Filo Final

23 Questions

Settings
Please wait...
Filo Final

Dont sue me if my practice questions arent on there


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino sino ang mga nabibilang sa minoryang kultural?
  • A. 

   Ita, Badjao, Tasaday, at Ifugao

  • B. 

   Badjao, Tasaday, Botoc, at Illocano

  • C. 

   Ifugao, Ibanag, Ita, at Sambal

  • D. 

   Visyan, Ita, Sambal, Ibanag

 • 2. 
  Ano ang gagawin ng mga magaaral sa kanilang sinaliksi?
  • A. 

   Ihahayag nila

  • B. 

   Ilalawaran nila

  • C. 

   Iuulat nila

  • D. 

   Magtatapon nila

 • 3. 
  Anu-ano ang katangian ng Negrito (Ita)?
  • A. 

   Kulay kape, kulot ng buhok, malaking ilong, at pandak

  • B. 

   Kulay puti, kulot ng buhok, sarat na ilong, at pandak

  • C. 

   Maitim na kulay, tuwid ng buhok, sarat na ilong, at matangkad

  • D. 

   Maitim na kulay, kulot na buhok, sarat na ilong, at pandak

 • 4. 
  Nasaan mong matatagpuan and mga Ita?
  • A. 

   Sa kabundukan ng Sierra Madre, Zambales, Panay, at Negros

  • B. 

   Sa dagat mg Sierra Madre

  • C. 

   Sa kabundukan ng Luzon

  • D. 

   Sa kagubatan ng Cotobato

 • 5. 
  Paano nabubuhay ang mga Badjao?
  • A. 

   Pinapatay ang mga hayop sa gubat

  • B. 

   Pangiisda at paninisid para sa perlas

  • C. 

   Pagsasaka

  • D. 

   All of the above

 • 6. 
  Paano nakilala ang Ifugao?
  • A. 

   Maganda sila

  • B. 

   Sobrang matangkad sila

  • C. 

   Ang mga Hagdanang Palayan

  • D. 

   Ang damit nila ay kahoy

 • 7. 
  Sa nakaraan, ano ang ginawa ng mga lalaki?
  • A. 

   Ang mga lalaki ang karaniwang gumagawa parasa sa ikabubuhay ng pamilya

  • B. 

   Nagaalaga sa mga anak

  • C. 

   Nalilinis ang bahay

  • D. 

   Ginagawa ng gawaing bahay

 • 8. 
  Sa nakaraan, ano ang ginawa ng mga babae
  • A. 

   Pumupunta sa trabaho

  • B. 

   Nasa bahay lamang at panatag ang kalooban mag-alaga sa mga anak

  • C. 

   Kumakain lang sa bahay  

  • D. 

   Walang ginawa

 • 9. 
  Ano ang gagawa ng mga pamilya tuwing orasan?
  • A. 

   Kumakain

  • B. 

   Natutulog

  • C. 

   Ginagawa ang laba

  • D. 

   Samang-samang nagdarasal ang mag-anak

 • 10. 
  Nagbababago ba ang mga tao?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 11. 
  Sa bagong milenyo, mayroon trabaho ba anf mga babae?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 12. 
  Lagi kasama ang mga magulang at bata
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 13. 
  Hindi pwedeng magtrabaho ang mga bata para sa edukasyon nila
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 14. 
  Trade fair, decorated with kiping, Harvested Vegetables, Honors Sto. Labrador
 • 15. 
  Colorful clothes, masked as Roman soldiers, reenact life of Longinus
 • 16. 
  Childless wives dance, honors Sta. Clara
  • A. 

   Obando Fertility Rites

  • B. 

   Pintados

  • C. 

   Maskara

  • D. 

   Panangbenga

 • 17. 
  Fun & gaiety, charter day, sports competitions, culture, carnivals, Mardi Gras
 • 18. 
  Tattoos symbolize courage, rank and strength. Multi-color painted bodies
  • A. 

   Maskara

  • B. 

   Ati-atihan

  • C. 

   Pintados

  • D. 

   Pahiyas

 • 19. 
  Panangbenga description includes
  • A. 

   Flower festival

  • B. 

   Higantes

  • C. 

   Kiping

  • D. 

   Helps with tourism

  • E. 

   Kankenay word

  • F. 

   Honors Sta. Clara

  • G. 

   Tattoos

  • H. 

   "a season for blossoming, a time for flowering"

  • I. 

   Body paint