Aktivitetslære, Treningslære Og Anatomi

51 Questions | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Aktivitetslre, Treningslre Og Anatomi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Gjør rede for generelle retningslinjer for gjennomføring av en styrkeøkt. 
  • A. 

   Oppvarming

  • B. 

   Puls og borg skala

  • C. 

   Flerleddsøvelser før isolasjonsøvelser

  • D. 

   Høy intensitet før annen trening

  • E. 

   Spennet mellom hvile og makspuls

  • F. 

   Tren hele kroppen, antagonister og agonister.

  • G. 

   Metabolsk stress

 • 2. 
  Forklar borg skala / RPE
  • A. 

   Skape et stort metabolsk stress

  • B. 

   Subjektiv følelse, der den som løper forteller hvordan hastigheten oppleves.

  • C. 

   Spennet mellom hvile til makspuls.

  • D. 

   Objektiv følelse, der den som løper forteller hvordan hastigheten oppleves.

 • 3. 
  Hva menes med mekanisk drag ?
  • A. 

   Stress til utmattelse, musklene får ikke tilgang på nok oksygen.

  • B. 

   Strekket en påfører muskelen ved hjelp av ytre belastning

  • C. 

   80% av 1RM

  • D. 

   Objektive opplevd opplevelse. 

 • 4. 
  Hvordan trene for å oppnå hypertrofi?
  • A. 

   Skape et stort metabolsk stress og mekanisk drag.

  • B. 

   Trent: 80% av 1RM 6-12 reps

  • C. 

   Utrent: 60-80% av 1RM 6-15 reps

  • D. 

   3 min hvile på base øvelser / 1min hvile på isolasjonsøvelser

  • E. 

   Varier mellom ulike metoder: cheating reps, droppsett ol. 

 • 5. 
  Hvordan er det hensiktsmeddig å styre intensiteten ved kondisjonstrening?
  • A. 

   Puls: objektiv opplevelse

  • B. 

   Borg skala 6-20: subjektiv følelse av opplevd opplevelse.

  • C. 

   Laktattest

  • D. 

   Oppvarming

  • E. 

   Strekket en påfører muskelen ved Hjelp av høy fart.

 • 6. 
  Hva menes med metabolsk stress?
  • A. 

   Strekket en påfører muskelen med en ytre belastning.

  • B. 

   Til utmattelse - muskelen får ikke nok tilgang på oksygen.

  • C. 

   Objektiv følelse

  • D. 

   Høye vekter

 • 7. 
  Hvilke spesialmetoder kan en benytte for hypertrofi?
  • A. 

   Mange reps

  • B. 

   Droppserie

  • C. 

   Superserie

  • D. 

   Dips

  • E. 

   Forced reps

  • F. 

   Benkpress

  • G. 

   Cheating reps

  • H. 

   Bare en trene så vil en få mer muskler.

 • 8. 
  Hva kjennetegner superserier?
  • A. 

   To øvelser som trenes etter hverandre. 

  • B. 

   Klare enda flere reps.

  • C. 

   3-5 sett 6-10 reps

  • D. 

   Tren to nærliggende muskelgrupper

  • E. 

   Fullstendig utmattelse.

 • 9. 
  Hva kjennetegner droppserie?
  • A. 

   Fullstendig utmattelse av arbeidende muskulatur.

  • B. 

   Bør vurderes som en metode for de som trener muskulær utholdenhet.

  • C. 

   Egner seg fest for bicepscurls, frontpress og benkpress.

  • D. 

   Pause på 1-3min

  • E. 

   Kjør 6-8reps --> ta av litt vekt og kjør 6-8reps --> ta av vekt og kjør nye 6-8reps --> osv.

  • F. 

   Dropp vekten 3-5ganger til muskelen er fullstendig utmattet.

 • 10. 
  Cheating reps
  • A. 

   Riktig teknikk først til en ikke klarer mer, dermed involverer vi synergister i konsentrisk fase.

  • B. 

   Holder igjen 4s. i eksentrisk fase

  • C. 

   Dropp vekten 3-5ganger

  • D. 

   Den aller beste spesialmetoden for muskelvekst

 • 11. 
  Forced reps
  • A. 

   Fullstendig utmattelse

  • B. 

   Får hjelp til 2-4reps i konsentrisk fase. 

  • C. 

   Egner seg best for bicepscurls, frontpress og benkpress

  • D. 

   Pausene mellom seriene skal være tilnærmet null.

 • 12. 
  Hva er felles for alle spesialmetodene for muskelvekst?
  • A. 

   Alle metodene kjøres sakte i eksentrisk fase

  • B. 

   Metodene har få reps

  • C. 

   Metodene har lite variasjon

  • D. 

   Kombinerer både stor treningsmotstand og stor grad av utmattelse.

 • 13. 
  Den totale treningsbelastningen er en kombinasjon av?
  • A. 

   Treningsmengde

  • B. 

   Treningsvarighet

  • C. 

   Treningshyppighet

  • D. 

   Treningsintensitet

  • E. 

   Restutisjon

 • 14. 
  Aerob utholdenhetstrening
  • A. 

   U/ oksygen

  • B. 

   M/ oksygen

  • C. 

   Organismens evne til å arbeide ved hjelp av aerobe energiprosåsser i musklene

  • D. 

   Organismens evne til å arbeide ved hjelp av anaerobe energiprosåsser

 • 15. 
  Styrke defineres som:
  • A. 

   All trening som er ment å utvikle eller vedlikeholde vår evne til å skape størst mulig kraft, ved en spesifikk eller forutbestemt hastighet.

  • B. 

   Største kraften vi klarer å utvikle ved langsomme bevegelser eller isometriske aksjoner.

  • C. 

   Evnen til å utvikle størst mulig kraft hurtig

  • D. 

   Den maksimale kraften eller det dreiemomentet en muskel eller muskelgruppe kan skape ved en spesifikk eller forutbestemt hastighet.

 • 16. 
  Synergist
  • A. 

   Motgående kraft eller funksjon.

  • B. 

   "Samarbeidspartner" en kraft eller funksjon som virker i samme retning.

  • C. 

   Inversjon

  • D. 

   Abduksjon 

 • 17. 
  Antagonist
  • A. 

   En kraft eller funksjon som virker i motsatt retning av hverandre.

  • B. 

   En kraft eller funksjon som virker i samme retning

  • C. 

   Støttemuskulatur 

  • D. 

   Isolasjonsmusklatur

 • 18. 
  Hvor er utspring og feste til tibialis anterior og hvilken funksjon har muskelen?
  • A. 

   Plantarfleksjon og inversjon 

  • B. 

   Utspring - øvre medialsiden av tibia, Feste -  Os cuneiforme medialis og metatarasi I.

  • C. 

   Feste - Os cuneiforme medialis og metatars I, utspring - øvre lateralsiden av tibia

  • D. 

   Inversjon og dorsalfleksjon

 • 19. 
  Erector spinae
  • A. 

   Utspring - Os sacrum, Crista iliaca og T11-L5

  • B. 

   Funksjon - Bøyer og roterer columna til samme side. 

  • C. 

   Funksjon - ekstenderer columna 

  • D. 

   Utspring - Os pubis, Os sacrum og T12-L4

  • E. 

   Feste - Costae 1-12

  • F. 

   Feste - deles opp i flere muskelbuker og fester seg på ryggtagger, tverrtagger og ribbein.

 • 20. 
  Gastrocnemius 
  • A. 

   Funksjon - Dorsalfleksjon i ankelleddet og fleksjon i kneleddet.

  • B. 

   Funksjon - plantarfleksjon i ankelleddet og fleksjon i kneleddet.

  • C. 

   Feste - Tuber calcanei

  • D. 

   Utspring - Mediale og laterale femurkondyl.

  • E. 

   Utspring - Laterale del av tibia og mediale femurkondyl

  • F. 

   Feste - calcaneus

 • 21. 
  Transversus abdominis
  • A. 

   Unilateral - Rotere truncus til samme side

  • B. 

   Unilateral - roterer truncus til motsatt side

  • C. 

   Bilateralt - Trekker bukveggen utover

  • D. 

   Bilateralt - Trekker bukveggen innover

  • E. 

   Feste - Linea alba og crista pubica

  • F. 

   Feste - Linea alba og crista iliaca

  • G. 

   Utspring - Cartilago costalis 7-12, Fascia thoracolumbalis og crista iliaca

  • H. 

   Utspring - Cartilago costalis 7-12, Fascia thoracolumbalis og Crista Pubica

 • 22. 
  Soleus
  • A. 

   Utspring - Membrana interossea, nedre dorsalsiden av femurkondyl og et lite utspring øverst på tibia.

  • B. 

   Utspring - Membrana interossea, øvre dorsalsiden av fibula og et lite utspring øverst på tibia.

  • C. 

   Funksjon - Plantarfleksjon i ankelleddet

  • D. 

   Funksjon - Dorsalfleksjon i ankelleddet.

  • E. 

   Feste - calcaneus

  • F. 

   Feste - tuber calcanei

 • 23. 
  Obliquus internus abdominis
  • A. 

   Utspring - Fascia thoracolumbalis og Crista iliaca

  • B. 

   Utspring - Fascia thoracolumbalis og cristo pubica

  • C. 

   Feste - Linea alba og T10-12

  • D. 

   Feste - Linea alba og costa 10-12

  • E. 

   Bilateral - flekterer truncus, stabiliserer pelvis og bidrar til å skape buktrykk.

  • F. 

   Bilateral - Flekterer truncus, bøyer truncus til samme side og bidrar til å skape buktrykk.

  • G. 

   Unilateralt - Bøyer truncus til samme side og bidrar til å skape buktrykk

  • H. 

   Unilateralt - Bøyer truncus til samme side og roterer truncus til samme side

 • 24. 
  Rectus femoris
  • A. 

   Utspring - Spina iliaca inferior anterior

  • B. 

   Utspring - spina iliaca anterior inferior

  • C. 

   Feste - Tuberositas tibia

  • D. 

   Feste - Tuberositas fibula

  • E. 

   Funksjon - flekterer kneledd og ekstenderer hofteledd

  • F. 

   Funksjon - ekstenderer kneledd og flekterer hofteledd

 • 25. 
  Obliquus externus abdominis
  • A. 

   Utspring - Costae 5-12

  • B. 

   Utspring - T5-12

  • C. 

   Feste - Linea alba og tuberculum pubicum

  • D. 

   Feste - Linea alba og Tuberculum pubis

  • E. 

   Unilateralt - Bøyer truncus til samme side og roterer truncus til samme side

  • F. 

   Unilateralt - Bøyer truncus til samme side og roterer truncus til motsatt side

  • G. 

   Bilateralt - Flekterer truncus, stabiliserer pelvis og bidrar til å skape buktrykk

  • H. 

   Bilateralt - Ekstenderer truncus, stabiliserer pelvis og bidrar til å skape buktrykk

Back to Top Back to top