آزمون راهنمایی و رانندگی

30 Questions | Total Attempts: 248

SettingsSettingsSettings
  - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  حداقل میزان سرعت مجاز در آزاد راه ها چقدر است؟
  • A. 

   شصت کیلو متر در ساعت

  • B. 

   هفتاد کیلومتر در ساعت

  • C. 

   صد و بیست کیلومتر در ساعت

  • D. 

   صد کیلومتر در ساعت

 • 2. 
  پس از روشن کردن اتومبیل کدام کار را انجام می دهید؟
  • A. 

   گرفتن کلاج با پای چپ

  • B. 

   ابتدا کمربند ایمنی خود را می بندید

  • C. 

   اولین کار گرفتن ترمز پایی

  • D. 

   ترمز دستی را آزاد می کنید

 • 3. 
  در آزاد راه، میخ های قرمز رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟
  • A. 

   در مسیر های ورودی و خروجی و باند های کاهش و افزایش سرعت

  • B. 

   بین شانه خاکی و باند اصلی

  • C. 

   بین هر دو باند مجاز

  • D. 

   بین محل خالی و وسط آزاد راه و باند اصلی

 • 4. 
  بعد از چراغ سبز، اولین چراغی که روشن می شود کدام است؟
  • A. 

   قرمز

  • B. 

   زرد و قرمز با هم

  • C. 

   سبز و زرد با هم

  • D. 

   زرد

 • 5. 
  کدامیک از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک را تشکیل می دهد ؟
  • A. 

   آلودگی دیداری

  • B. 

   آلودگی هوا

  • C. 

   آلودگی شنیداری

  • D. 

   آلودگی دیداری و آلودگی شنیداری

 • 6. 
  چرا باید قبل از اقدام به سبقت از یک کامیون طویل فاصله را با آن کاملا ًحفظ کنیم؟
  • A. 

   .زیرا بتوانید از موقعیت جلوی کامیون کاملاً اطلاع داشته باشید و در نقطه کور قرار نگیرید

  • B. 

   زیرا برای سبقت گرفتن در پیچ ها شتاب کافی داشته باشید

  • C. 

   در صورت توقف کامیون، دنده عقب بگیرید

  • D. 

   برای اینکه در نقطه کور قرار بگیرید

 • 7. 
  در خیابان شلوغ و پر ترافیک با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید، راننده اتومبیل پشت سر سعی می کند سبقت بگیرد، چکار باید انجام دهید؟
  • A. 

   بر سرعت خود اضافه می کنید تا اینکه راننده پشت سر فاصله بگیرد

  • B. 

   با دست به راننده پشت سر علامت می دهید تا زمان خطری نیست سبقت بگیرد

  • C. 

   مسیر صحیح و مستقیم خود را ادامه می دهید تا راننده مذکور سبقت بگیرد

  • D. 

   به اتومبیل جلویی نزدیک می شوید تا راننده پشت سر نتواند سبقت بگیرد

 • 8. 
  چرا به هنگام وزش باد در حال سبقت گرفتن از موتور سوار باید فاصله بیشتری را رعایت نمود؟
  • A. 

   ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد، موتور را خاموش کند

  • B. 

   ممکن است موتور سوار بطور ناگهانی متوقف شود

  • C. 

   ممکن است موتور سوار بیش از حد معمول سرعت داشته شد

  • D. 

   ممکن است موتور سوار در اثر وزش باد منحرف شود

 • 9. 
  پس از روشن شدن موتور برای حرکت، ابتدا چه عملی را باید انجام دهیم ؟
  • A. 

   آزمایش ترمز

  • B. 

   صندلی را تنظیم نماییم

  • C. 

   بستن کمربند

  • D. 

   با پای چپ کلاج بگیرید

 • 10. 
  با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید اتومبیلی به سرعت از پشت به شما نزدیک می شود و با دادن چراغ از شما راه می خواهد، چکار باید انجام شود؟
  • A. 

   بر شتاب خود بیافزایید تا اینکه با اتومبیل مذکور فاصله ایمنی را حفظ کنید

  • B. 

   اجازه دهید اتومبیل مذکور سبقت بگیرد

  • C. 

   آهسته ترمز کنید

  • D. 

   سرعت را حفظ کنید و مانع سبقت وسیله مذکور شوید

 • 11. 
  تابلو مقابل را حین رانندگی، روبروی خود می بینید، این تابلو به چه معناست؟
  • A. 

   محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

  • B. 

   محدوده ورود ممنوع

  • C. 

   محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

  • D. 

   پایان محدوده توقف ممنوع

 • 12. 
  در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن مواجه می شوید چه کار می کنید؟
  • A. 

   به رفتن ادامه می دهید

  • B. 

   ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کنید

  • C. 

   با احتیاط وسرعت کم می روید

  • D. 

   توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید

 • 13. 
  چه کسی یا کسانی قانوناً مجاز به هدایت ترافیک هستند؟
  • A. 

   نیروی کمکی

  • B. 

   هر کس که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب کمک و راهنمایی می کند

  • C. 

   پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس مدرسه که مسئول کودکان در عبور از خیابان است، کارگران تعمیرات

  • D. 

   با تشخیص خودمان

 • 14. 
  اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید چه اقدامی می کنید؟
  • A. 

   با سرعت کم برانید

  • B. 

   نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوخت بنزین است

  • C. 

   توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید

  • D. 

   شیشه اتومبیل را پایین می دهید

 • 15. 
  کدام یک از گزینه های زیر نقص فنی محسوب نمی شود؟
  • A. 

   نداشتن چراغ های جلو وعقب

  • B. 

   کم بودن باد لاستیک ها

  • C. 

   دود کردن

  • D. 

   نداشتن زنجیر چرخ در یخبندان

 • 16. 
  خطوط زیر در مسیر نشان دهنده چیست؟
  • A. 

   ایستگاه اتوبوس یا تاکسی

  • B. 

   وجود موانع در راه ها

  • C. 

   خطوط پارک

  • D. 

   خطوط عبور عابرین پیاده

 • 17. 
  تابلو روبرو به چه معناست؟
  • A. 

   خیابان یک طرفه

  • B. 

   فقط عبور مستقیم مجاز

  • C. 

   راه یک طرفه

  • D. 

   خط ویژه عبور

 • 18. 
   ... تابلوی مقابل یعنی
  • A. 

   حداقل سرعت

  • B. 

   حداکثر سرعت

  • C. 

   سرعت توصیه شده

  • D. 

   پایان سرعت 60 کیلومتر

 • 19. 
  هنگام پارک کردن در سربالایی که دارای جدول کناری می باشد فرمان را به کدام سمت بچرخانیم؟
  • A. 

   فرمان را به چپ، خلاف جهت عقربه های ساعت

  • B. 

   فرمان را به راست

  • C. 

   فرمان را به سمت مقابل صاف می کنیم

  • D. 

   فرقی ندارد

 • 20. 
  در آزاد راه تنها در چه مواقعی می توانید در شانه جاده توقف کنید؟
  • A. 

   در شرایط اورژانسی و اضطراری

  • B. 

   اگر قصد سوار کردن افراد کنار جاده را دارید

  • C. 

   اگر بطور تصادفی از خروجی مورد نظر رد شده باشید و قصد برگشت داشته باشید

  • D. 

   اگر احساس کردید نیاز به استراحت دارید

 • 21. 
  مفهوم تابلو روبرو چیست؟
  • A. 

   معمولاً برای علائم راهنما

  • B. 

   ایست

  • C. 

   علائم دستوری اکید

  • D. 

   هشدار ویژه برای خطر

 • 22. 
  در کدام موقعیت زیر وزش باد شدید می تواند در مسیر شما تاثیر بگذارد؟
  • A. 

   در شهرها

  • B. 

   در تونل ها

  • C. 

   زمانی که از مقابل اتومبیل های در حال توقف عبور می کنید

  • D. 

   بعد از سبقت گرفتن از یک وسیله نقلیه بزرگ، در مسیر های باز بدون درخت و موانع طبیعی، در بخشی از شهرها که دارای ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارند.

 • 23. 
  به دنبال یک کامیون بر روی یک جاده خیس حرکت می کنید پاشیدن آب باران دید را مختل می کند چکار باید انجام دهید؟
  • A. 

   سرعت گرفته و سبقت می گیریم

  • B. 

   از کامیون فاصله می گیرید تا جایی که بهتر بتوانید ببینید

  • C. 

   نزدیک به کامیون حرکت می کنیم

  • D. 

   در حاشیه حرکت می کنید تا از پاشیدن آب در امان باشید

 • 24. 
  چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتور سیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟
  • A. 

   در جاده های دو طرفه

  • B. 

   در خیابان های یک طرفه

  • C. 

   در خط کشی عابرین پیاده

  • D. 

   در محل تقاطع ها

 • 25. 
  .خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده ایجاد شده اند، به آن خطوط …….. می گویند
  • A. 

   طولی

  • B. 

   عرضی

  • C. 

   ممتد

  • D. 

   مقطع

Back to Top Back to top