Sis Prvi Kol. Drugi Deo

50 Questions | Total Attempts: 13

Settings
Please wait...
Sis Prvi Kol. Drugi Deo

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Серификационо тело (СА) потврђује валидност јавних кључева сертификатом који
  • A. 

   СА потписује својим јавним кључем

  • B. 

   се не потписује јер су се учесници у комуникацији договорили да је СА страна од поверења

  • C. 

   СА потписује својим тајним кључем

  • D. 

   потписује власник сертификата својим тајним кључем

 • 2. 
  MAC (Mesage Authentification Code) се добија тако што се
  • A. 

   порука се шифрује секвенцијално а затим се узима унапред договорени део шифрата

  • B. 

   блоковским алгоритмом се шифрује само први блок поруке

  • C. 

   порука се шифрује секвенцијално а затим се узима само последњих 64 бита шифрата

  • D. 

   порука шифрује блоковским алгоритмом а затим се памти само последњи блок шифрата

 • 3. 
  Када се информација крије унутар видео фајла углавном се користи:
  • A. 

   DCT метода

  • B. 

   Водени печат

  • C. 

   Imagedowngrading

  • D. 

   LSB метода

 • 4. 
  Нека је Z скуп знакова над којим се дефинише кључ. Уколико је кључ дужине 5 и Z={0,1,2,3,4,...,9,a,b,c,...,x,y,z,A,B,C,...,X,Y,Z}, тада је величина простора кључева, уколико слова у кључу не могу да се понављају:
  • A. 

   62!*5!

  • B. 

   (62*61*60*59*58)^5

  • C. 

   62*61*60*59*58

  • D. 

   62!/5!

 • 5. 
  Секвенцијални алгоритми
  • A. 

   се користе тамо где је битно да шифрат буде пренет без грешака

  • B. 

   се користе тамо где је битна брзина и рад у реалном времену

  • C. 

   се више не користе

  • D. 

   се користе као део већих шифарских система

 • 6. 
  MAC (Message Authentication Code) може да се користи у процесу:
  • A. 

   провере интегритета

  • B. 

   провере поверљивости

  • C. 

   ауторизације

  • D. 

   аутентификације

 • 7. 
  Када се порука сакривена методом imagedowngradin враћа назад, тако добијена слика је
  • A. 

   већа од сакривене

  • B. 

   мања од сакривене

  • C. 

   идентична сакривеној

  • D. 

   апроксинмирана је у односу на сакривену

 • 8. 
  Шифарски систем ако не може да буде "разбијен" ни уз примену неограничених ресурса, људства и времена је
  • A. 

   безусловно сигуран

  • B. 

   делимично сигуран

  • C. 

   рачунски сигуран

  • D. 

   несигуран

 • 9. 
  Секвенцијалнио алгоритми
  • A. 

   се реализују искључиво софтверски

  • B. 

   се реализују искључиво хардверски

  • C. 

   представљају само идејни концепт

  • D. 

   могу да се реализују и хардверски и софтверски

 • 10. 
  Дужина кључа који је потребан за израчунавање HMAC (Hash Mesage Authentification Code) вредности је:
  • A. 

   бар 128 бита

  • B. 

   дужине поруке

  • C. 

   већи од 64 бита

  • D. 

   мањи од 64 бита

 • 11. 
  Када се порука сакривена LSB методом враћа назад, тако добијена слика је
  • A. 

   мања од сакривене

  • B. 

   идентична сакривеној

  • C. 

   већа од сакривене

  • D. 

   апроксинмирана је у односу на сакривену

 • 12. 
  Безусловно сигурна шифра
  • A. 

   је кодна књига

  • B. 

   је ECB

  • C. 

   не постоји

  • D. 

   је OTP шифра

 • 13. 
  Изабрати тачно тврђење:
  • A. 

   однос брзина асиметричних и симетричних алгоритама зависе од конкретних алгоритама

  • B. 

   брзине извршења асиметричних и симетричних алгоритама су приближно исте

  • C. 

   асиметрични алгоритми су бржи од симетричних

  • D. 

   асиметрични алгоритми су спорији од симетричних

 • 14. 
  Колико параметара има функција HMAC (Hash Mesage Authentification Code):
  • A. 

   3 - (M, K, h(M))

  • B. 

   1 - (M)

  • C. 

   2 - (M, K)

  • D. 

   4 - (M, K, h(M), h(K))

 • 15. 
  OTP je безусловно сигурна шифра:
  • A. 

   безусловно сигурне шифре нема

  • B. 

   уз одређене услове

  • C. 

   претпостављано

  • D. 

   доказано

 • 16. 
  Блоковски алгоритми
  • A. 

   се реализују равноправно и софтверски и хардверски

  • B. 

   се најчешће реализују хардверски

  • C. 

   се најчешће реализују софтверски

  • D. 

   представљају само идејно решење

 • 17. 
  Асиметрични криптографски алгоритми се често користе
  • A. 

   за размену симетричног кључа којим се затим шифрује порука

  • B. 

   за шифровање великих датотека

  • C. 

   за шифровање порука када је битна брзина

  • D. 

   за шифровање веома поверљивих података

 • 18. 
  Фиксне вредности ipad (0x360x36...0x36) и opad (0x560x56...0x56), свака дужине по 64 бита, се користе за израчунавање:
  • A. 

   HMAC вредности

  • B. 

   MAC вредности

  • C. 

   хеш функције у МD5 алгоритму

  • D. 

   хеш функције у SHAx алгоритмима

 • 19. 
  Техника којом се у дигитални садржај утискују додатне информације као што су подаци о аутору, власништву, лиценцама и слично назива се:
  • A. 

   LSB супституција

  • B. 

   водени печат

  • C. 

   Imagedowngrading

  • D. 

   DCT метода

 • 20. 
  OTP шифра може да се користи
  • A. 

   нема правила везаног за број коришћења

  • B. 

   само два пута

  • C. 

   највише пет пута

  • D. 

   само једном

 • 21. 
  За дигитално потписивање користе се
  • A. 

   хибридни криптографски системи

  • B. 

   симетрични криптографски системи

  • C. 

   криптографски системи које је одредило изабрано сертификационо тело

  • D. 

   асиметрични криптографски системи

 • 22. 
  Уградњом података о времену слања поруке у саму поруку
  • A. 

   може да се открије поновно слање исте поруке

  • B. 

   може да се изврши ауторизација

  • C. 

   може да се открије неовлашћена измена података

  • D. 

   може да се изврши аутентификација

 • 23. 
  Код LSB супституције колико битова максимално може да се промени а да то остане непримећено ?
  • A. 

   до 40%

  • B. 

   до 50%

  • C. 

   до 30%

  • D. 

   до 20%

 • 24. 
  У класификацији стеганографских техника компјутерска стеганографија спада у:
  • A. 

   безшифрарне технике

  • B. 

   техничку стеганографију

  • C. 

   семаграме

  • D. 

   решеткасти код

 • 25. 
  Отворени текст ПЕРА шифрује се Вижнеровом шифром са кључем ПЕРА. Алфабет који се користи је српска азбука и слова су нумерисана редом бројевима од 1 до 30. Шифрат који се добија на тај начин је:
  • A. 

   ЖЉИБ

  • B. 

   отворени текст и кључ не смеју да буду исти

  • C. 

   БИЛО

  • D. 

   ОЛИБ

 • 26. 
  Аутентификација која се реализује шифровањем хеш вредности симетричним алгоритмом подразумева
  • A. 

   постојање "интерног" поверења

  • B. 

   тајну комуникацију

  • C. 

   претходну проверу поверљивости

  • D. 

   употребу MACa

 • 27. 
  Ако je X=01011001 и Y=11001100 тада је (((X xor X)xor Y)xor Y)xor X једнако
  • A. 

   X

  • B. 

   X xor Y

  • C. 

   Y

  • D. 

   0

 • 28. 
  Нека је дат јавни кључ (N,e)=(299,31). За генерисање тајног кључа користи се RSA алгоритам. Који од следећих бројева може бити тајни кључ: Napomena: N=13*23
  • A. 

   сва три понуђена

  • B. 

   247

  • C. 

   775

  • D. 

   511

 • 29. 
  Случајна измена садржаја поруке током преноса
  • A. 

   се детектује другачијим механизмима у односу на механизме детекције намерне измене

  • B. 

   се спречава уградњом механизма за опоравак података

  • C. 

   се игнорише

  • D. 

   спада у нарушавање интегритета поруке

 • 30. 
  Шта се код стеганографије крије ?
  • A. 

   комуникација

  • B. 

   чињеница да се преноси порука

  • C. 

   стеганографски медијум

  • D. 

   стеганографски канал

 • 31. 
  Нека се реч CAKE шифрује Плејферовом шифром са кључем TEST. Алфабет који се користи су велика слова енглеске абецеде где се поистовећују слова I и J. Шифрат добијен на тај начин је:
  • A. 

   GTPD

  • B. 

   TGPD

  • C. 

   TGDP

  • D. 

   GTDP

 • 32. 
  Предност шифровања хеш вредности асиметричним алгоритмом у односу на шифровање симетричним алгоритмом је у томе што
  • A. 

   нема потребе за "интерним" поверењем

  • B. 

   може да се провери и поверљивост

  • C. 

   нема потребе за употребом лиценцираног софтвера

  • D. 

   је поступак аутентификације бржи

 • 33. 
  Rečnik često korišćenih lozinki:
  • A. 

   Ne postoji

  • B. 

   Postoji

  • C. 

   U izradi je

  • D. 

   Postoji ideja da se napravi

 • 34. 
  Стеганографија је:
  • A. 

   процес уграђивања тајне поруке у другу тајну поруку при чему треба да се прикрије чињеница да се комуницира

  • B. 

   процес уграђивања поруке која треба да је тајна у поруку која такође треба да је тајна

  • C. 

   процес прикривања чињенице да се преноси тајна порука

  • D. 

   процес уграђивања поруке која треба да је тајна у поруку која није тајна

 • 35. 
  Реч ГОРА је шифрована различитим шифрама. Који од понуђених шифрата је добијен коришћењем шифре транспозиције:
  • A. 

   АГРО

  • B. 

   РАГА

  • C. 

   ГАРИ

  • D. 

   РОДА

 • 36. 
  Криптосистеми који користе исти кључ за шифровање и дешифровање називају се:
  • A. 

   симетрични крипто системи

  • B. 

   блоковски крипто системи

  • C. 

   секвенцијални крипто системи

  • D. 

   тајни крипто системи

 • 37. 
  Да ли хеш функција треба да поседује својство лавинског ефекта?
  • A. 

   нема става

  • B. 

   да

  • C. 

   пожељно је

  • D. 

   не

 • 38. 
  Кључ код Хилове шифре је матрица која
  • A. 

   не мора да буде инвертибилна уколико се користи само једном

  • B. 

   не мора да буде инвертибилна

  • C. 

   мора бити инвертибилна

  • D. 

   не мора бити инвертибилна али све подматрице морају

 • 39. 
  Хеш функције се не користе за шифровање порука јер је
  • A. 

   тада тешко утврдити да ли је дошло до нарушавања интегритета поруке

  • B. 

   немогуће извршити дешифровање

  • C. 

   шифровање веома споро

  • D. 

   несигурно јер хеш функције не користе кључ

 • 40. 
  Лавински ефекат је такво својство алгоритма (функције) да
  • A. 

   мале промене улаза изазивају мале промене излаза

  • B. 

   мале промене улаза изазивају велике промене излаза

  • C. 

   да промене улаза прате промене излаза

  • D. 

   да промене на улазу немају никакав утицај на излаз

 • 41. 
  Нека је дат јавни кључ (N,e)=(77,13). За генерисање тајног кључа користи се RSA алгоритам. Који од следећих бројева може бити тајни кључ: Napomena: N=7*11
  • A. 

   33

  • B. 

   35

  • C. 

   39

  • D. 

   37

 • 42. 
  За шифровање Афином шифром користе се само велика слова енглеске абецеде нумерисана од 0 до 25. Ако је кључ уређени пар (3,17), како гласи формула за дешифровање?
  • A. 

   D(y)=3(y23)(mod 26)

  • B. 

   D(y)=9(y-23)(mod 26)

  • C. 

   D(y)=9(y-17)(mod 26)

  • D. 

   D(y)=3(y-17)(mod 26)

 • 43. 
  DES алгоритам је:
  • A. 

   је само идејно решење

  • B. 

   блоковски алгоритам Фејстеловог типа

  • C. 

   секвенцијални алгоритам

  • D. 

   итеративни блоковски алгоритам

 • 44. 
  Сигурност DES алгоритма почива на
  • A. 

   броју рунди

  • B. 

   величини кључа

  • C. 

   генерисању подкључа

  • D. 

   S-боксовима

 • 45. 
  АES алгоритам је:
  • A. 

   итеративни блоковски алгоритам

  • B. 

   секвенцијални алгоритам

  • C. 

   алгоритам који се не користи за шифровање

  • D. 

   блоковски алгоритам Фејстеловог типа

 • 46. 
  Крипто системи са јавним и тајним кључем:
  • A. 

   користи јавни кључ за шифровање а тајни за дешифровање

  • B. 

   користи прво јавни а затим тајни за шифровање а тајни па јавни за дешифровање

  • C. 

   користи прво тајни а затим јавни за шифровање а јавни па тајни за дешифровање

  • D. 

   користи тајни кључ за шифровање и јавни за дешифровање

 • 47. 
  Једносмерне функције:
  • A. 

   доказано не постоје

  • B. 

   за сваку функцију појединачно се доказује да је/није једносмерна

  • C. 

   није доказано ни да постоје ни да не постоје

  • D. 

   доказано постоје

 • 48. 
  Основна примена хеш функција је
  • A. 

   у поступку провере поверљивости

  • B. 

   у поступку аутентификације

  • C. 

   за шифровање великих фајлова

  • D. 

   за шифровање фајлова када је битна брзина

 • 49. 
  ECB (Electronic Codebook Mode)
  • A. 

   за шифровање текућег блока користи кључ К и шифрат претходног блока

  • B. 

   за шифровање блока отвореног текста користи подкључ генерисан из подкључа претходног блока и претходни блок отвореног текста

  • C. 

   шифрује блок отвореног текста тако што обави операцију XOR тог блока и шифрата претходног блока

  • D. 

   шифрује блок по блок са истим кључем К

 • 50. 
  CBC (Cipher Block Chaining)
  • A. 

   шифрује блок отвореног текста тако што обави операцију XOR тог блока и шифрата претходног блока

  • B. 

   за шифровање блока отвореног текста користи подкључ генерисан из подкључа претходног блока и претходни блок отвореног текста

  • C. 

   шифрује блок по блок са истим кључем К

  • D. 

   за шифровање текућег блока користи кључ К и шифрат претходног блока