Test 9. - Testovanie

16 Questions | Total Attempts: 495

SettingsSettingsSettings
Test 9. - Testovanie - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aké dopady má paradox pesticídov na testovanie softvéru ?
  • A. 

   Softvér stačí počas vývoja otestovať len raz

  • B. 

   Musíme vymýšľať stále nové a nové testy

  • C. 

   Čím viac softvér testujeme, tým je viac imúnny voči testom

  • D. 

   Testovaním robíme softvér odolnejší voči chybám

 • 2. 
  Ktoré tvrdenia sú správne ?
  • A. 

   Verifikácia overuje či softvér zodpovedá špecifikácii systému

  • B. 

   Validácia overuje či softvér zodpovedá požiadavkám používateľov

  • C. 

   Validácia overuje či softvér zodpovedá špecifikácii systému

  • D. 

   Verifikácia je to isté ako validácia

  • E. 

   Verifikácia overuje či softvér zodpovedá požiadavkám používateľov

 • 3. 
  Čo je softvérová chyba ?
  • A. 

   Softvér robí niečo, čo by podľa špecifikácie produktu robiť nemal

  • B. 

   Všetky tri definície

  • C. 

   Softvér je ťažko zrozumiteľný, ťažko sa s ním pracuje

  • D. 

   Softvér robí niečo, o čom špecifikácia nič nehovorí

 • 4. 
  Prečo nieje možné softvér otestovať kompletne ?
  • A. 

   Softvér je možné otestovať kompletne

  • B. 

   Počet možných možných vstupov a výstupov je príliš veľký

  • C. 

   Počet možných ciest testovanie je príliš veľký

  • D. 

   Špecifikácia softvéru je subjektívna

 • 5. 
  Testovanie špecifikácie systému je :
  • A. 

   Dynamické testovanie bielej skrinky

  • B. 

   Statické testovanie čiernej skrinky

  • C. 

   Statické testovanie bielej skrinky

  • D. 

   Dynamické testovanie čiernej skrinky

 • 6. 
  Štrukturálna analýza je :
  • A. 

   Statické testovanie čiernej skrinky

  • B. 

   Dynamické testovanie čiernej skrinky

  • C. 

   Statické testovanie bielej skrinky

  • D. 

   Dynamické testovanie bielej skrinky

 • 7. 
  Štrukturálne testovanie je :
  • A. 

   Statické testovanie čiernej skrinky

  • B. 

   Dynamické testovanie bielej skrinky

  • C. 

   Dynamické testovanie čiernej skrinky

  • D. 

   Statické testovanie bielej skrinky

 • 8. 
  Skúmanie programového kódu je spôsob testovania :
  • A. 

   Testovanie čiernej skrinky

  • B. 

   Testovanie bielej skrinky

  • C. 

   Štrukturálneho testovania

  • D. 

   Štrukturálnej analýzy

 • 9. 
  Čo patrí medzi axiómy testovania ?
  • A. 

   Je ťažké povedať, kedy je chyba chybou

  • B. 

   Testovanie dokáže, že chyby v systéme už neexistujú

  • C. 

   Všetky nájdené chyby sa opravia

  • D. 

   Testeri nie sú najobľúbenejšími členmi týmu

 • 10. 
  Vyššia úroveň testovania špecifikácie zahŕňa :
  • A. 

   Kontrolu atribútov špecifikácie (úplnosť, správnosť, presnosť, konzistentnosť, ...)

  • B. 

   Kontrolu dodržania štandardov a zásad

  • C. 

   Kontrolu problémových termínov (vždy, nikdy, každý, ...)

  • D. 

   Analýzu podobných softvérov

 • 11. 
  Množina ekvivalentných prípadov je množina testových prípadov, ktoré testujú rovnakú vec alebo odhaľujú rovnakú chybu. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 12. 
  Čo je cieľom testera ?
  • A. 

   Vyhľadávať chyby

  • B. 

   Vyhľadávať chyby čo najskôr, zaistiť ich opravu a nasadenie systému

  • C. 

   Vyhľadávať chyby čo najskôr

  • D. 

   Vyhľadávať chyby čo najskôr a zaistiť ich opravu

 • 13. 
  Ako minimalizovať fakt, že testeri nie sú najobľúbenejšími členmi tímu ?
  • A. 

   Okrem hlásenia chýb je potrebné občas aj pochváliť

  • B. 

   Snahou nájsť a oznámiť chybu čo najskôr

  • C. 

   Testeri sú obľúbení členovia tímov a nie je potrebné s tým niečo robiť

  • D. 

   Nedá sa s tým nič robiť

 • 14. 
  V ktorej časti softvérového vývoja vzniká najviac chýb ?
  • A. 

   Iné

  • B. 

   Špecifikácia

  • C. 

   Návrh

  • D. 

   Programovanie

 • 15. 
  Nižšia úroveň testovania špecifikácie zahŕňa :
  • A. 

   Analýzu podobných softvérov

  • B. 

   Kontrola problémových termínov (vždy, každý, nikdy, ...)

  • C. 

   Kontrolu atribútov špecifikácie (úplnosť , presnosť, konzistentnosť, ...)

  • D. 

   Dodržiavanie štandardov a zásad

 • 16. 
  Ktoré zo spôsobov testovania požadujú aj programátorské znalosti ?
  • A. 

   Dynamické testovanie bielej skrinky

  • B. 

   Statické testovanie bielej skrinky

  • C. 

   Dynamické testovanie čiernej skrinky

  • D. 

   Statické testovanie čiernej skrinky

Back to Top Back to top