspek penekanan terhadap kemajuan fizikal dan spritual.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Apakah bukti yang menunjukkan pembangunan fizikal pada zaman Rasulullah?
  • A. 

   Pembinaan akhlak masyarakat

  • B. 

   Pembinaan Akidah masyarakat

  • C. 

   Pembinaan masjid

  • D. 

   Pembinaan Baitulmal

 • 8. 
  Al-Sunnah menjadi pedoman kepada umat manusia dalam membina tamadun dan juga membetulkan fakta-fakta yang terdapat dalam al-Quran.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Berikut ciri  keistimewaan yang terdapat pada model perlembagaan Piagam Madinah dalam membentuk masyarakat pelbagai etnik kecuali
  • A. 

   Keadilan sejagat

  • B. 

   Kesatuan ummah

  • C. 

   Kesatuan kepimpinan

  • D. 

   Kepelbagaian ummah 

 • 10. 
  Sepadu dan bersifat terbuka merupakan ciri tamadun Islam.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 11. 
  Matlamat tamadun Islam ialah melahirkan manusia yang bertanggungjawab dan berjaya dunia dan akhirat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.