Utholdenhet - Learning Catalytics

20 Questions | Attempts: 53
Share

SettingsSettingsSettings
Utholdenhet - Learning Catalytics - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva slags følgende fysiologiske endringer skjer ved [email protected]?
  • A. 

   Økt antall mitokondrier

  • B. 

   Økt antall type 2 muskelfibre

  • C. 

   Økt slagvolum

  • D. 

   Redusert hvilepuls

  • E. 

   Økt mengde myoglobin

  • F. 

   Redusert antall kapillærer

 • 2. 
  Av følgende fysiologiske parametre, hvilken er normalt den mest begrensende i forhold til prestasjon i utholdenhetsidretter? 
  • A. 

   Antall mitokondrier

  • B. 

   Antall kapillærer

  • C. 

   Mengde enzymer i mitokondriene

  • D. 

   Størrelsen på slagvolumet

  • E. 

   Blodtrykket under trening

  • F. 

   Hvilepulsen

  • G. 

   Maksimal hjertefrekvens

 • 3. 
  I følge Olympiatoppens 8-delte intensitetsskala, hvilke pulsgrenser gjelder for sone 3? 
  • A. 

   60%-75%

  • B. 

   72%-82%

  • C. 

   82%-87%

  • D. 

   87%-92%

  • E. 

   82%-97%

 • 4. 
  Blodet forlater høyre ventrikkel via: 
  • A. 

   Pulmonalarterien (lungearterien)

  • B. 

   Aorta

  • C. 

   Pulmonalvenene (lungevenene)

  • D. 

   Kransarteriene (koronararteriene)

 • 5. 
  Den mengde blod som befinner seg i hjertet i slutten av fyllingsfasen kalles? 
  • A. 

   Endesystolisk volum (ESV)

  • B. 

   Minuttvolum (MV)

  • C. 

   Endediastolisk volum (EDV)

  • D. 

   Slagvolum (SV)

 • 6. 
  Slagvolumet er produktet av: 
  • A. 

   EDV-ESV

  • B. 

   MV x HF

  • C. 

   ESV x SV

  • D. 

   SV x HF

 • 7. 
  Ved fysisk aktivitet øker ikke blodtrykket nevneverdig, til tross for at minuttvolumlt mangedobles. Hvordan kan dette forklares? 
  • A. 

   Arterioler til skjelettmuskulatur øker i diameter pga autoregulering

  • B. 

   Arterioler til tarm reduseres i diameter

  • C. 

   Total perifer motstand synker

  • D. 

   Total perifer motstand øker

 • 8. 
  Hvilke av følgende faktorer vil føre til økt EDV? 
  • A. 

   Økt sympatisk aktivitet

  • B. 

   Økt blodvolum

  • C. 

   Tilsetning av beta-blokkere

  • D. 

   Økt muskelaktivitet

 • 9. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en svært aktiv mosjonist på høy intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 10 min

  • B. 

   5 - 15 min

  • C. 

   10 - 20 min

 • 10. 
  Hva er subjektiv følelse (Borg skala 6 - 20) for Høy I-sone i den 3 delte skalaen for mosjonister? 
  • A. 

   Borg RPE: 10-12

  • B. 

   Borg RPE: 12-15

  • C. 

   Borg RPE: 13-15

  • D. 

   Borg RPE: 17-19

 • 11. 
  Hva er subjektiv følelse (Borg skala 6-20) for moderat I-sone i den 3 delte skalaen for mosjonister. 
  • A. 

   Borg RPE: 10-12

  • B. 

   Borg RPE: 12-15

  • C. 

   Borg RPE: 13-15

  • D. 

   Borg RPE: 17-19

  • E. 

   Borg RPE: 13-16

 • 12. 
  Hva er subjektiv følelse (Borg skala 6-20) for lav I-sone i den 3-delte skalaen for mosjonister. 
  • A. 

   Borg RPE: 10-12

  • B. 

   Borg RPE: 12-15

  • C. 

   Borg RPE: 13-15

  • D. 

   Borg RPE: 17-19

  • E. 

   Borg RPE: 13-16

 • 13. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en svært aktiv mosjonist på moderat intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 10 min

  • B. 

   5 - 15 min

  • C. 

   10 - 20 min

  • D. 

   20 - 60 min

 • 14. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en svært aktiv mosjonist på lav intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 10 min

  • B. 

   60 - 90 min

  • C. 

   30 90 min

  • D. 

   20 - 60 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 15. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en aktiv mosjonist på lav intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   15 - 45 min

  • B. 

   60 - 90 min

  • C. 

   30 - 90 min

  • D. 

   30 - 120 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 16. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en aktiv mosjonist på moderat intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   15 - 45 min

  • B. 

   60 - 90 min

  • C. 

   15 - 90 min

  • D. 

   30 - 60 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 17. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en aktiv mosjonist på høy intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 15 min

  • B. 

   10 20 min

  • C. 

   4 - 16 min

  • D. 

   4 - 20 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 18. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en lite aktiv mosjonist på høy intensitet. I følge den 3 delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 10 min

  • B. 

   10 - 25 min

  • C. 

   5 - 15 min

  • D. 

   4 - 20 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 19. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en lite aktiv mosjonist på moderat intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   5 - 10 min

  • B. 

   10 - 30 min

  • C. 

   10 - 25 min

  • D. 

   4 - 20 min

  • E. 

   30 - 240 min

 • 20. 
  Hva er anbefalt effektiv varighet (min) for en lite aktiv mosjonist på lav intensitet. I følge den 3-delte skala for mosjonister. 
  • A. 

   15 - 30 min

  • B. 

   15 - 60 min

  • C. 

   30 - 60 min

  • D. 

   20 - 40 min

  • E. 

   30 - 90 min

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.