5 R - 4r

25 Questions | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
5 R - 4r - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Azərbaycan dilində neçə sait səs var?
  • A. 

   5

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   15

  • E. 

   8

 • 2. 
  Azərbaycan dilində neçə samit səs var?
  • A. 

   23

  • B. 

   25

  • C. 

   29

  • D. 

   20

  • E. 

   17

 • 3. 
  İsmin suallarını tap?
  • A. 

   Necə? nə cür?

  • B. 

   Kim? nə? hara?

  • C. 

   Neçənci? nə qədəər?

  • D. 

   Harda? nə etdi?

  • E. 

   Haansı? necə?

 • 4. 
  İsmin neçə halı var?
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   6

  • D. 

   11

  • E. 

   10

 • 5. 
  Toplu isimləri tap
  • A. 

   Gəlir, otur

  • B. 

   Xalq, camaat, dəstə

  • C. 

   ürək, qəlb, könül

  • D. 

   Ağ- qara, söz- söhbət

 • 6. 
  Sifətin neçə dərəcəsi var?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   7

 • 7. 
  Miqdar sayları tap
  • A. 

   Iki , on, yetmiş,

  • B. 

   Bir qədər, az, xeyli

  • C. 

   Bir tam onda bir, beşdə bir

  • D. 

   Beşinci, birinci

  • E. 

   Birinciıər yarışda

 • 8. 
  İşarə əvəzliyini tap.
  • A. 

   Kim? neçə?

  • B. 

   Mən, onlar

  • C. 

   O, bu , elə, belə

  • D. 

   Sən , siz, özü

 • 9. 
  Qapalı saitli sözləri  tap.
  • A. 

   Ayna, nanə

  • B. 

   Qələm, dəftər

  • C. 

   Işiq, ildırım

  • D. 

   Məktəb, dəhliz

 • 10. 
  Doqaqlanan saitlər cərigəsini tap
  • A. 

   A, ə, o,u

  • B. 

   E, c, u, ə

  • C. 

   O, u, ö, ü

  • D. 

   I, ı, u, ü

 • 11. 
  Neçə samit səs cütlük yaradır?
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   16

  • D. 

   5

  • E. 

   8

 • 12. 
  Hansı kar samitin cingiltili qarşılığı yoxdur?
  • A. 

   T

  • B. 

   D

  • C. 

   H

  • D. 

   B

  • E. 

   C

 • 13. 
  Hansı cingiltili samitin kar qarşılığı yoxdur?
  • A. 

   D, t, k, p

  • B. 

   L, m, n ,r

  • C. 

   M, j, v, x

  • D. 

   S, ç, ş, f

 • 14. 
  Mürəkkəb isimi tap
  • A. 

   Qız qalası

  • B. 

   Dəmir darvaza

  • C. 

   Kitabxana

  • D. 

   çobanyastığı

 • 15. 
  Mürəkkəb sifəti tap
  • A. 

   Səhər-səhər

  • B. 

   şirindil

  • C. 

   Qara toyuq

  • D. 

   Körpəcə

  • E. 

   Sakit

  • F. 

   Sakit

 • 16. 
  Leksik şəkilcilər cərigəsini tap
  • A. 

   -lar, -lər

  • B. 

   -xana, -daş, -lı

  • C. 

   -nın, - dan, -dır

  • D. 

   -araq, də, -a

 • 17. 
  Sözün kökü hansı cərigədə düz verilib.
  • A. 

   Yaz

  • B. 

   Yazı

  • C. 

   Yazıçı

  • D. 

   Yazıçılıq

 • 18. 
  Xüsusi ismi tap.
  • A. 

   Qiz qalası

  • B. 

   Lalə

  • C. 

   Lalə

  • D. 

   Qaratoyuq

  • E. 

   Nərgiz

 • 19. 
  Aşağıdakılardan biri “büllur” sözünün sinonimi deyil.
  • A. 

   Təmiz

  • B. 

   şəffaf

  • C. 

   Dumduru

  • D. 

   Saf

  • E. 

   Bulanıq

 • 20. 
  “Təntənəli” sözünü aşağıdakılardan hansı ilə əvəz etmək olmaz?
  • A. 

   Dəbdəbəli

  • B. 

   Cah-cəlallı

  • C. 

   təmtəraqlı

  • D. 

   əzəmətli

 • 21. 
  “Həyətə, evə, qonşuya” sözləri ismin hansı halında işlənmişdir?
  • A. 

   təsirlik

  • B. 

   çıxışlıq

  • C. 

   Yerlik

  • D. 

   yönlük

 • 22. 
  “Cəsur” sözünü aşağıdakılardan hansı ilə əvəz etmək olmaz?
  • A. 

   Qoçaq

  • B. 

   igid

  • C. 

   cürətli

  • D. 

   Mərd

  • E. 

   Ağıllı

 • 23. 
  Şeirin  bəndlərindəki “irəli” sözü hansı mənalarda işlənib? Onun adi torpağı  Ruhdan, candan irəli.  O, atadan qabaqdır,  O, anadan irəli... Onun əvəzi olmur,  O, hər kəsdən irəli ...  Gözdən əzizi olmur,  Vətən gözdən irəli ...   
  • A. 

   əziz

  • B. 

   öndə

  • C. 

   Vacib

  • D. 

   Qabaqda

  • E. 

   Vəfalı

 • 24. 
  Don vurdu  sözün yerində hansı ifadəni işlətmək olmaz?
  • A. 

   Tutuldu

  • B. 

   Xəyala daldı

  • C. 

   pərt oldu

  • D. 

   Pozulmaq

 • 25. 
  Aşağıdakı cümlədə altından xətt çəkilmiş sözü  hansı mənada işlənib. Yox, ağa bayaqdan elə buna görə tutulubmuş
  • A. 

   həbs edilmək

  • B. 

   Pərt olmaq

  • C. 

   Xəstələnmək

  • D. 

   Pozulmaq

Back to Top Back to top