Quiz Fungsi Kelas X Ips 1

10 Questions | Total Attempts: 116

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Fungsi Kelas X Ips 1

QUIZ INI ADALAH ALAT UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA ANDA MEMAHAMI PEMBELAJARAN YANG TELAH KITA LALUI BERSAMA. . . . .


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Agar {(3,2), (4,2),(3,1),(7,1), (2,3) }   menjadi suatu fungsi , maka pasangan yang harus dibalik ( x menjadi y dan y menjadi x ) dari himpunan pasangan terurut itu adalah ….
  • A. 

   (7,1)

  • B. 

   (4,2)

  • C. 

   (3,2)

  • D. 

   (3,1)

  • E. 

   (2,3)

 • 2. 
  Diketahui f(x)= 3x2+4 dan g(x)= 2, serta h = {(1,1), (2,1), (3,1)}. Yang merupakan fungsi adalah ....
  • A. 

   Hanya f

  • B. 

   Hanya g

  • C. 

   Hanya f dan g

  • D. 

   Hanya g dan h

  • E. 

   Semua merupakan fungsi

 • 3. 
  Jika f(x)= 2x - 3 dan g(x)= x2+2x , maka f(3) - g(3) = ....
  • A. 

   - 18

  • B. 

   - 12

  • C. 

   0

  • D. 

   12

  • E. 

   18

 • 4. 
  Jika f(x)= 4 - 3x , maka rumus fungsi  f(f(x)) atau f(4-3x) adalah ....
  • A. 

   8 - 9x

  • B. 

   9x - 8

  • C. 

   9 - 8x

  • D. 

   9x + 8

  • E. 

   8x + 9

 • 5. 
  • A. 

   - 2

  • B. 

   - 1

  • C. 

   0

  • D. 

   1

  • E. 

   2

 • 6. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

                                                        {x | x≠3, x∈R }

  • E. 
 • 7. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 8. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 9. 
  Persamaan Grafik pada gambar di bawah ini adalah 3x+2y=12
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Grafik fungsi kuadrat di abwah ini adalah grafik fungsi f(x)= x2+x+6
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top