Krippto

82 Questions | Total Attempts: 449

Settings
Please wait...
Krippto

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sertifikatom se obezbedjuje:
  • A. 

   Identitet izdavaoca sertifikata

  • B. 

   Integritet podataka na sertifikatu

  • C. 

   Poverljivost izdavaoca sertifikata

  • D. 

   Savrseni komunikacioni kanal za sifrovanje

  • E. 

   Tajnost podataka na sertifikatu

 • 2. 
  Hes funkcije za ulazni podatak proizvoljne konacne duzine:
  • A. 

   Generisu hes vrednosti razlicitih duzina

  • B. 

   Generisu hes vrednosti koja je dva puta kraca od duzine kljuca

  • C. 

   Generisu hes vrednosti koja ima duzinu kao i otvoreni tekst

  • D. 

   Generisu hes vrednosti proizvoljne duzine

  • E. 

   Generisu hes vrednosti uvek iste duzine

 • 3. 
  Obeleziti koje podatke sadrzi sertifikat:
  • A. 

   Tajni podaci o korisniku

  • B. 

   Privatni kljuc koristnika

  • C. 

   Javni kljuc korisnika

  • D. 

   Javni podaci o korisniku

  • E. 

   Tajni simetricni kljuc

 • 4. 
  Kriptografska hes funkcija je:
  • A. 

   Jednosmerna sa zamkom

  • B. 

   Jednosmerna

  • C. 

   Dvosmerna

  • D. 

   Eksponencijalna

  • E. 

   Bilateralna

 • 5. 
  Obeleziti faze u biometriskim sistemima autentifikacije:
  • A. 

   Faza potpisivanja

  • B. 

   Faza prepoznavanja

  • C. 

   Faza uzimanja(upisivanja)

  • D. 

   Faza razmatranja

  • E. 

   Faza istrazivanja

 • 6. 
  Da li postoji program koji moze da generise tekst koji sam ne moze da “polozi”:
  • A. 

   Da,takav program nosi naziv CAPTCHA

  • B. 

   Da,takav program nosi naziv BIBA

  • C. 

   Da,takav program nosi naziv Bell-LaPadula

  • D. 

   Ne postoji takav program

 • 7. 
  Hes funkcija predstavlja:
  • A. 

   Kompresiju bez gubitaka

  • B. 

   Sa gubicima ako je podatak prevelik

  • C. 

   Kompresiju sa gubicima

  • D. 

   Reverzibilnu funkciju

 • 8. 
  Ako se nekom sifarskom sistemu koristi simetricni kljuc duzine 128 bita,hes funkcija treba da ima sledecu minimalnu duzinu,kako bi se odzala bezbednost sistema:
  • A. 

   512

  • B. 

   1024

  • C. 

   128

  • D. 

   256

  • E. 

   2048

  • F. 

   64

 • 9. 
  U praksi pod slabom tackom mnogih biometriskih sistema se smatra:
  • A. 

   Faza prepoznavanja

  • B. 

   Faza upisivanja

  • C. 

   Faza izbacivanja

  • D. 

   Faza autorizovanja

  • E. 

   Faza maskiranja

 • 10. 
  Ukoliko se lozinka sastoji od 256 ASCII karaktera:
  • A. 

   Napad se odnosi na ispitivanje 256 mogucnostni

  • B. 

   Najlakse je napad izvesti preko recnika dobro poznatih lozinki

  • C. 

   Napad nije moguc

  • D. 

   Najlakse je pretraziti sve moguce kljuceve

 • 11. 
  Challange-Response protokol za autentifikaciju na mrezi:
  • A. 

   Bob mora da zna Alisinu lozinku

  • B. 

   Onemogucava napad ponavljanjem poruka

  • C. 

   Response sadrzi samo hes vrednost od Challange

  • D. 

   Lozinka se prenosi otvoreno

  • E. 

   Response sadrzi hes vrednost od (lozinke + Challange)

  • F. 

   Challange se prenosi otvoreno

 • 12. 
  Navesti prednosti simtericnih sistema u odnosu na asimetricne
  • A. 

   Ne zahteva se PKI infrastruktura

  • B. 

   Brzina

  • C. 

   Obezbedjuje se servis tajnosti

  • D. 

   Laka je distribucija kljuceva

  • E. 

   Obezbedjuje se servis neporecivosti

 • 13. 
  Ukoliko je Alisa dokazala svoj identitet Bobu,Bob ce isto uciniti prema Alisi koristeci:
  • A. 

   Isti autorizacioni protokol

  • B. 

   Isti autorizacioni,a razliciti autentifikacioni protokol

  • C. 

   Isti sifarski sistem

  • D. 

   Isti autentifikacioni protokol

  • E. 

   Isti autentifikacioni,a razlicit autorizacioni protokol

 • 14. 
  Idetifikacija kod biometrije je:
  • A. 

   Poredjenje “vise od vise”

  • B. 

   Poredjenje “jedan od vise”

  • C. 

   Poredjenje “vise iz jedan”

  • D. 

   Poredjenje “jedan na jedan”

 • 15. 
  Ako se za autentifikaciju na mrezi koristi hes lozinke karakteristicno je sledece:
  • A. 

   Prenosi se otvorena lozinka

  • B. 

   Autentifikacija je komplikovana

  • C. 

   Moguc je napad ponavljanjem poruka

  • D. 

   Za napad se koristi recnik dobro poznatih reci

  • E. 

   Bob mora da zna Alisinu lozinku

  • F. 

   Bob mora da zna hes vrednost Alisine lozinke

 • 16. 
  SHA-1 hes funkcija generise izlaz sledece duzine (u bitovima)
  • A. 

   56

  • B. 

   512

  • C. 

   256

  • D. 

   128

  • E. 

   160

  • F. 

   64

  • G. 

   384

 • 17. 
  U Challange-Responce protokolu za autentifikaciju na mrezi,Challage je:
  • A. 

   Tajni simetricni kljuc

  • B. 

   Lozinka

  • C. 

   Slucajna vrednost

  • D. 

   Tajna vrednost

  • E. 

   Javni kljuc

 • 18. 
  SHA-2 hes funkcija generise vrednosti sledece duzine:
  • A. 

   512

  • B. 

   1024

  • C. 

   128

  • D. 

   384

  • E. 

   256

 • 19. 
  Autentifikacija moze biti zasnovana na:
  • A. 

   Skrivanju

  • B. 

   Maskiranju

  • C. 

   Biometrijskim podacima

  • D. 

   Smart karticama

  • E. 

   Lozinkama

  • F. 

   IP adresama

 • 20. 
  Hes funkcija MD5 koristi:
  • A. 

   Linearnu funkciju L

  • B. 

   Levu rotaciju bita S

  • C. 

   Nelinearnu funkciju F

  • D. 

   Inicializacioni vektor IV

  • E. 

   Permutacija P

 • 21. 
  Ukoliko se u autentifikaciji koristi simetricni kljuc za utvrdjivanje identiteta moguce je izvrsiti:
  • A. 

   IP spoofing

  • B. 

   DDOS napade

  • C. 

   DOS napade

  • D. 

   MiM napade

 • 22. 
  Ista bezbednost kod primene hes funkcija i simetricnog sifrovanja se postize pod sledecim uslovima:
  • A. 

   Hes funkcija mora da bude 10 puta veca od duzine simetricnog kljuca

  • B. 

   Hes funkcija mora da bude 2 puta veca od duzine simetricnog kljuca

  • C. 

   Simetricni kljuc treba da bude 2 puta vece duzine od izlaza hes funkcije

  • D. 

   Simetricni kljuc treba da bude 10 puta vece duzine od izlaza hes funkcije

 • 23. 
  Podatak je autentifikovan ako:
  • A. 

   Mozemo biti sigurni da podatak u komunikacionom kanalu nije izmenjen

  • B. 

   Je podatak slucajno generisan

  • C. 

   Mozemo utvrditi poreklo poruke

  • D. 

   Koristimo javni kljuc

  • E. 

   Mozemo podatke desifrovati

  • F. 

   Mozemo utrvrditi vreme slanja poruke

 • 24. 
  Autentifikacija predstavlja:
  • A. 

   Linearnu odluku

  • B. 

   Najverovatniju odluku

  • C. 

   Binarnu odluku(DA,NE)

  • D. 

   Verodostojnu odluku

  • E. 

   Jednosmernu odluku

 • 25. 
  Ako dva razlicita originala daju istu hes funkciju, to ze naziva:
  • A. 

   Tragedija

  • B. 

   Kohezija

  • C. 

   Misterija

  • D. 

   Difuzija

  • E. 

   Kolizija

  • F. 

   Konfuzija

 • 26. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze.U drugoj fazi:
  • A. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (SHA-1) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • B. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (RSA) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • C. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (MD 5) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • D. 

   U drugoj fazi dobijeni otisak(iz prve faze) se ponavlja bar 3 puta zbog gresaka sa prenosnom putu

 • 27. 
  Ako se u kriptologiji lozinka koristi kao kriptoloski kljuc, vazi:
  • A. 

   Primena lozinki kao kljuc je najbolja, zato sto se lozinka moze zapamtiti

  • B. 

   Lozinka moze da se koristi kao kljuc ako je lozinka kratka (lako se pamti)

  • C. 

   Pogodnost zavisi od sposobnosti pamcenja

  • D. 

   Lozinke NISU pogodne za upotrebu kao sifrarski kljuc

  • E. 

   Lozinke JESU pogodne za upotrebu kao sifrarski kljuc

 • 28. 
  Na cemu se zasniva autentifikacija sa simetricnim sistemom:
  • A. 

   Na autenticnim protokolima

  • B. 

   Na tajnosti algoritma za sifrovanje

  • C. 

   Na digitalnom potpisivanju simetricnim klucem

  • D. 

   Na tajnom (deljenom) kljucu kojeg poseduju obe strane

  • E. 

   Na digitalnim sertifikatima

 • 29. 
  Kolizija kod hes funkcija se moze pronaci:
  • A. 

   Primenom Euklidovog algoritma za pronalazenje kolizija

  • B. 

   Detektovanjem slicnih ulaza x i racunanjem h(x)

  • C. 

   Pronalazenjem inverzne funkcije h(x)

  • D. 

   Uz poznavanje (pronalazenje) zamke za h(x)

  • E. 

   Potpunom pretragom svih mogucih ulaza x i racunanjem h(x)

 • 30. 
  Primenom listi kontrole pristupa (ACL) zastita je orjentisana prema:
  • A. 

   Podacima

  • B. 

   Lozinkama

  • C. 

   Aplikacijama

  • D. 

   Korisnickim nalozima

 • 31. 
  Do povlacenja sertifikata moze doci iz sledecih razloga (CRL lista):
  • A. 

   Prestanka rada DNS servera

  • B. 

   DOS napada

  • C. 

   Isteka roka vazenja

  • D. 

   Dekonspiracije privatnog kljuca

  • E. 

   Zloupotrebe

 • 32. 
  Na cemu se zasniva autentifikacija sa asimetricnim sifrarskim sistemom:
  • A. 

   Vremenska sinhronizacija

  • B. 

   Deljeni tajni kljuc

  • C. 

   Digitalno potpisivanje

  • D. 

   Identican tajni algoritam

 • 33. 
  Greska pogresnog prihvatanja kod biometrijskih sistema poznata je pod nazivom:
  • A. 

   Obmana

  • B. 

   Prevara

  • C. 

   Uvreda

  • D. 

   Povreda

 • 34. 
  Da bi se osujetio foro napad na skeniranje irisa neki skeneri prvo emituju:
  • A. 

   Magnetni impuls da bi verifikovali kontrakciju zenice

  • B. 

   Svetlosni impuls da bi verifikovali kontrakciju zenice

  • C. 

   Nemoguce je izvesti fotonapad na skeniranje irisa

  • D. 

   Svetlosni impuls da bi verifikovali kontrakciju roznjace

 • 35. 
  Ako se u nekom sifrarskom sistemu koristi simetricni kljuc duzine 128 bita, hes funkcija treba da ima sledecu minimalnu duzinu, kako bi se odrzala bezbednost sistema:
  • A. 

   512

  • B. 

   128

  • C. 

   64

  • D. 

   2048

  • E. 

   256

  • F. 

   1024

 • 36. 
  Hes funkcije za ulazni podatak proizvoljne konacne duzine:
  • A. 

   Generisu hes vrednosti razlicitih duzina

  • B. 

   Generisu hes vrednost koja ima duzinu kao otvoreni tekst

  • C. 

   Generisu hes vrednost proizvoljne duzine

  • D. 

   Generisu hes vrednost koja je dva puta kraca od duzine kljuca

  • E. 

   Generisu hes vrednost uvek iste duzine

 • 37. 
  U Challange- Responce protokolu za autentifikaciju na mrezi, Responce je
  • A. 

   Izracunata hes vrednost

  • B. 

   Slucajna vrednost

  • C. 

   Javni kljuc

  • D. 

   Tajni simetricni kljuc

  • E. 

   Lozinka

 • 38. 
   Zahtevi za kriptografskom hes funkcijom obuhvataju:
  • A. 

   Efikasnost

  • B. 

   Razgranatost

  • C. 

   Jednosmernost

  • D. 

   Otpornost na kolizije

  • E. 

   Kompresiju

  • F. 

   Difuziju

 • 39. 
  Obeleziti za sta se koriste generatori slucajnih brojeva:
  • A. 

   Generisanje digitalnog potpisa

  • B. 

   Generisanje tajnih kljuceva u simetricnim sifrarskim sistemima

  • C. 

   Generisanje tajne vrednosti kod Diffie-Helman protokola

  • D. 

   Generisanje kolizija

  • E. 

   Generisanje prostih brojeva za RSA

 • 40. 
  Jedan od najzastupljenijih formata digitalnih sertifikata definisan je:
  • A. 

   X.506 standardom

  • B. 

   X.507 standardom

  • C. 

   X.508 standardom

  • D. 

   X.509 standardom

 • 41. 
  Obeleziti sta je tacno za hibirdne sifrarske sisteme:
  • A. 

   Sifrovanje podataka vrsi se primenom simetricnih kljuceva

  • B. 

   Sifrovanje podataka vris se primenom asimetricnih kljuceva

  • C. 

   Privatni kljucevi se distribuiraju primenom simetricnog sifrarskog sistema

  • D. 

   Javni kljucevi se distribuiraju primenom simetricnog sifrarskog sistema

  • E. 

   Simetricni trajnu kljuc se uspostavlja pomocu sistema javnih kljuceva

 • 42. 
  Digitalno potpisanu poruku potrebno je povezati sa javnim kljucem osobe kojoj pripada. Da bi se uspesno identifikovao potpisnik dokumenta potrebno je utvrditi njegov identitet. Za utvrdjivanje identiteta koristi se:
  • A. 

   Digitalni sertifikat

  • B. 

   Digitalni potpis

  • C. 

   Kriptografska tabela

  • D. 

   Orisak poruke

  • E. 

   HASH vrednost

  • F. 

   Slucajna funkcija

 • 43. 
  Otpornost na kolizije kod hes funkcija se moze opisati kao:
  • A. 

   Hes funkcije su jednosmerne pa ne postoji mogucnost nastanka kolizija

  • B. 

   Za dve razlicite hes vrednosti h(x1) i h(x2) tesko je pronaci isti ulaz x

  • C. 

   Ne postoji x1 i x2 za koje je h(x1)=h(x2)

  • D. 

   Najbolji metod za pronalazenje kolizija je totalna pretraga po svim vrednostima ulaza x

  • E. 

   Primena slucajnih nizova u hes funkcijama obezbedjuje slucajnost hes funkcije h(x)

 • 44. 
  Verifikacija uz pomoc biometrije je:
  • A. 

   Poredjenje “vise na jedan”

  • B. 

   Poredjenje “dva i vise”

  • C. 

   Poredjenje “ jedan na jedan”

  • D. 

   Poredjenje “jedan od vise”

 • 45. 
  Ako su umesto lozinki na serveru zapisane hes vrednosti h(oznaka):
  • A. 

   Potrebno je znatno vise vremena za napad na sistem

  • B. 

   Sistem ima povecanju bezbednost

  • C. 

   Vreme za napad na sistem se nije promenilo

  • D. 

   Nije moguc Dictionary Attack

  • E. 

   I dalje je moguc Dictionary Attack

 • 46. 
   Ako Bob prema Alisi koristi sifrovanje Challange vrednosti svojim javnim kljucem u cilju autentifikacije:
  • A. 

   To je ogromna slabost zato sto Alisa moze da natera Boba da potpise poruku po zelji.

  • B. 

   To je ogromna slabost zato sto napadac moze da natera Alisu da potpise poruku po zelji

  • C. 

   To je ogromna slabost zato sto je moguc napad sa ponavljanjem poruka

  • D. 

   To je ogromna slabost zato sto Alisa moze da natera Boba da sifruje poruku po zelji

  • E. 

   To je ogromna slabost zato sto napadac moze naterati alisu da desifruje poruke po zelji

  • F. 

   To je ogromna slabost zato sto napadac moze da natera Alisu da sifruje zeljenu poruku

 • 47. 
  Kod digitalnog potpisivanja sertifikata, hes vrednost sertifikata se sifruje:
  • A. 

   Simetricnim kljucem CA

  • B. 

   Sesijskim kljucem CA

  • C. 

   Javnim kljucem CA

  • D. 

   Privatnim kljucem CA

  • E. 

   Slucajnim nizom CA

 • 48. 
  Hes funkcija mora da obezbedi:
  • A. 

   Iterativnost

  • B. 

   Jednosmernost

  • C. 

   Dvosmernost

  • D. 

   Kompresiju

  • E. 

   Poverljivost

  • F. 

   Ekspanziju

  • G. 

   Ekonomicnost

 • 49. 
  Geometrija dlana je:
  • A. 

   Pogodna za sifrovanje

  • B. 

   Pogodna za autentifikaciju

  • C. 

   Pogodna za citanje

  • D. 

   Pogodna za autorizaciju

  • E. 

   Pogodna za steganografiju

 • 50. 
  Koji servis nije moguce ostvariti simetricnim sifrarskim sistemom
  • A. 

   Tajnost

  • B. 

   Nepogresivost

  • C. 

   Neporecivost

  • D. 

   Autentifikacija

  • E. 

   Integritet

  • F. 

   Poverljivost

 • 51. 
  Ako se umesto loznike cuva hes vrednost lozinke i slucajno izabrane vrednsoti y=h(lozinka, salt) karakteristicno je sledece:
  • A. 

   Cuvanje lozinki je komplikovanije

  • B. 

   Korisnik mora da pamti “salt” vrednost

  • C. 

   Vrednost “salt” je tajan podatak

  • D. 

   Vrednost “salt” je javan podatak

  • E. 

   Isto je vreme za napad na sistem kao kada se cuva h(lozinka)

  • F. 

   Znacajno se povecava vreme za Dictionary Attack

  • G. 

   Hes vrednost postaje potuno slucajna

 • 52. 
  Ako se jednosmerni protokoli koriste za uzajamnu autentifikaciju na mrezi, obeleziti sta je tacno:
  • A. 

   Obezbedjuje se servis neporecivosti autentifikacije

  • B. 

   Za bezbednu autentifikaciju potrebno je da se u protokol ukljuci korisnicki identitet (lozinka)

  • C. 

   Moguci su napada sa zapocinjanjem vise sesija

  • D. 

   Hesovanjem se postize bezbedna uzajamna autentifikacija

  • E. 

   Moguc je napada ponavljanjem poruka

 • 53. 
  Promena jednog bita na ulazu treba da izazove promenu bar 50% bita na izlazu hes funkcije. Ovaj efekat je poznat pod nazivom:
  • A. 

   Lancani

  • B. 

   Iterativni

  • C. 

   Difuzni

  • D. 

   Konfuzni

  • E. 

   Lavinski

  • F. 

   Jednosmerni

 • 54. 
  U slucaju postojanja tajnog kanala u komunikaciji predajnik i prijemnik dele neke zajednicke informacije. U tom slucaju:
  • A. 

   Ni predajnik ni prijemnik ne mogu da medjusovno komuniciraju

  • B. 

   Predajnik i prijemnik mogu da komunicijaju velikom brzinom

  • C. 

   Predajnik moze da varira neka svojstva koja moze da registruje prijemnik

  • D. 

   Brzina komunikacije izmedju predajnika i prijemnika je mala

 • 55. 
  Lampsonova matrica kontrole pristupa ima primenu kada je rec o:
  • A. 

   Identifikaciji

  • B. 

   Izracunavanju hes vrednosti

  • C. 

   Autorizaciji

  • D. 

   Autentifikaciji

 • 56. 
  Obeleziti funkcionalnosti za koje je potrebna primena kriptografske hes vrednost:
  • A. 

   Integritet podataka

  • B. 

   Sinhronizacija

  • C. 

   Sifrovanje

  • D. 

   Digitalno potipisivanje

  • E. 

   Autentifikacija

  • F. 

   Generisanje slucajnog niza

 • 57. 
  Za proveru integriteta nekog fajla koristimo:
  • A. 

   Eksponencijalnu funkciju

  • B. 

   Simetrican algoritam

  • C. 

   Dvostruki integral

  • D. 

   Hes funkciju

  • E. 

   Asimetrican algoritam

 • 58. 
  Kako se cuva lozinka na disku:
  • A. 

   Kao bit niz

  • B. 

   U izvornom obliku

  • C. 

   Kao hex niz(hes)

  • D. 

   Kao byte niz

 • 59. 
  Kolizija kod hes funkcija:
  • A. 

   Dva ista ulaza daju razlicitu hes vrednost

  • B. 

   Dve razlicite hes funkcije za isti ulaz daju istu hes vrednost

  • C. 

   Dve razlicite hes vrednosti za isti ulaz daju razlicite hes vrednosti

  • D. 

   Dve razlicite hes funkcije za razlicite ulaze daju istu hes vrednost

  • E. 

   Dva razlicita ulaza daju istu hes vrednost

 • 60. 
  Hes funkcije su namenjene za:
  • A. 

   Vremensko obelezanja

  • B. 

   Skrivanje

  • C. 

   Autentifikaciju

  • D. 

   Autorizaciju

  • E. 

   Sifrovanje

 • 61. 
  Obelezite poznate hes funkcije:
  • A. 

   DES

  • B. 

   MD5

  • C. 

   SHA

  • D. 

   AES

  • E. 

   RSA

 • 62. 
  Sesijski kljuc je:
  • A. 

   Simetricni kljuc za sve ucesnike u komunikaciji

  • B. 

   Simetricni kljuc za jednu komunikaciju

  • C. 

   Zajednicki privatni kljuc za nadsifrovanje

  • D. 

   Javni kljuc za jednu komunikaciju

  • E. 

   Privatni kljuc za jednu komunikaciju

 • 63. 
  Greska pogresnog odbijanja kod biometrijskih sistema poznata je pod nazivom:
  • A. 

   Prevara

  • B. 

   Laz

  • C. 

   Povreda

  • D. 

   Uvreda

  • E. 

   Obmana

 • 64. 
  U slucaju napada na lozinke, napadac primenjuje sledeci uobicajni redosled:
  • A. 

   Spoljasni korisnik, obican korisnik,administrator

  • B. 

   Administrator, obican korisnik, spoljasnji korisnik

  • C. 

   Spoljasnji korisnik, administrator, obican korisnik

  • D. 

   Obican korisnik, spoljasnji korisnik, administrator

 • 65. 
  Za autentifikaciju na mrezi moze se korisiti:  
  • A. 

   Sifrovanje simetricnim sifrarskim sistemom na bazi tajnog kljuc

  • B. 

   Sifrovanje apsolutno tajnim sifrarskim sistemom

  • C. 

   Sifrovanje asimetricnim sifrarskim sistemom

  • D. 

   CBC sifrovanje

  • E. 

   Hes vrednost

 • 66. 
  Standarni sertifikat (zajednicki format) odobren od strae ITU nosi onzaku:
  • A. 

   CRT 0 ver 3

  • B. 

   Y512 ver 1

  • C. 

   X509 ver 3

  • D. 

   XYZ DES 2

  • E. 

   S256 ver 0.1

 • 67. 
  Obeleziti sta je tacno kod verifikacije i identifikacije biometrijom:
  • A. 

   Kod identifikacije subjekat je nekooperativan

  • B. 

   Kod verifikacije subjekat je nekooperativan

  • C. 

   Kod verifikacije subijekat je kooperativan

  • D. 

   Kod identifikacije subjekat je kooperativan

 • 68. 
  Obeleziti sta je tacno za sertifikat:
  • A. 

   Sertifikati su tajni

  • B. 

   Povezuje javni kljuc sa imenom principala

  • C. 

   Povezuje privatni kljuc sa imenom principala

  • D. 

   Sertifikati su javni

 • 69. 
  Ako alisa prema Bobu koristi digitalno potpisivanje vrednosti Challenge za ostvarivanje autentifikacije, to je ogromna slabost iz sledecih razloga:
  • A. 

   Napadac moze da natera Alisu da potpise poruku po zelji

  • B. 

   Napadac moze da natera Boba da potpise poruku po zelji

  • C. 

   Napadac moze da natera Boba da sifruje poruku po zelji

  • D. 

   Napadac moze da natera Alisu da desifruje sifrovanu poruku

 • 70. 
  Na cemu se zasniva autentifikacija sa asimetricnim sifrarskim sistemom:
  • A. 

   Vremenska sinhronizacija

  • B. 

   Identican tajni algoritam

  • C. 

   Digitalno potpisivanje

  • D. 

   Deljeni tajni kljuc

 • 71. 
  Za sifrovanje/desifrovanje i za potpisivanje/verifikaciju potpisa pravilno je sledece:
  • A. 

   Kljuc za sifrovanje sluzi za desifrovanje, a kljuc za potpisivanje sluzi za verifikaciju

  • B. 

   Uvek se koriste isti par kljuceva za sifrovanje/desifrovanje i za potpisivanje/verifikaciju

  • C. 

   Kljuc za sifrovanje sluzi za verifikaciju, a kljuc za desifrovanje sluzi za potpisivanje

  • D. 

   Nikada se ne sme koristiti isti par kljuceva za sifrovanje/desifrovanje i za potpisivanje/verifikaciju

  • E. 

   Kljuc za sifrovanje sluzi za potpisivanje, a kljuc za desifrovanje sluzi za verifikaciju

 • 72. 
  Tajni kanali postoje gotovo svuge. Cilj napadace jeste eliminaija tajnog kanala eliminacijom svih zajednickih resursa i komunikacija. Da bi se eliminacija izbegla cilj je redukcija kapaciteta tajnog kanala na:
  • A. 

   Ne vise od 1 bit/sekundi

  • B. 

   Ne vise od 10000 bit/sekundi

  • C. 

   Ne vise od 100 bit/sekundi

  • D. 

   Ne vis od 1 000 000 bit/sekundi

 • 73. 
  PKI infrastruktura se sastoji od:
  • A. 

   Korisnika

  • B. 

   Sertifikata

  • C. 

   DNS servera

  • D. 

   Ovlascenih CA organizacija

  • E. 

   Lista povucenih sertifikata

  • F. 

   Izabranog AV softvera

  • G. 

   IDS/IPS sistema

  • H. 

   Kataloga

 • 74. 
  Uobicajena skracenica za sertifikaciono telo je:
  • A. 

   NIST

  • B. 

   DES

  • C. 

   AES

  • D. 

   RSA

  • E. 

   CA

  • F. 

   ST

 • 75. 
  Kada je rec o kontroli pristupa, prava koja se primenjuju karakteristicna su za:
  • A. 

   NIDS

  • B. 

   ACL

  • C. 

   C - liste

  • D. 

   IDS

 • 76. 
  U asimetricnim sifrarskim sistemima CA su:
  • A. 

   Sigurno skladiste privatnih kljuceva ucesnika

  • B. 

   Druga strana sa kojom se komunicira

  • C. 

   Sigurna uticista

  • D. 

   Distributer tajnih kljuceva ucesnicima

  • E. 

   Treca strana od poverenja

 • 77. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze. U drugoj fazi:
  • A. 

   U drugoj fazi dobijeni otisak (iz prve faze) se ponavlja bar 3 puta zbog gresaka na prenosnom putu

  • B. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (MD5) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • C. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (RSA) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • D. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (SHA-1) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

 • 78. 
  Za proveru integritea nekog fajla koristimo:
  • A. 

   Eksponencijalnu funkciju

  • B. 

   Dvostruki integral

  • C. 

   Asimetrican algoritam

  • D. 

   Simetrican algoritam

  • E. 

   Hes funkciju

 • 79. 
  Autentifikacija moze biti zasnovana na:
  • A. 

   Necemu sto zelite

  • B. 

   Necemu sto znate

  • C. 

   Necemu sto jeste

  • D. 

   Necemu sto imate

  • E. 

   Necemu sto osecate

 • 80. 
  Shamirov sistem deljenja tajni 2 od tri 3 podrazumeva
  • A. 

   Krug

  • B. 

   Parabolu

  • C. 

   Hiperbolu

  • D. 

   Pravu

 • 81. 
  MD5 hes funkcija daje izlaz sledece duzine (u bitovima)
  • A. 

   128

  • B. 

   56

  • C. 

   384

  • D. 

   256

  • E. 

   64

  • F. 

   512

 • 82. 
  Verifikacijom poptisa na sertifikatu istovremeno se:
  • A. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuceg javnog i privatnog kljuca

  • B. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuceg tajnog simetricnog kljuca

  • C. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuceg javnog kljuca

  • D. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuceg privatnog kljuca