Ανακυκλω-τεστάκι
5
Ένας καλός τρόπος για να εντοπίσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών στην αρχή του προγράμματος ή τις γνώσεις που κέρδισαν τα παιδιά μετά το πέρας του προγράμματος είναι ένα κουιζάκι...