Gfci - CAP 3 - Gestiunea Investitiilor

36 Questions | Total Attempts: 496

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Gfci - CAP 3 - Gestiunea Investitiilor


Questions and Answers
 • 1. 
  164. Reglementarile juridice au influenta hotaratoare asupra politicii de dividende pentru ca stipuleaza urmatoarele reguli: 
  • A. 

   Regula profitului brut

  • B. 

   Regula profitului net

  • C. 

   Regula referitoare la capital

  • D. 

   Regula insolvabilitatii

  • E. 

   Regula continuitatii activitatii

 • 2. 
  165. Trasaturile specifice investitiilor sunt:
  • A. 

   Realizarea unei investitii implica procesul de transformare a capitalului din forma baneasca in forma materiala, cu durata de viata economica indelungata

  • B. 

   Realizarea unei investitii implica procesul de transformare a capitalului din forma materiala in forma baneasca, cu durata de viata economica indelungata

  • C. 

   Prin darea in functiune a investitiei se spera obtinerea unei valori mai mari decat cele investite

  • D. 

   Realizarea si exploatarea investitiei implica numeroase riscuri care dau caracter aleatoriu rezultatelor asteptate din investitii

  • E. 

   Prin exploatarea investitiei se spera obtinerea unui surplus monetar

 • 3. 
  166. Elementele in baza carora se apreciaza eficienta proiectelor de investitii sunt: 
  • A. 

   Cheltuielile pentru investitii

  • B. 

   Incasarile nete

  • C. 

   Obtinerea de venituri sigure si exacte

  • D. 

   Durata de viata economica

  • E. 

   Valoarea reziduala a investitiei

 • 4. 
  167. Din punct de vedere al naturii lor, se disting urmatoarele tipuri de investitii
  • A. 

   Interne

  • B. 

   Externe

  • C. 

   Productive

  • D. 

   Strategice

  • E. 

   Sociale

  • F. 

   Nici una nu este corecta

 • 5. 
  168. Din punct de vedere al strategiei de dezvoltare a intreprinderii, se disting urmatoarele investitii
  • A. 

   Interne

  • B. 

   Materiale

  • C. 

   Imateriale

  • D. 

   Financiare

  • E. 

   Externe

 • 6. 
  169. Din punct de vedere al naturii lor, se disting urmatoarele tipuri de investitii
  • A. 

   Materiale

  • B. 

   Imateriale

  • C. 

   Strategice

  • D. 

   Directe

  • E. 

   Financiare

 • 7. 
  170. In functie de obiectivul lor si de raportul rentabilitate-risc pentru perspectiva intreprinderii, se deosebesc urmatoarele tipuri de investitii:
  • A. 

   Directe

  • B. 

   Colaterale

  • C. 

   Conexe

  • D. 

   Interne

  • E. 

   Externe

  • F. 

   Nici un raspunsĀ 

 • 8. 
  171. In functie de obiectivul lor si de raportul rentabilitate-risc pentru perspectiva intreprinderii, se deosebesc urmatoarele tiputi de investitii:
  • A. 

   Interne si externe

  • B. 

   Materiale, imateriale si financiare

  • C. 

   Productive, strategice si sociale

  • D. 

   Productive, strategice si colaterale

  • E. 

   Directe, colaterale, conexe

 • 9. 
  172. Din perspectiva monetara, a intrarilor si iesirilor de trezorerie pe care le implica realizarea si exploatarea investitiilor, se deosebesc: 
  • A. 

   Investitii realizate printr-o singura cheltuiala initiala si o singura incasare

  • B. 

   Investitii realizate printr-o singura cheltuiala initiala, dar care ocazioneaza incasari esalonate

  • C. 

   Investitii care reclama o cheltuire esalonata a capitalurilor initiale si degaja o singura incasare

  • D. 

   Investitii care se caracterizeaza prin intrari si iesiri esalonate de trezorerie

 • 10. 
  173. Din punct de vedere al importantei lucrurilor pentru realizarea investitiei proiectate, se deosebesc
  • A. 

   Investitii directe, colaterale, conexe

  • B. 

   Investitii interne si externe

  • C. 

   Investitii materiale, imateriale si financiare

  • D. 

   Investitii productive, strategice si sociale

  • E. 

   Investitii productive, strategice si colaterale

 • 11. 
  174. In functie de sursele de finantare a proiectelor de investitii, se deosebesc
  • A. 

   Investitii finantate din resurse proprii

  • B. 

   Investitii finantate din resurse imprumutate

  • C. 

   Investitii finantate din bugetul statului

  • D. 

   Investitii finantate printr-o singura cheltuiala initiala

  • E. 

   Investitii finantate printr-o cheltuiala esalonata a capitalurilor initiale

 • 12. 
  175. Investitiile ce corespund unei strategii defensive, de specializare a productiei si de consolidare a pozitiei pe piata de desfacere a bunurilor si/sau serviciilor, sunt:
  • A. 

   Investitii interne

  • B. 

   Investitii materiale

  • C. 

   Investitii financiare

  • D. 

   Investitii externe

  • E. 

   Investitii strategice

 • 13. 
  176. Expresie a strategiilor ofensive, de diversificare a activitatii de implementare a noilor tehnologii, de inserare pe piata mondiala, sunt investitiile
  • A. 

   Interne

  • B. 

   Externe

  • C. 

   Materiale

  • D. 

   Productive

  • E. 

   Directe

 • 14. 
  177. Investitiile care participa la cresterea interna a intreprinderii sunt: 
  • A. 

   Materiale

  • B. 

   Imateriale

  • C. 

   Materiale si imateriale

  • D. 

   Financiare

  • E. 

   Materiale, imateriale si financiare

 • 15. 
  178. Investitiile productive pot fi:
  • A. 

   De inlocuire

  • B. 

   De modernizare

  • C. 

   De dezvoltare

  • D. 

   De extindere

  • E. 

   De strategie

 • 16. 
  179. Principalele motivatii care concura la explicarea valorii timpului in optica financiara sunt urmatoarele:
  • A. 

   Deflatia

  • B. 

   Incertitudinea

  • C. 

   Inflatia

  • D. 

   Certitudinea

  • E. 

   Preferinta pentru consumult prezent, mai degraba, decat pentru cel viitor

 • 17. 
  180. Rata dobanzii este alcatuita din:
  • A. 

   Componenta de emisiune

  • B. 

   Componenta reala

  • C. 

   Componenta nominala

  • D. 

   Prima de control

  • E. 

   Prima de risc

 • 18. 
  181. Fluxurile absorbite de un proiect de investitii sunt cunoscute sub denumirea de: 
  • A. 

   Cash-flow disponibil

  • B. 

   Cheltuiala initiala

  • C. 

   Cheltuiala finala

  • D. 

   Cash-flow din exploatare

  • E. 

   Cash-flow din investitii

 • 19. 
  182. Cheltuiala initiala variaza de-a lungul duratei de viata a investitiei in functie de:
  • A. 

   Fluctuatiile ofertei pietei

  • B. 

   Nivelurile preturilor

  • C. 

   Caracteristicile ciclului de investitii

  • D. 

   Relatiile intreprinderii cu tertii

  • E. 

   Fluctuatiile cererii pietei

 • 20. 
  183. Fluxurile generate de un proiect de investitii sunt numite:
  • A. 

   Cheltuiala initiala

  • B. 

   Cheltuiala finala

  • C. 

   Cash-flow din exploatare

  • D. 

   Cash-flow disponibil

  • E. 

   Cash-flow din investitii

 • 21. 
  184. Relatia din calcul a cash-flow-ului disponibil este urmatoarea:
  • A. 

   Cash-flow din investitii - cash-flow din exploatare

  • B. 

   Cash-flow din exploatare - cash-flow din investitii

  • C. 

   Cash-flow din exploatare - cresterea economica

  • D. 

   Cash-flow din exploatare + cash-flow din investitii

  • E. 

   Cash-flow din exploatare + cresterea economica

 • 22. 
  185. Relatia de calcul a cash-flow-ului disponibil este urmatoarea: 
  • A. 

   Cifra de afaceri - costurile variabile - costurile fixe - impozitul pe profit + amortizarea - cash-flow din investitii

  • B. 

   Profitul brut din exploatare - impozitul pe profit + amortizarea - cash-flow din investitii

  • C. 

   Profitul din exploatarea dupa impozit + amortizarea - cash-flow din investitii

  • D. 

   Cash-flow din exploatare - variatia la sf anului a imobilizarilor - variatia nevoii de active circulante nete de datoriile de exploatare

  • E. 

   Cash-flow din exploatare - (variatia la sf anului a imobilizarilor + variatia necesarului de font de rulment)

 • 23. 
  186. Relatia de calcul a cash-flow-ului disponibil este urmatoarea: 
  • A. 

   (cifra de afaceri - costurile variabile - costurile fixe - impozitul pe profit + amortizarea) - (variatia la sf anului a imobilizarilor + variatia necesarului de fond de rulment)

  • B. 

   (cifra de afaceri - costurile variabile - costurile fixe - impozitul pe profit + amortizarea) + (variatia la sf anului a imobilizarilor + variatia necesarului de fond de rulment)

  • C. 

   (cifra de afaceri - costurile variabile + costurile fixe - impozitul pe profit + amortizarea) - (variatia la sf anului a imobilizarilor + variatia necesarului de fond de rulment)

  • D. 

   (cifra de afaceri - costurile variabile - costurile fixe - impozitul pe profit - amortizarea) - (variatia la sf anului a imobilizarilor + variatia necesarului de fond de rulment)

  • E. 

   (cifra de afaceri - costurile variabile - costurile fixe - impozitul pe profit + amortizarea) - (variatia la sf anului a imobilizarilor - variatia necesarului de fond de rulment)

 • 24. 
  187. Pentru  aplicarea corecta a criteriilor financiare de evaluare a eficientei proiectelor de investitii, fluxurile trebuie sa fie: 
  • A. 

   Nemonetare

  • B. 

   Monetare

  • C. 

   Nete de impozit

  • D. 

   Neafectate de cht financiare

  • E. 

   Comparabile

 • 25. 
  188. Sunt recunoscute drept criterii financiare de apreciere a eficientei proiectelor de investitii:
  • A. 

   Valoarea actualizata neta

  • B. 

   Indicele de profitabilitate actualizat

  • C. 

   Rata interna de rentabilitate

  • D. 

   Rata de actualizare

  • E. 

   Rata de scont

Back to Top Back to top