ეროვნული გამოცდის ტესტი ზოგად უნარებში - მათემატიკური ნაწილი
15 Questions
.