Tagumpay Bunga Ng Edukasyong Pantahanan At Pangkabuhayan (1st Quiz)

15 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tagumpay Bunga Ng Edukasyong Pantahanan At Pangkabuhayan (1st Quiz)


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Ang Dropbox desktop application ay ginagamit sa video chat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  2. Alin sa mga sumusunod ang nag-aalok ng produkto?
  • A. 

   Laundry shop

  • B. 

   Patahian ng damit

  • C. 

   Barber shop

  • D. 

   Tindahan ng lutong ulam

 • 3. 
  3. Ang paggamit ng ugnayan (link) sa pamamahagi ng media files ay isang mabisang pamalit sa paglalagay ng attachments sa ipinadadalang e-mail.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  4. Kailangan ang e-mail address upang makapagbukas ng libreng account sa Facebook.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  5. Ang Skype ay isang programang ginagamit upang makapag-chat sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na palitan ng tekstong mensahe.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  6. Ang anomang uri ng media files ay maaaring ipamahagi (share).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  8. Upang malaman ang produktong maaaring ipagbili sa pamilihan, ang isang negosyante ay dapat gumawa nito.
  • A. 

   Financial planning

  • B. 

   Market survey

  • C. 

   Direct-selling

  • D. 

   Kumuha ng permiso o lisensya sa pamahalaan

 • 8. 
  8. Isa ito mahahalagang salik na dapat matutuhan sa pagnenegosyo.
  • A. 

   Kung saang bayan may pista

  • B. 

   Pag-aalok ng serbisyo

  • C. 

   Kasanayan sa pinansyal na kaalaman (financial literacy)

  • D. 

   Wala sa nabanggit. 

 • 9. 
  9. Ang isang mahirap at maliit na pamilihan ay palatandaan ng isang maunlad na kabuhayan sa pamayanan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  10. Ang facebook website ay isang social networking site.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  11. Ang makipagchat sa hindi kakilalang tao ay isang makabago at makabuluhang pamamaraan upang makipagkaibigan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  12. Ang Skype software program ay isang ______________________.
  • A. 

   Word application program

  • B. 

   Spreadsheet application program

  • C. 

   Flash drive portal

  • D. 

   Video chat program

 • 13. 
  13. Ang nga makabagong laptop computer ay may sadyang nakakabit (built-in) na camera.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  14. Gamitin lamang ang chat at discussion forum sa makabuluhang talakayan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  15. Sa impormal na wika ng ICT, ang chat ay ___________________.
  • A. 

   Tuloy-tuloy na usapan ng dalawang magkakilalang matagal nag di nagkikita.

  • B. 

   Tuloy-tuloy na palitan ng tekstong mensahe (text) gamit ang mobile phone

  • C. 

   Tuloy-tuloy na palitan ng tekstong mensahe gamit ang computer

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

Back to Top Back to top