Soal Ujian Online Bahasa Jawa Kelas 9b

10 Pertanyaan | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Ujian Online Bahasa Jawa Kelas 9b


Questions and Answers
 • 1. 
  Tembung sing durung owah saka asale diarani....................
  • A. 

   Tembung rurabasa

  • B. 

   Tembung keratabasa

  • C. 

   Tembung lingga

  • D. 

   Tembung wod

 • 2. 
  Tembung sing wis owah saka asale diarani..............
  • A. 

   Tembung kriya

  • B. 

   Tembung andhahan

  • C. 

   Tembung sesulih

  • D. 

   Tembung wilangan

 • 3. 
  Tembung sing dirangkep wanda sing ngarep diarani...............
  • A. 

   Tembung lingga

  • B. 

   Tembung panyilah

  • C. 

   Tembung andhahan

  • D. 

   Tembung dwipurwa

 • 4. 
  Tembung sing duweni jeneng liya diarani tembung..................
  • A. 

   Dasanama

  • B. 

   Rurabasa

  • C. 

   Keratabasa

  • D. 

   Dwilingga

 • 5. 
  Jenise purwakanthi ana..............
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  Yen ing sawijineng ukara ana aksara mati (konsonan) sing pada diarani..............
  • A. 

   Purwakanthi basa

  • B. 

   Purwakanthi lumaksita

  • C. 

   Purwakanthi swara

  • D. 

   Purwakanthi sastra

 • 7. 
  Tembung loro utawa luwih k ang digandeng dadi siji nganti mujudake tembung sing tegese sasurasa (dadi  tembung anyar) diarani..................
  • A. 

   Tembung rangkep

  • B. 

   Tembung dwiwasana

  • C. 

   Tembung camboran

  • D. 

   Tembung rurabasa

 • 8. 
  Tembung kang dibaleni saperangan utawa kabeh diarani
  • A. 

   Tembung rangkep/karangkep

  • B. 

   Tembung aran

  • C. 

   Tembung lingga

  • D. 

   Tembung camboran

 • 9. 
  Paugerane tembang macapat kang tibane swara ing pungkasane gatra diarani guru.......
  • A. 

   Gatra

  • B. 

   Wilangan

  • C. 

   Lagu

  • D. 

   Sastra

 • 10. 
  Aksara murda cacahe ana pira?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   Kabehe 8 nanging sing digawe jaman saiki mung 7

Back to Top Back to top