Drm 2. Klk Lekcije 6 I 7

59 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Drm 2. Klk Lekcije 6 I 7

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Inteligencija koja nastaje saradnjom i takmičenjem više pojedinaca naziva se:
  • A. 

   Mudrost gomile (Wisdom of crowds)

  • B. 

   Crowdsourcing

  • C. 

   Folksonomija

  • D. 

   Kolektivna inteligencija

 • 2. 
  Pod društvenim kapitalom se podrazumeva:
  • A. 

   Bilo koji kapital čija je osnova u društvenim odnosima

  • B. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi samo socijalnom razvoju društva

  • C. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi privrednom i socijalnom razvoju društva

  • D. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi samo privrednom razvoju društva

 • 3. 
  Do zatvaranja mreže dolazi ukoliko:
  • A. 

   Ukoliko je mreža dobro infrastrukturno povezana (sajt, komunikacija, prostor...)

  • B. 

   Ukoliko se offline i online mreža poklapaju

  • C. 

   Su veze između aktera jake

  • D. 

   Ukoliko je mreža offline ali nije online

 • 4. 
  Nedostatak crowdsourcing-a je:
  • A. 

   Plaća se po rezultatu

  • B. 

   Postoji vremensko ograničenje u rešavanju problema

  • C. 

   Nema kontrole nad razvojem ili krajnjim proizvodom

  • D. 

   Potrošači postaju istovremeno i dizajneri

 • 5. 
  Google Page Rank je primer:
  • A. 

   Ni jedno od ponuđenog

  • B. 

   Crowdsourcing-a

  • C. 

   Mudrosti masa

  • D. 

   Kolektivne inteligencije

 • 6. 
  Premošćući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida off line društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 7. 
  Formiranje mreže poverenja bez centralnog sistema odlučivanja koji kontroliše ponašanje i utiče na povinovanje:
  • A. 

   Se smatra nedostatkom kod odlučivanja mudrih gomila

  • B. 

   Se smatra prednošću za odlučivanje mudrih gomila

  • C. 

   Ne smatra se za bitnim za odlučivanje mudrih gomila

  • D. 

   Se smatra prednošću za odlučivanje mudrih gomila ali samo ako su te gomile malog obima

 • 8. 
  Za veze između prijatelja i između rođaka važi:
  • A. 

   Da su to slabe veze

  • B. 

   Da su veze između prijatelja jake a veze između rođaka slabe

  • C. 

   Da su to jake veze

  • D. 

   Da mogu biti i jake i slabe

 • 9. 
  Praksa dobijanja potrebnih usluga, ideja ili sadržaja traženjem doprinosa širokog kruga ljudi (posebno online zajednice) a ne na tradicionalni način (od zaposlenih) naziva se:
  • A. 

   Volontiranje

  • B. 

   Folksonomija (folksonomy)

  • C. 

   Crowdsourcing

  • D. 

   Outsourcing

 • 10. 
  Folksonomija je:
  • A. 

   Naziv za servis koji omogućava obeležavanje sadržaja na Web-u od strane svakog pojedinca

  • B. 

   Društveni kapital koji se generiše u okviru neformalnih asocijacija

  • C. 

   Praksa dobijanja potrebnih usluga traženjem doprinosa od širokog kruga pojedinaca

  • D. 

   Oblik umrežavanja koji podstiče saradnju i takmičenje pojedinaca

 • 11. 
  Društveno tehnički kapital se odnosi na:
  • A. 

   Upotrebu tehnologije za generisanje društvenog kapitala

  • B. 

   To su tehnologije koje svi mogu slobodno da koriste bez ikakvih ograničenja i uslova

  • C. 

   Je isto što i digitalni kapital

  • D. 

   Tehnologiju koja nastaje iz društvenog kapitala

 • 12. 
  Različitost mišljenja, nezavisnost, decentralizacija i agregacija su uslovi:
  • A. 

   Neophodni da bi se ispoljila kolektivna

  • B. 

   Inteligencija Neophodni za uspeh crowdsourcing-a

  • C. 

   Neophodni da bi gomila bila mudra

  • D. 

   Neophodni da bi se generisao društveni kapital

 • 13. 
  Povezujući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida off line društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 14. 
  Spajajući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida off line društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 15. 
  Sinhrono učenje je:
  • A. 

   Učesnici koriste alate za učenje isključivo u različito vreme

  • B. 

   Učesnici koriste alate za učenje u međusobno isto ili različito vreme kada im to odgovara

  • C. 

   Učesnici koriste istovremeno alate za učenje

  • D. 

   Učesnici koriste više alata za učenje prema međusobnom dogovoru

 • 16. 
  Jedan od primera kolektivne inteligencije:
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Goole PageRank

  • C. 

   Twitter

  • D. 

   LinkedIn

 • 17. 
  Podela na asinhrono i sinhrono učenje vezana je za:
  • A. 

   Vreme korišćenja alata za učenje

  • B. 

   Mesto korišćenja alata za učenje

  • C. 

   Vrstu alata za učenje

  • D. 

   Način korišćenja alata za učenje

 • 18. 
  Izabrati tačan iskaz:
  • A. 

   Sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja)

  • B. 

   Nisu sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja)

  • C. 

   Učenici u procesu učenje se dogovaraju oko izbora alata za neophodne sadržaje

  • D. 

   Sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja) ali neke uz pomoć specijalnih programskih dodataka

 • 19. 
  Društveni kapital jednog društva uključuje:
  • A. 

   Sve nabrojano

  • B. 

   Samo institiucije

  • C. 

   Samo odnose

  • D. 

   Samo stavove i vrednosti koje upravljaju međuljudskim interakcijama

 • 20. 
  U društvenim mrežama važi da ukoliko osoba A ima jake veze sa osobama B i C onda:
  • A. 

   U opštem slučaju B i C nisu povezane

  • B. 

   Verovatnoća da su osobe B i C povezane je ista kao i da nisu

  • C. 

   Su osobe B i C najverovatnije povezane

  • D. 

   To ništa ne govori o vezi između B i C

 • 21. 
  Za poslovne veze i veze između poznanika važi:
  • A. 

   Da su poslovne veze jake a veze između poznanika slabe

  • B. 

   Da su to jake veze

  • C. 

   Da su to slabe veze

  • D. 

   Da mogu biti i jake i slabe

 • 22. 
  Neformalne asocijacije se:
  • A. 

   Smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala samo ako su dozvoljene od zvaničnih institucija

  • B. 

   Ne smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala

  • C. 

   Se smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala ali prvo mora da se izvrši procena društvene korisnosti

  • D. 

   Smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala

 • 23. 
  Vikipedija je primer:
  • A. 

   Mudrosti masa

  • B. 

   Crowdsourcing-a

  • C. 

   Kolektivne inteligencije

  • D. 

   Folksonomije (folksonomy)

 • 24. 
  Termin „društveno učenje“ (Social Learning) koristi se za učenje koje se realizuje:
  • A. 

   Na Web-u

  • B. 

   U društvenom kontekstu na Internetu

  • C. 

   Isključivo na sajtovima društvenih mreža

  • D. 

   Korišćenjem Web servisa sajtova društvenih mreža

 • 25. 
  Termin se odnosi „na resurse“ koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz održavanje mreže društvenih veza naziva se:
  • A. 

   Težina veze

  • B. 

   Zaliha resursa

  • C. 

   Društveno umrežavanje

  • D. 

   Društveni kapital

Back to Top Back to top