Sinh Hoạt Chủ điểm Tháng 9 - 10 (Clc39qtl)

20 Questions | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sinh Hot Ch im Thng 9 - 10 (Clc39qtl)

Sáng tạo: từ tư duy đến hành động


Questions and Answers
 • 1. 
  Đâu là biểu tượng của Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ứng dụng những công nghệ nào trong công tác tổ chức Đại hội?
  • A. 

   Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội (App điện thoại di động).- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.- Các phần mềm trình chiếu và bảng cảm ứng điện tử.

  • B. 

   Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội (App điện thoại di động).- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.- Kiểm phiếu bầu cử bằng máy.- Các phần mềm trình chiếu và bảng cảm ứng điện tử.

  • C. 

   Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội.- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.- Sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ 3D trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”. - Kiểm phiếu bầu cử bằng máy.

  • D. 

   Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội.- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.- Sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ 3D trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.- Kiểm phiếu bầu cử bằng máy.-Các phần mềm trình chiếu và bảng cảm ứng điện tử.

 • 3. 
  Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là:
  • A. 

   15/10/1950

  • B. 

   15/10/1953

  • C. 

   15/10/1956

  • D. 

   15/10/1959

 • 4. 
  Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam là bài:
  • A. 

   “Lên Đàng” – Nhạc Huỳnh Văn Tiểng, lời Lưu Hữu Phước

  • B. 

   “Lên Đàng” – Nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng

  • C. 

   “Thanh niên làm theo lời Bác” – Nhạc và lời của Hoàng Hoà

  • D. 

   “Nối vòng tay lớn” – Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn

 • 5. 
  Hội LHTN Việt Nam là ………… của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng CSVN.
  • A. 

   Tổ chức xã hội rộng rãi

  • B. 

   Tổ chức chính trị rộng rãi

  • C. 

   Tổ chức văn hóa xã hội

  • D. 

   Tổ chức quần chúng rộng rãi

 • 6. 
  Đối tượng nào được xét công nhận là hội viên Hội LHTN Việt Nam:
  • A. 

   “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

  • B. 

   “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, không phân biệt thành phần, tôn giáo, tán thành và tự nguyện gia nhập Hội”

  • C. 

   “Công dân từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

  • D. 

   “Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”

 • 7. 
  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?
  • A. 

   Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017, Hà Nội

  • B. 

   Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, Hà Nội

  • C. 

   Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017, TP Hồ Chí Minh

  • D. 

   Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, TP Hồ Chí Minh

 • 8. 
  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có bao nhiêu nhiệm vụ?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại?
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 10. 
  Tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên là 1 trong 10 đề án mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đặt ra
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức tại đâu?
  • A. 

   A- Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • B. 

   B- Bộ Quốc phòng

  • C. 

   C- Bộ Khoa học và Công nghệ

  • D. 

   D- Bộ Nội vụ

 • 12. 
  Trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, ..., ..., phát triển
  • A. 

   A- Tình nguyện, sáng tạo

  • B. 

   B- Đoàn kết, sáng tạo

  • C. 

   C- Xung kích, sáng tạo

  • D. 

   D- Xây dựng, sáng tạo

 • 13. 
  Hội thi “Tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh”, hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”, chương trình “Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ”,... đều là những chương trình nhằm:
  • A. 

   A- Đề cao sự sáng tạo

  • B. 

   B- Nhắm tới thanh thiếu nhi

  • C. 

   C- a, b đều đúng

  • D. 

   D- a, b đều sai

 • 14. 
  Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn tập trung triển khai những phong trào hành động cách mạng: 1. Thanh niên tình nguyện. 2. Tuổi trẻ sáng tạo. 3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Trong tương lai, Tp. HCM sẽ có một không gian khởi nghiệp sáng tạo ở trung tâm thành phố với sức chứa khoảng 1.000 người làm việc, trung tâm sẽ được đặt ở:
  • A. 

   A- 23 Trương Định

  • B. 

   B- Tòa nhà của Viettel

  • C. 

   C- Nhà văn hóa thanh niên

  • D. 

   D- Nhà văn hóa sinh viên

 • 16. 
  Người giàu nhất thế giới hiện nay là:
  • A. 

   A. Bill Gate

  • B. 

   B. Warren Buffet

  • C. 

   C. Oman Ortega

  • D. 

   D. Jeff Bezos

 • 17. 
  Người có gần 100 bằng sáng chế trong lịch sử là:
  • A. 

   A. Luther Burbank

  • B. 

   B. Thomas Edison

  • C. 

   C. Alexander Graham Bell

  • D. 

   D. Lawrence Livermore

 • 18. 
  Cách mạng khoa học kỹ thuật đã trải qua mấy giai đoạn?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 19. 
  Công ty khởi nghiệp UBER ra mắt ứng dụng trên smartphone năm nào?
  • A. 

   2009

  • B. 

   2010

  • C. 

   2011

  • D. 

   2012

 • 20. 
  Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (trụ sở tại Thành Đoàn) có tên viết tắt là
  • A. 

   A. SYAC

  • B. 

   B. CSAB

  • C. 

   C. BSSC

  • D. 

   D. HSBM

Back to Top Back to top