Gfci Capitolul 4 - Gestiunea Ciclului De Exploatare

63 Questions | Total Attempts: 329

SettingsSettingsSettings
Gfci Capitolul 4 - Gestiunea Ciclului De Exploatare - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  205. Desfasurarea ciclului de exploatare implica: 
  • A. 

   Efectuarea de investitii in active circulante

  • B. 

   Efectuarea de investitii in active imobilizate

  • C. 

   Procurarea de resurse financiare temporare

  • D. 

   Procurarea de resurse financiare pe termen lung

  • E. 

   Gestionarea capitalurilor imprumutate

 • 2. 
  206. Obiectivul esential al gestiunii ciclului de exploatare il reprezinta realizarea ciclului de exploatare:
  • A. 

   Cu un minim de active circulante, finantate din pasive curente procurate la un cost cat mai redus

  • B. 

   Cu cat mai multe active circulante, finantate din pasive curente procurate la un cost cat mai redus

  • C. 

   Cu un minim de active imobilizate, finantate din pasive curente procurate la un cost cat mai redus

  • D. 

   Cu un minim de active circulante, finantate din pasive curente procurate la un cost ridicat

  • E. 

   Cu un minim de active circulante, finantate din pasive pe termen lung procurate la un cost cat mai redus

 • 3. 
  207. Ciclul de exploatare sau operational reprezinta activitatea oricarei intreprinderi sintetizata, in mod simplist, astfel: 
  • A. 

   Aprovizionare - productie - comercializare

  • B. 

   Aprovizionare - finantare- comercializare

  • C. 

   Finantare - aprovizionare - comercializare

  • D. 

   Finantare - aprovizionare - investitii

  • E. 

   Aprovizionare - productie - investitii

 • 4. 
  208. Diminuarea nevoii de finantare a ciclului de exploatare este posibila prin: 
  • A. 

   Cresterea stocului de factori de productie

  • B. 

   Optimizarea stocului de factori de productie

  • C. 

   Cresterea duratei ciclului de productie

  • D. 

   Diminuarea duratei ciclului de productie

  • E. 

   Accelerarea vitezei de rotatie a stocurilor de produse finite si diminuarea termenului de stationare in magazie a acestora

 • 5. 
  209. Limitarea riscului de exploatare se realizeaza prin:
  • A. 

   Evitarea rupturii de stoc

  • B. 

   Limitarea lipsei de lichiditate

  • C. 

   Asigurarea constantei surselor de finantare

  • D. 

   Rupturi de stoc

  • E. 

   Diminuarea autonomiei financiare a ciclului de exploatare

 • 6. 
  210. Principalele atribute ale gestiunii ciclului de exploatare sunt: 
  • A. 

   Cuantificarea activelor circulante in investitii

  • B. 

   Cuantificarea investitiilor in active circulante

  • C. 

   Determinarea surselor de finantare a ciclului de exploatare

  • D. 

   Determinarea surselor de finantare a ciclului operational

  • E. 

   Determinarea surselor de finantare pentru intreprindere

 • 7. 
  211. In functie de raportul stabilit intre vanzari si nivelul activelor circulante, in literatura de specialitate sunt mentionate urmatoarele politici de gestionare a ciclului de exploatare
  • A. 

   Politica agresiva

  • B. 

   Politica ofensiva

  • C. 

   Politica defensiva

  • D. 

   Politica intermediara

  • E. 

   Politica echilibrata

 • 8. 
  212. In functie de raportul stabilit intre vanzari si nivelul activelor circulante, in literatura de specialitate sunt mentionate urmatoarele politici de gestionare a ciclului de exploatare
  • A. 

   Politica agresiva

  • B. 

   Politica pasnica

  • C. 

   Politica razboinica

  • D. 

   Politica defensiva

  • E. 

   Politica intermediara

 • 9. 
  213. Politica agresiva de gestionare a ciclului de exploatare isi propune realizarea cifrei de afaceri scontate:
  • A. 

   Cu un nivel foarte mare al activelor circulante

  • B. 

   Cu un nivel minim al activelor circulante

  • C. 

   Cu credite comerciale cu durate indelungate

  • D. 

   Cu credite bancare pe termen scurt, care trebuie frecven reinnoite

  • E. 

   Cu credite bancare pe termen scurt, ce nu trebuie reinnoite

 • 10. 
  214. Riscurile care pot sa apara in cazul politicii agresive de gestionare a ciclului de exploatare sunt: 
  • A. 

   Ruptura de stoc

  • B. 

   Lipsa de lichiditate

  • C. 

   Deteriorarea relatiilor cu fiscul

  • D. 

   Deteriorarea relatiilor cu clientii

  • E. 

   Stocuri foarte mari

 • 11. 
  215. Creditele bancare care finanteaza activele circulante in cadrul politicii agresive de gestionare a ciclului de exploatare se caracterizeaza prin faptul ca: 
  • A. 

   Nu trebuie frecvent reinnoite

  • B. 

   Trebuie frecvent reinnoite

  • C. 

   Au niveluri fluctuante ale ratelor dobanzii

  • D. 

   Nu au niveluri fluctuante ale ratelor dobanzii

  • E. 

   Costurile generate vor fi acoperite din vanzarile realizate

 • 12. 
  216. Politica defensiva de gestionare a ciclului de exploatare isi propune realizarea cifrei de afaceri scontate cu: 
  • A. 

   Stocuri ridicate

  • B. 

   Lichiditati ridicate

  • C. 

   Stocuri minime

  • D. 

   Lichiditati minime

  • E. 

   Credite comerciale cu durate indelungate

 • 13. 
  217.  Politica defensiva de gestionare a ciclului de exploatare isi propune realizarea cifrei de afaceri scontate cu: 
  • A. 

   Stocuri si lichiditati ridicate

  • B. 

   Stocuri minime si lichiditati ridicate

  • C. 

   Stocuri minime si lichiditati minime

  • D. 

   Stocuri ridicate si lichiditati minime

  • E. 

   Credite comerciale cu durate indelungate

 • 14. 
  218. In cazul politicii defensive de gestionare a ciclului de exploatare, finantarea activelor circulante trebuie sa se realizeze din surse permanente: 
  • A. 

   Necostisitoare

  • B. 

   Costisitoare

  • C. 

   Generatoare de risc financiar

  • D. 

   Care asigura o oarecare permanenta a finantarii

  • E. 

   Care nu asigura o oarecare permanenta a finantarii

 • 15. 
  219. Dimensiunea stocurilor este economica atunci cand: 
  • A. 

   Asigura desfasurarea continua a procesului productiv

  • B. 

   Asigura desfasurarea continua a procesului de distributie

  • C. 

   Asigura desfasurarea continua a procesului productiv si a celui de distributie

  • D. 

   Minimizeaza investitiile in active circulante

  • E. 

   Asigura desfasurarea continua a procesului productiv si a celui de distributie si minimizeaza investitiile in active circulante

 • 16. 
  220. Volumul stocurilor este dependent de factori precum: 
  • A. 

   Productia previzionata a se realiza

  • B. 

   Durata ciclului de productie

  • C. 

   Ritmicitatea aprovizionarilor

  • D. 

   Relatia cu furnizorii

  • E. 

   Cererea pietei pentru produsele/serviciile oferite

 • 17. 
  221. Costurile aferente imobilizarii capitalului in stocuri sunt grupate in: 
  • A. 

   Costuri de detinere (depozitare)

  • B. 

   Costuri de aprovizionare

  • C. 

   Costuri de livrare

  • D. 

   Costuri aferente lipsei de stoc

  • E. 

   Costul unitar de cumparare

 • 18. 
  222. Optimizarea stocurilor implica cunoasterea prealabila a: 
  • A. 

   Cererii de produse si/sau servicii pe care intreprinderea trebuie sa o satisfaca

  • B. 

   Modalitatii de reinnoire continua a stocurilor care vor fi antrenate in ciclul de exploatare

  • C. 

   Modalitatii de reinnoire periodica a stocurilor care vor fi antrenate in ciclul de exploatare

  • D. 

   Modalitati de reinnoire, continua si periodica, a stocurilor care vor fi antrenate in ciclul de exploatare

  • E. 

   Nivelul cheltuielilor de aprovizionare si depozitare pe care le determina existenta stocurilor

 • 19. 
  223. Cheltuielile de aprovizionare sunt: 
  • A. 

   Direct proportionale cu frecventa aprovizionarilor

  • B. 

   Invers proportionale cu frecventa aprovizionarilor

  • C. 

   Invers proportionale cu marimea stocului

  • D. 

   Direct proportionale cu marimea stocului

  • E. 

   Direct proportionale cu timpul de stocare

 • 20. 
  224. Cheltuielile de depozitare sunt: 
  • A. 

   D.p. cu marimea stocurilor si i.p. cu timpul de stocare;

  • B. 

   D.p. cu marimea stocurilor si timpul  de stocare

  • C. 

   I.p. cu marimea stocurilor si timpul de stocare

  • D. 

   I.p. cu marimea stocurilor si d.p. cu timpul de stocare

  • E. 

   Independente de marimea stocurilor si timpul de stocare

 • 21. 
  225. Pentru determinarea stocului optim se pot folosi: 
  • A. 

   Modele ofensive

  • B. 

   Modele deterministe

  • C. 

   Modele defensive

  • D. 

   Modele stohastice

  • E. 

   Modele echilibrate

 • 22. 
  226. Modelele deterministe de stabilire a stocului optim sunt concepute in baza urmatoarelor ipoteze: 
  • A. 

   Cererea constanta de elemente de stoc

  • B. 

   Perioade fixe de aprovizionare

  • C. 

   Imposibilitatea aparitiei lipsei de stoc

  • D. 

   Constituire a unui stoc de siguranta

  • E. 

   Inutilitatea constituirii stocului de siguranta

 • 23. 
  227. Modelele stohastice de determinare a stocului optim sunt concepute in baza urmatoarelor ipoteze: 
  • A. 

   Aprovizionare la intervale egale

  • B. 

   Aprovizionare la intervale inegale

  • C. 

   Aprovizionare cu cantitati variabile de elemente de stoc

  • D. 

   Aprovizionare cu cantitati fixe de elemente de stoc

  • E. 

   Se exclude posibilitatea ,,rupturii" de stoc

 • 24. 
  228. Modelele stohastice de determinare a stocului optim sunt concepute in baza urmatoarelor ipoteze: 
  • A. 

   Aprovizionare la intervale inegale, cu cantitati variabile de elemente de stoc si fara a exclude posibilitatea ,,rupturii" de stoc

  • B. 

   Aprovizionare la intervale egale, cu cantitati variabile de elemente de stoc si fara a exclude posibilitatea ,,rupturii" de stoc

  • C. 

   Aprovizionare la intervale inegale, cu cantitati fixede elemente de stoc si fara a exclude posibilitatea ,,rupturii" de stoc

  • D. 

   Aprovizionare la intervale inegale, cu cantitati variabile de elemente de stoc si fara  posibilitatea ,,rupturii" de stoc

  • E. 

   Aprovizionare la intervale egale, cu cantitati fixe de elemente de stoc si fara a exclude posibilitatea ,,rupturii" de stoc

 • 25. 
  229. Pentru aprovizionarea stocului curent si stocului de siguranta se utilizeaza: 
  • A. 

   Modelele deterministe

  • B. 

   Modelele stohastice

  • C. 

   Modelele ofensive

  • D. 

   Modelele defensive

  • E. 

   Modelele echilibrate

Back to Top Back to top