Operating System Quiz

20 Questions | Total Attempts: 199

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operating System Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Untuk menambah user. bila perintah useradd tidak ditemukan, adalah:
  • A. 

   Adduser so

  • B. 

   Useradd so

  • C. 

   Rmuser -r so

  • D. 

   Groupadd stmik

  • E. 

   Addgroup stmik

 • 2. 
  Digunakan untuk membuat group stmik, adalah:
  • A. 

   Adduser so

  • B. 

   Useradd so

  • C. 

   Rmuser -r so

  • D. 

   Groupadd stmik

  • E. 

   Groupadd stmik

 • 3. 
  Execute (eksekusi) hak akses ini disimbolkan dengan huruf…..
  • A. 

   R

  • B. 

   W

  • C. 

   X

  • D. 

   U

  • E. 

   S

 • 4. 
  Hak akses untuk other (user-user selain pemilik file dan groupnya)(read/baca, execute/eksekusi), adalah…..
  • A. 

   R-x (nomor 8,9,10)

  • B. 

   R-x (nomor 5,6,7)

  • C. 

   Rwx (nomor 2,3,4)

  • D. 

   Nomor 1

  • E. 

   Nomor 2

 • 5. 
  Memberi hak akses kepada user / pemilik file dengan hak akses read / baca dan write / tulis pada file stmik, adalah….
  • A. 

   Chmod go-w aku

  • B. 

   Chmod ugo+w aku

  • C. 

   Chmod 651 saya

  • D. 

   Chmod 740 kamu

  • E. 

   Chmod u+rw aku

 • 6. 
  Instalasi Paket/Software di Linux ada.......macam:
  • A. 

   Dua

  • B. 

   Tiga

  • C. 

   Empat

  • D. 

   Lima

  • E. 

   Enam

 • 7. 
  Dalam Menginstall Slackware dengan menggunakan Vmware, Pada tahap Guest Operating System, maka yang dipilih:
  • A. 

   Microsoft windows

  • B. 

   Linux

  • C. 

   Sun Solaris

  • D. 

   Other

  • E. 

   Novel NetWare

 • 8. 
  Dalam Menginstall Slackware dengan menggunakan Vmware, Pada tahap Specify Disk Capacity, yang direkomendasikan maximum disk size, adalah:
  • A. 

   4.0 GB

  • B. 

   6.0 GB

  • C. 

   8.0 GB

  • D. 

   10.0 GB

  • E. 

   12.0 GB

 • 9. 
  Untuk mengatur partisi swap, yang dipilih adalah:
  • A. 

   KEYMAP

  • B. 

   HELP

  • C. 

   SOURCE

  • D. 

   ADDSWAP

  • E. 

   CONFIGURE

 • 10. 
  Pada Check Swap Partitions For Bad Blocks, yang dipilih adalah:
  • A. 

   Yes

  • B. 

   No

  • C. 

   Next

  • D. 

   OK

  • E. 

   Select

 • 11. 
  /etc berisi file-file konfigurasi Linux dengan bentuk file umumnya yaitu ...
  • A. 

   Excel

  • B. 

   Document

  • C. 

   Text

  • D. 

   PNG

  • E. 

   JPG

 • 12. 
  Yang dimaksud dengan open source adalah
  • A. 

   Free License

  • B. 

   Free Buy

  • C. 

   Free executable file

  • D. 

   Free source code

  • E. 

   Executable file

 • 13. 
  Direktori yang digunakan untuk mengakses sistem file (jenis) yang sudah dimount adalah....
  • A. 

   /opt

  • B. 

   /proc

  • C. 

   /root

  • D. 

   /lib

  • E. 

   /mnt

 • 14. 
  Software yang digunakan untuk membuat distro yang berperan untuk mengedit sistem konfigurasi dalam linux :
  • A. 

   Photoshop

  • B. 

   Corel Draw

  • C. 

   Wordpad

  • D. 

   My Slax Creator

  • E. 

   Virtual Box

 • 15. 
  Tool yang diperlukan pada saat proses remastering adalah
  • A. 

   Visual Basic

  • B. 

   Powerpoint

  • C. 

   Photoshop

  • D. 

   Virtual Editor

  • E. 

   Linux

 • 16. 
  Pilihan button pada langkah modify boot option untuk tab Start Xorg adalah:
  • A. 

   Nogui

  • B. 

   Nohd

  • C. 

   Nodma

  • D. 

   Noagp

  • E. 

   Nocd

 • 17. 
  Pilihan source type pada langkah pertama dalam myslax creator:  
  • A. 

   ISO Default

  • B. 

   CD Drive (E:)

  • C. 

   ISO File

  • D. 

   DVD Drive (E:)

  • E. 

   CD ROM

 • 18. 
  Selain pada tab modules dapat menambahkan modul tertentu di slax melalui :
  • A. 

   Tab Root

  • B. 

   Tab Slax

  • C. 

   Tab Extra

  • D. 

   Tab Upload

  • E. 

   Tab Download

 • 19. 
  Langkah kedua dalam menjalankan virtual box adalah:
  • A. 

   Memberikan nama mesin maya dan type OS

  • B. 

   Menentukan besar memori

  • C. 

   Menentukan type harddisk

  • D. 

   Menentukan harddisk virtual

  • E. 

   Konfirmasi

 • 20. 
  Aplikasi Open Office terdiri :
  • A. 

   Writer, Calc, Impress, Draw

  • B. 

   Word, Excel, Presentation, Drawing

  • C. 

   Word Processing, Power Point, drawing, data charting

  • D. 

   Word Processing, drawing, Powerpoint, lotus123

  • E. 

   Microsoft Word, Lotus123, Presentation, Drawing