Mjerni Pretvornici 1 Dio

38 Questions | Total Attempts: 966

SettingsSettingsSettings
Mjerni Pretvornici 1 Dio - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pretvaraju signale (mjerene fizikalne veličine) iz jednog oblika u drugi i pri tome vrše pretvorbu energije iz jednog oblika u drugi. Oni su uređaji koji se nazivaju..
  • A. 

   Mjerna osjetila

  • B. 

   Mjerni pretvornici

  • C. 

   Mjerni instrumenti

  • D. 

   Energetski transformatori

 • 2. 
  Vrijednost mjerene veličine za koju se slog može upotrijebiti (najmanja i najveća vrijednost) naziva se....
  • A. 

   Mjerni opseg

  • B. 

   Statička karakteristika

  • C. 

   Dinamička karakteristika

  • D. 

   Mjerno područje

 • 3. 
  Razlika vrijednosti veličina na gornjoj i donjoj granici mjernog područja naziva se
  • A. 

   Mjerni opseg

  • B. 

   Statička karakteristika

  • C. 

   Dinamička karakteristika

  • D. 

   Mjerno područje

 • 4. 
  Prema vrsti izlaznog signala mjerne pretvornike smo podijelili na...
  • A. 

   Strujne

  • B. 

   Digitane

  • C. 

   Ultrazvučne

  • D. 

   Naponske

  • E. 

   Radijacijske

  • F. 

   Pneumatske

 • 5. 
   Pretvornici koji silu pritiska na ugljene pločice pretvaraju u promjenu otpora nazivaju se
  • A. 

   Termistori

  • B. 

   Ugljeno tlačni pretvornici

  • C. 

   Tenzometrijski pretvornici

  • D. 

   Potenciometri

 • 6. 
  Pretvornici koji pomak klizača (mehanička veličina) pretvara promjenu otpora (električna veličina) nazivaju se
  • A. 

   Termistori

  • B. 

   Ugljeno tlačni pretvornici

  • C. 

   Tenzometrijski pretvornici

  • D. 

   Potenciometri

 • 7. 
   Pretvornici izrađeni kao više paralelnih žičanih elemenata spojenih serijski čvrsto ugrađenih u plastičnu traku koja istezanjem mijenja otpor nazivaju se
  • A. 

   Termistori

  • B. 

   Ugljeno tlačni pretvornici

  • C. 

   Tenzometrijski pretvornici

  • D. 

   Potenciometri

 • 8. 
  Otpornici kojima se otpor mijenja s promjenom temperature nazivaju se
  • A. 

   Termistori

  • B. 

   Ugljeno tlačni pretvornici

  • C. 

   Tenzometrijski pretvornici

  • D. 

   Potenciometri

 • 9. 
  Pretvornici koji pomak između magneta i zavojnice pretvaraju u električni napon nazivaju se
  • A. 

   Kapacitivni pretvornici

  • B. 

   Otpornički pretvornici

  • C. 

   Induktivni pretvornici

  • D. 

   Piezoelektrični pretvornici

 • 10. 
  Kapacitivni mjerni pretvornici se koriste za 
  • A. 

   Mjerenje razine

  • B. 

   Mjerenje brzine protoka u cijevima

  • C. 

   Nadzor prostorija

  • D. 

   Mjerenje pomaka

 • 11. 
  Za praćenje brzih izmjeničnih promjena često se koriste
  • A. 

   Induktivni pretvornici

  • B. 

   Otpornički pretvornici

  • C. 

   Piezoelektrični pretvornici

  • D. 

   Potenciometri

 • 12. 
  Mjerni pretvornici koji na izlazu daju napon proporcionalan primijenjenoj sili a temelje se na svojstvu koje ima kvarc ili titanat da se pri savijanju na suprotnim površinama stvara različita količina naboja te stoga i potencijalna razlika nazivaju se ______________________ pretvornici
 • 13. 
  Foto elementi promjenom jakosti osvjetljenja im mijenjaju otpor.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 14. 
  Većina mjernih pretvornika sile radi na principu
  • A. 

   Gibanja

  • B. 

   Ravnoteže sila

  • C. 

   Deformacije

 • 15. 
  Najčešće metode mjerenja sile su
  • A. 

   Otporna

  • B. 

   Kapacitivna

  • C. 

   Piezoelektrična

  • D. 

   Induktivna

  • E. 

   Magnetoelastična

  • F. 

   Ultrazvučna

  • G. 

   Optička

 • 16. 
  Otporna metoda mjerenja sile pogodna je za 
  • A. 

   Mjerenje vrlo velikih sila

  • B. 

   Ne koristi se za mjerenje sile

  • C. 

   Mjerenje malih tlačnih i vlačnih sila

  • D. 

   Mjernje težine

 • 17. 
  Otpornički pretvornici ___________ su zapravo kapsule sa ugljenom prašinom koje mijenjaju iznos električnog otpora pod djelovanjem te veličine. One predtsvaljaju dva promjenjiva otpornika spojena u Wheatstoneov most, gdje napon dijagonale u mostu predstvlja mjeru za tu veličinu.
 • 18. 
  Kod koje metode mjerenja sile koristimo elektromagnet i svojstvo promjene te veličine s promjenom zračnog raspora?
  • A. 

   Piezoelektrične

  • B. 

   Magnetoelastične

  • C. 

   Induktivne

  • D. 

   Otporne

 • 19. 
  Induktivna metoda je pogodna za mjerenje većih sila.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 20. 
  Metoda čiji rad se zasniva na promjeni permeabilnosti feromagnetika kada na njega djeluje sila naziva se
  • A. 

   Magnetoelastična

  • B. 

   Piezoelektrična

  • C. 

   Magnetostrikcijska

  • D. 

   Feromagnetska

 • 21. 
  Precizni pretvornici sile koji služe za mjerenje tlačnog opterećenja a silu se mjere posredno mjerenjem struje tj. mjerenjem pada napona na stalnom malom otporu nazivaju se 
  • A. 

   Presduktori

  • B. 

   Induktori

  • C. 

   Forcemetri

  • D. 

   Konduktori

 • 22. 
  Pretvornici pomaka koji se najčešće koriste su u sljedećim izvedbama
  • A. 

   Kapacitivni

  • B. 

   Otpornički

  • C. 

   Induktivni

  • D. 

   Ultrazvučni

  • E. 

   Optički enkoderi

  • F. 

   Svi navedeni

 • 23. 
  Kapacitivni pretvornici pomaka mogu mjeriti samo linearni pomak
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 24. 
  Kapacitet kondenzatora koji se koristi kao mjera linearnog ili kutnog pomaka može se mijenjati promjenom
  • A. 

   Dielektrične konstante (pomicanjem sloja dielektrika među pločama)

  • B. 

   Površinom ploča (linearnim i kutnim pomakom)

  • C. 

   Udaljenosti ploča (linearnim pomakom pomićne ploče)

  • D. 

   Promjenom dielektrične konstante vakuuma ε0

  • E. 

   Napona izvora koji napaja pretvornik

 • 25. 
  Induktivni pretvornici pomaka se vrlo često koriste u industriji jer su robusni.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

Back to Top Back to top