Ôn Thi 200 Câu Kỹ Thuật VIên Công Nghệ Thông Tin GIỏi 2018 - Vnpt

199 cu hi | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ôn Thi 200 Câu Kỹ Thuật VIên Công Nghệ Thông Tin GIỏi 2018 - Vnpt

Ôn thi 200 câu kỹ thuật viên công nghệ thông tin giỏi 2018 - VNPT


Questions and Answers
 • 1. 
  1 . Sợi quang đơn mode SM có đặc điểm gì?
  • A. 

   Ánh sáng truyền trong sợi gần như thẳng.

  • B. 

   Đường kính lõi lớn hơn sợi đa mode..

  • C. 

   Phân bố chiết suất dạng GI.

  • D. 

   Dùng để truyền dữ liệu.

 • 2. 
  2 . Chất liệu Aramid được sử dụng trong thành phần gia cường cho cáp quang để làm gì?
  • A. 

   Chịu nhiệt độ cao, bền chắc.

  • B. 

   Cứng và đàn hồi.

  • C. 

   Tăng khả năng thông dẫn và chống gặm nhắm.

  • D. 

   Giá thành thấp.

 • 3. 
  3 . Hiện nay, VTTP sử dụng Fast connector SC có loại giao diện nào?
  • A. 

   SC/APC và SC/UPC.

  • B. 

   SC/APC, SC/UPC và SC/PC..

  • C. 

   SC/APC và SC/PC.

  • D. 

   SC/UPC và SC/PC.

 • 4. 
  4 . Các yếu tố nguy hiểm chính yếu, đặc thù nhất trong công tác thi công và bảo dưỡng cáp quang là gì?
  • A. 

   Tia laser - Sợi thủy tinh - Hóa chất độc hại, dễ gây cháy.

  • B. 

   Điện - Sợi thủy tinh - Hóa chất độc hại..

  • C. 

   Điện - Tia laser - Sợi thủy tinh.

  • D. 

   Điện - Tia laser - Hóa chất độc hại, dể gây cháy.

 • 5. 
  5 . Khái niệm Midspan trong thi công tuyến cáp quang là gì?
  • A. 

   Mổ bụng cáp và chỉ cắt ống lỏng cần lấy sợi để thi công hàn nối, không cắt các ống lỏng còn lại.

  • B. 

   Mổ bụng cáp cắt tất cả ống lỏng để thi công hàn nối..

  • C. 

   Làm đầu cáp để thi công hàn nối tất cả các sợi quang.

  • D. 

   Làm đầu cáp để thi công hàn nối các sợi quang cần lấy.

 • 6. 
  6 . Phạm vi, ranh giới của mạng ODN cho mô hình FTTx là gì?
  • A. 

   Được xác định trong phạm vi ranh giới từ giao tiếp sợi quang giữa thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ (như thiết bị OLT/Switch) đến ranh giới giao tiếp sợi quang của ONU/ONT.

  • B. 

   Từ ODF đến ONT..

  • C. 

   Từ S1 đến ONT.

  • D. 

   Từ S2 đến ONT.

 • 7. 
  7 . Liệt kê các thành phần cơ bản trong hệ thống mạng ODN là gì?
  • A. 

   Cáp quang chính, Cáp quang phối, dây thuê bao, thiết bị chia ghép tín hiệu quang.

  • B. 

   Cáp quang chính, Cáp quang phối, dây thuê bao.

  • C. 

   Cáp quang chính, Cáp quang phối, thiết bị chia ghép tín hiệu quang.

  • D. 

   Cáp quang chính, dây thuê bao, thiết bị chia ghép tín hiệu quang.

 • 8. 
  8 . Trong công nghệ AON, suy hao đường truyền lớn nhất từ Switch L2 đến nhà khách hàng là bao nhiêu?
  • A. 

   15 dB.

  • B. 

   20 dB..

  • C. 

   10 dB.

  • D. 

   > 15 dB.

 • 9. 
  9 . Chức năng của bộ chia Splitter của công nghệ GPON dùng để làm gì?
  • A. 

   Dùng để chia công suất quang theo tỉ lệ chia của Splitter.

  • B. 

   Dùng để chia bước sóng tín hiệu quang theo tỉ lệ chia của Splitter.

  • C. 

   Dùng để chia dải tần phân thời gian theo tỉ lệ chia của Splitter

  • D. 

   Dùng để chia tần số tín hiệu theo tỉ lệ chia của Splitter.

 • 10. 
  10 . Hiện nay, tổng số thuê bao tối đa kết nối đến 1 cổng OLT trên tuyến GPON là bao nhiêu?
  • A. 

   64

  • B. 

   32.

  • C. 

   96

  • D. 

   128

 • 11. 
  11 . Tại tủ phân phối cáp, các sợi quang và module sử dụng loại khớp nối (Adaptor) dạng SC/APC thì phải sử dụng loại dây nhảy quang nào phù hợp?
  • A. 

   Dây nhãy quang 2 đầu nối loại SC/APC - SC/APC.

  • B. 

   Dây nhãy quang 2 đầu nối loại FC/APC - SC/APC..

  • C. 

   Dây nhãy quang 2 đầu nối loại SC/APC - SC/UPC

  • D. 

   Dây pigtai 2 đầu nối loại SC/APC - SC/PC.

 • 12. 
  12 . Sử dụng Fast connector có lợi điểm gì?
  • A. 

   Tất cả các phương án đều đúng.

  • B. 

   Có tính chất linh động cao trong việc lắp đặt, xử lý sự cố và thi công trên cao thuận tiện.

  • C. 

   Có khả năng tái sử dụng vài lần.

 • 13. 
  13 . Giải pháp lắp đặt splitter 1 cấp thường được thiết kế áp dụng cho số lượng nhu cầu nào ?
  • A. 

   32 < số lượng thuê bao dự báo ≤ 64. Tổng suy hao cho phép nhỏ hơn 28dB.

  • B. 

   Bằng 32 thuê bao..

  • C. 

   < 32 < số lượng thuê bao dự báo ≤ 128.

  • D. 

   > 64 thuê bao.

 • 14. 
  14 . Trong giải pháp lắp splitter hai cấp, thông thường splitter cấp 1 người ta sử dụng loại splitter nào?
  • A. 

   1x2, 1x4, 1x8 , 1x16.

  • B. 

   1x16, 1x8..

  • C. 

   1x32, 1x4.

  • D. 

   1x2, 1x64.

 • 15. 
  15 . Trong giải pháp splitter hai cấp, thông thường splitter cấp 1 đặt ở đâu trong mạng ODN ?
  • A. 

   Tại Măng sông hoặc tủ cáp.

  • B. 

   Tại ODF..

  • C. 

   Tại nhà khách hàng.

  • D. 

   Tại Tập điểm.

 • 16. 
  16 . Hiện nay, theo quy định của VTTP, được phép sử dụng tối đa bao nhiêu cấp splitter trên 1 tuyến cáp sợi quang GPON?
  • A. 

   2 cấp splitter.

  • B. 

   3 cấp splitter..

  • C. 

   4 cấp splitter.

  • D. 

   5 cấp splitter.

 • 17. 
  17 . Với mô hình splitter hai cấp, cấu trúc splitter được sử dụng như thế nào để cung cấp đủ 64 cổng  từ OLT?
  • A. 

   1x2 với 1x32 hoặc 1x4 với 1x16 hoặc 1x8 với 1x8.

  • B. 

   1x2 với 1x32 hoặc 1x4 với 1x16..

  • C. 

   1x2 với 1x32 hoặc 1x8 với 1x8.

  • D. 

   1x8 với 1x8.

 • 18. 
  18 . Công nghệ AON và công nghệ PON, công nghệ nào ít làm ảnh hưởng đến nhiều thuê bao khi xảy ra sự cố lỗi?
  • A. 

   AON.

  • B. 

   PON..

  • C. 

   GPON

  • D. 

   Như nhau.

 • 19. 
  19 . Công nghệ nào cho phép cung cấp đa dịch vụ gồm thoại TDM, data và RF video?
  • A. 

   GPON.

  • B. 

   PON..

  • C. 

   AON.

  • D. 

   FTTH.

 • 20. 
  20 . Trong thi công, nguyên nhân chính gây suy hao trên sợi quang hiện nay là gì?
  • A. 

   Suy hao do hàn nối và do uốn cong.

  • B. 

   Suy hao do tán xạ..

  • C. 

   Suy hao do hấp thụ.

  • D. 

   Suy hao do tán sắc.

 • 21. 
  21 . Splliter được lắp đặt ở đâu trên mạng là hiệu quả nhất cho việc tận dụng tài nguyên cáp quang?
  • A. 

   Tập điểm.

  • B. 

   Tủ cáp..

  • C. 

   Đài trạm.

  • D. 

   Mối nối cáp

 • 22. 
  22 . Một số máy hàn cáp sợi quang có tính năng tạo suy hao tại mối hàn đáp ứng nhu cầu nào?
  • A. 

   Để thay thế cho việc phải sử dụng bộ suy hao tại điểm kết nối đó.

  • B. 

   Để cho mối hàn chắc chắn hơn..

  • C. 

   Để cho mối hàn tốt hơn.

  • D. 

   Tất cả các phương án đều đúng.

 • 23. 
  23 . Theo qui phạm ngành, mối hàn nóng chảy đối với sợi đơn mode phải như thế nào mới đạt?
  • A. 

   Có suy hao ≤ 0,1 dB và chịu lực kéo ≥ 1,96N.

  • B. 

   Có suy hao nhỏ hơn 0,15 dB và khoẻ về mặt cơ khí..

  • C. 

   Có suy hao nhỏ hơn 0,01 dB và khoẻ về mặt cơ khí.

  • D. 

   Có suy hao nhỏ hơn 0,7 dB và khoẻ về mặt cơ khí.

 • 24. 
  24 . Khi suy hao 0 dB có nghĩa là gì?
  • A. 

   Công suất thu bằng công suất phát.

  • B. 

   Công suất đầu vào bằng 10 lần đầu ra..

  • C. 

   Sợi có khả năng khuếch đại công suất.

  • D. 

   Tán sắc của sợi bằng 0.

 • 25. 
  25 . Thi công kiểu Midspan có thể thực hiện ở đâu?
  • A. 

   Tại Măng sông hoặc Hộp cáp.

  • B. 

   Chỉ cho phép tại măng sông cáp..

  • C. 

   Chỉ cho phép tại hộp cáp.

  • D. 

   Chỉ cho phép tại tủ cáp.

Back to Top Back to top