Seleksi Online Kalphyco 2019 Sma

40 Questions | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Seleksi Online Kalphyco 2019 Sma - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Pernyataan yang tidak benar tentang gerak melingkar adalah....
  • A. 

   Kecepatan linear berbanding lurus dengan jari-jari

  • B. 

   Percepatan sentripetal berbanding lurus dengan kecepatan linear

  • C. 

   Percepatan linear berbanding lurus dengan periode rotasi

  • D. 

   Kecepatan sudut berbanding lurus dengan Frekuensi

  • E. 

   Lintasannya berbentuk lingkaran

 • 2. 
  Perhatikan gambar! Jika ketiga hambatan pada gambar adalah R, maka persamaan tegangan listrik yang benar adalah....
  • A. 

   V=I(2R/3)

  • B. 

   V=I(2R/3)

  • C. 

   V=I(3R/2)

  • D. 

   V=IR

  • E. 

   V=R(3I/2)

 • 3. 
  Sebuah gelombang memilki persamaan y = 4 sinπ (5x–20t) dengan x dalam cm dan t dalam sekon. Pernyataan yang benar adalah....
  • A. 

   Periode gelombang 0,2 s

  • B. 

   Kecepatan sudut gelombang 5 rad/s

  • C. 

   Frekuensi gelombang 5 Hz

  • D. 

   Amplitudo gelombang 4 cm

  • E. 

   Cepat rambat gelombang 14 m/s

 • 4. 
  Dua buah partikel masing-masing bermuatan 0,2 µC dan -0,4 µC berada di ruang hampa terpisah  pada jarak 3 cm. Besar gaya tarik-menarik yang ditimbulkan adalah....N.
  • A. 

   8,0

  • B. 

   40

  • C. 

   0,4

  • D. 

   0,8

  • E. 

   4,0

 • 5. 
  Tiga buah pegas disusun seperti pada gambar. Jika ketiga pegas identik dengan konstata pegas k,  berapakah konstanta pegas gabungannya? 
  • A. 

   2k/3

  • B. 

   3k/2

  • C. 

   3k/4

  • D. 

   2/k3

  • E. 

   K/2

 • 6. 
  Sebuah ledakan memiliki intensitas 4×10-12 watt/m2 pada jarak 1 meter. Intensitas ledakan itu pada jarak 1.000 m adalah....watt/m2.
  • A. 

   4×10-11

  • B. 

   4×10-12

  • C. 

   4×10-13

  • D. 

   4×10-14

  • E. 

   4×10-15

 • 7. 
  Suatu roda diputar dari keadaan diam hingga frekuensinya 24 rad/s dalam selang waktu 12 sekon.  Roda tersebut memiliki diameter 1 m. Percepatan linear di bagian terluar roda tersebut adalah....m/s2
  • A. 

   0,2

  • B. 

   2

  • C. 

   20

  • D. 

   0,002

  • E. 

   0,02

 • 8. 
  Perhatikan gambar! Jika arus listrik dialirkan selama 1 menit, jumlah muatan listrik yg melewati  rangkaian tersebut adalah sebanyak....C. 
  • A. 

   100

  • B. 

   20

  • C. 

   300

  • D. 

   400

  • E. 

   500

 • 9. 
  Salah satu ciri tumbukan lenting sempurna adalah....
  • A. 

   Benda menyatu setelah bertumbukan

  • B. 

   Tumbukan menghasilkan bunyi

  • C. 

   Benda memantul setelah bertumbukan

  • D. 

   Koefisien resitusinya bernilai 1

  • E. 

   Benda lenyap setelah bertumbukan

 • 10. 
  Suatu gas ideal dalam ruang tertutup suhunya dinaikkan menjadi 3 kali semula dan volumenya  dinaikkan menjadi 2 kali semula. Tekanan gas di dalam ruang tersebut akan....semula. 
  • A. 

   2/3 kali

  • B. 

   1/4 kali

  • C. 

   1/3 kali

  • D. 

   3/2 kali

  • E. 

   3/4 kali

 • 11. 
  Suatu peluru ditembakkan dengan lintasan membentuk parabola. Jika tinggi maksimum peluru 19,6  meter dan jarak maksimum yang dicapai peluru 78,4 meter maka sudut elevasi peluru itu adalah.... 
  • A. 

   30°

  • B. 

   45°

  • C. 

   60

  • D. 

   60

  • E. 

   75

 • 12. 
  Sebuah benda hitam sempurna mempunyai luas A dan suhu T memancarkan radiasi dengan daya P.  Jika benda sejenis yang mempunyai luas 16A dan suhu T/2, maka daya radiasi yang dipanjarkan oleh benda itu adalah.... 
  • A. 

   P

  • B. 

   2P

  • C. 

   3P

  • D. 

   4P

  • E. 

   5P

 • 13. 
  Percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak dari keadaan diam hingga kecepatannya  menjadi 50 m/s dalam selang waktu 2 sekon adalah....m/s2.
  • A. 

   0,25

  • B. 

   2,5

  • C. 

   25

  • D. 

   250

  • E. 

   2500

 • 14. 
  Sebuah benda bermassa 18 Kg yang mula-mula diam diberi gaya sebesar 72 N. Jika percepatan  gravitasi di tempat itu sebesar 10 m/s2 dan koefisien geseknya 0,4, pernyataan yang paling tepat adalah.... 
  • A. 

   Benda bergerak lurus berubah beraturan

  • B. 

   Benda tetap diam

  • C. 

   Benda bergerak dipercepat

  • D. 

   Benda Bergerak diperlambat

  • E. 

   Benda bergerak lurus beraturan

 • 15. 
  Hukum 1 termodinamika menyatakan, bahwa.…
  • A. 

   Entropi pada suatu sistem cenderung meningkat

  • B. 

   Energi berbanding lurus dengan massa

  • C. 

   Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan

  • D. 

   Terdapat mesin yang dapat menghasilkan energi tidak terbatas

  • E. 

   Massa berbanding lurus dengan volume

 • 16. 
  Pernyataan – pernyataan berikut:
  1. terapi radiasi 
  2. mengukur kandungan air tanah
  3. sebagai perunut
  4. menentukan umur fosil 
  Yang merupakan pemanfaatan radioisotop di bidang kesehatan adalah....
  • A. 

   (4) saja

  • B. 

   (1), (2), dan (3)

  • C. 

   (1), (2), (3), dan (4)

  • D. 

   (1) dan (3)

  • E. 

   (2) dan (4)

 • 17. 
  Dua buah beban listrik dengan hambatan yang sama, yaitu R ohm dihubungkan dengan saluran PLN  dengan tegangan V volt, berturut-turut dirangkai paralel sehingga menghasilkan daya P1, kemudian dirangkaikan seri sehingga menghasilkan daya P2. Perbandingan daya P1 dan P2 adalah.... 
  • A. 

   1:1

  • B. 

   2:1

  • C. 

   4:1

  • D. 

   1:2

  • E. 

   1:4

 • 18. 
  Besarnya GGL induksi yang dihasilkan sebuah dinamo dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini,  kecuali.... 
  • A. 

   Kecepatan putaran kumparan

  • B. 

   Luas penampang kumparan

  • C. 

   Kuat medan magnet yang digunakan

  • D. 

   Panjang kumparan

  • E. 

   Jumlah lilitan kumparan

 • 19. 
  Sebuah gaya sebesar 69 newton bekerja pada benda bermassa 3 Kg. Percepatan benda tersebut  adalah....m/s . 
  • A. 

   23

  • B. 

   2,3

  • C. 

   46

  • D. 

   4,6

  • E. 

   52

 • 20. 
  Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 m/s menjauhi seorang pendengar yang tidak  bergerak. Jika frekuensi bunyi 400 Hz dan laju rambat bunyi di udara 390 m/s, maka frekuensi gelombang bunyi yang terdengar.…Hz. 
  • A. 

   400

  • B. 

   410

  • C. 

   425

  • D. 

   435

  • E. 

   390

 • 21. 
  Sebuah meriam digunakan untuk menembak sebuah target yang terletak sejauh 100 meter dari  meriam. Jika sudut elevasi meriam adalah 45°, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru meriam itu adalah....m. 
  • A. 

   100

  • B. 

   400

  • C. 

   500

  • D. 

   600

  • E. 

   25

 • 22. 
  Salah satu contoh besaran yang tidak memiliki dimensi adalah....
  • A. 

   Beda potensial

  • B. 

   Suhu

  • C. 

   Muatan listrik

  • D. 

   Massa

  • E. 

   Sudut

 • 23. 
  Suatu partikel bergerak searah sumbu y positif sejauh 12 meter, kemudian berbelok 90° ke arah  sumbu x positif sejauh 5 meter. Perpindahan yang dialami partikel itu adalah....m. 
  • A. 

   10

  • B. 

   13

  • C. 

   20

  • D. 

   24

  • E. 

   25

 • 24. 
  Berikut ini yang merupakan urutan gelombang elektromagnetik dari yang memiliki energi foton  besar ke yang lebih kecil adalah... 
  • A. 

   Sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X

  • B. 

   Sinar gamma, sinar X, sinar inframerah

  • C. 

   Sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet

  • D. 

   Sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar X

  • E. 

   Sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet

 • 25. 
  Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu  dengan kecepatan 0,8 c (c = kecepatan cahaya). Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu.... 
  • A. 

   1,2 s

  • B. 

   5,0 s

  • C. 

   1,8 s

  • D. 

   3,0 s

  • E. 

   4,8 s

Back to Top Back to top