Testi Përmbledhës Kl 6. Avdi Tafilaj Klinë, Dhjetor 2019

10 Questions | Total Attempts: 267

SettingsSettingsSettings
Testi Përmbledhës Kl 6. Avdi Tafilaj Klinë, Dhjetor 2019 - Quiz

Suksese!..


Questions and Answers
 • 1. 
  Numri qe ka: 7 njëshe 5 mijëshe 8 dhjetëshe dhe 5 qindmijëshe është:
  • A. 

   50587

  • B. 

   505087

  • C. 

   505870

  • D. 

   50508

 • 2. 
  Selekto pergjigjen e sakt! Cila renditje e numrave natyrorë është e sakt, nga numri me i vogël deri të numri me i madh: A) 10225                B) 10320                  C) 10220                    D) 11000
  • A. 

   ABDC

  • B. 

   CABD

  • C. 

   DBCA

  • D. 

   DCBA

 • 3. 
  Cili është vargu: Tre hapa para një hap mbrapa
  • A. 

   1,2,3,3,4,5,5,6,7,7,8,9......

  • B. 

   1,2,3,2,3,4,5,4,5,6,7,6,7,8.....

  • C. 

   1,2,3,3,4,5,6,6,7,8,9......

  • D. 

   1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3...

 • 4. 
  Njehso: 100:20+5•4=
  • A. 

   16

  • B. 

   80

  • C. 

   25

  • D. 

   16

 • 5. 
  Numri: 7542216 plotëpjesëtohët me:
  • A. 

   2 dhe 5

  • B. 

   3 dhe 4

  • C. 

   4 dhe 5,

  • D. 

   3 dhe 5.

 • 6. 
  Numrat e thjeshtë në bashkësinë A = { 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 } jan numrat:
  • A. 

   9,11,13,15,17,19,21

  • B. 

   12,14,16,18,20

  • C. 

   9,11,13,17,19,21

  • D. 

   11,13,17,19

 • 7. 
  Nëse Agimi dhe Endriti  u takuan diten e hënë në Germi , ku Agimi viziton Germinë çdo të katërten ditë ndersa Endriti çdo të gjashten ditë. Në cilën ditë do të takohen prap në Germi Agimi me Endritin?  
  • A. 

   Të Premten

  • B. 

   Të Shtunen

  • C. 

   Të Dielen

  • D. 

   Të  Hënën

 • 8. 
  Vija kufitare e Republikës së Kosoves është:
  • A. 

   Vijë e lakuar e mbyllur

  • B. 

   Vijë e drejtë e mbyllur

  • C. 

   Vijë e lakuar e hapur

  • D. 

   Vijë drejtë e hapur

 • 9. 
  Sa sekonda këndor ka një shkallë këndore 
  • A. 

   60'

  • B. 

   120'

  • C. 

   360'

  • D. 

   3600'

 • 10. 
  Shuma e këndeve  L = 39* 59' 60''  dhe  B = 48* 119' 60'' është:
  • A. 

   Kënd i ngusht

  • B. 

   Kënd i gjërë

  • C. 

   Kënd i drejtë

  • D. 

   Këndgjër

Back to Top Back to top