الدرس الأول لغة فرنسية

10 questions | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Please wait...

اختبر نفسك الدرس الأول الصف الأول الثانوي لغة فرنسية اختيار متعدد 10 اسئلة


Questions and Answers
 • 1. 
  Comment ça va?
  • A. 

   Je m'appelle Rami

  • B. 

   Salut.

  • C. 

   Ça va bien merci.

  • D. 

   Comment tu t'appelles

 • 2. 
  Pour remercier ton copain tu dis:
  • A. 

   A plus!

  • B. 

   Bonjour!

  • C. 

   Merci!

  • D. 

   Salut!

 • 3. 
  Elle s'appelle ........?
  • A. 

   Qui

  • B. 

   Quelle

  • C. 

   Comment

  • D. 

   Que

 • 4. 
  Je m'app.... Sarah
  • A. 

   Ller

  • B. 

   Lles

  • C. 

   Llez

  • D. 

   Lle

 • 5. 
  Le garçon ...appelle Martin.
  • A. 

   M'

  • B. 

   S'

  • C. 

   T'

  • D. 

   L'

 • 6. 
  Tu .....appelles comment?
  • A. 

   M'

  • B. 

   T'

  • C. 

   S'

  • D. 

   L'

 • 7. 
  Ils ........ Nicolas et Théo.
  • A. 

   S'appellent

  • B. 

   S'appelles

  • C. 

   S'appellez

  • D. 

   T'appelles

 • 8. 
  Tu demandes à un camarade son nom, tu dis:
  • A. 

   Ça va bien.

  • B. 

   Comment tu t'appelles?

  • C. 

   Je m'appelle Nicolas.

  • D. 

   Il s'appelle comment?

 • 9. 
  Tu salues ton professeur le matin, tu dis:
  • A. 

   Salut.

  • B. 

   Bonjour monsieur!

  • C. 

   Bonsoir monsieur!

  • D. 

   Au revoir!

 • 10. 
  Tu prends congé d'un copain tu dis:
  • A. 

   Enchanté!

  • B. 

   Bonjour!

  • C. 

   Au revoir !

  • D. 

   Ça va? ​​​

Back to Top Back to top