ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

10 Questions | Total Attempts: 2868

SettingsSettingsSettings
 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ ಯಾರು?
  • A. 

   ಇಮ್ಮಡಿ ಪಲಿಕೇಶಿ

  • B. 

   ಕುವೆಂಪು

  • C. 

   ಪಂಪ

  • D. 

   ನಾಗವರ್ಮ

 • 2. 
  ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರು?
  • A. 

   ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ

  • B. 

   ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

  • C. 

   ಕುವೆಂಪು

  • D. 

   ಪಂಪ

 • 3. 
  "ಮಳೆಯ ಕಾಲ = ಮಳೆಗಾಲ" ಸಮಾಸ ಗುರುತಿಸಿರಿ.
  • A. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸ

 • 4. 
  ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಗೀತೆ ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು?
  • A. 

   ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ

  • B. 

   ತ.ರಾ.ಸು

  • C. 

   ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ

  • D. 

   ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

 • 5. 
  ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಷಡ್ಪದಿಗಳಿವೆ?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   12

 • 6. 
  "SOFTWARE" ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆರಿಸಿರಿ.
  • A. 

   ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

  • B. 

   ನಿಸ್ತಂತು

  • C. 

   ಮೆದುವಾಹಕ

  • D. 

   ತಂತ್ರಾಂಶ

 • 7. 
  ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
  • A. 

   ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  • C. 

   ಗುಣ ಸಂಧಿ

  • D. 

   ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

 • 8. 
  `ಕಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?
  • A. 

   ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

  • B. 

   ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

  • C. 

   ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

  • D. 

   ಕೆ.ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

 • 9. 
  ಪಂಪನು ನಡುಗನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಹೌದೊ...ಅಲ್ಲವೊ
  • A. 

   ಹೌದು

  • B. 

   ಅಲ್ಲ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.