Untitled Quiz

10 Pertanyaan

Settings
Please wait...
Untitled Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Tentukan Penyelesaian dari persamaan kuadrat x2-5x+6=0 adalah
  • A. 

   2 dan 3

  • B. 

   -2 dan 3

  • C. 

   -2 dan -3

  • D. 

   2 dan -3

 • 2. 
  Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x2+3x-5=0 adalah...
  • A. 

   1 dan 5

  • B. 

   1 dan 5/2

  • C. 

   1 dan -5/2

  • D. 

   1 dan -5

 • 3. 
  Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat x2-5x-14=0 adalah...
  • A. 

   2 dan 7

  • B. 

   -2 dan 7

  • C. 

   2 dan -7

  • D. 

   -2 dan -7

 • 4. 
  Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 3x2+6x-9=0 secara berturut-turut adalah...
  • A. 

   3 dan 4

  • B. 

   3 dan -4

  • C. 

   -2 dan -3

  • D. 

   -3 dan -2

 • 5. 
  Persamaan kuadrat x2-4x+5=0 adalah p dan q. Tentukan nilai 2p + 2q-pq adalah...
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 6. 
  Persamaan kuadrat x2-3x-6=0 memiliki penyelesaian p dan q. Tentukan nilai p2+q2  adalah...
  • A. 

   -3

  • B. 

   18

  • C. 

   21

  • D. 

   -18

 • 7. 
  Persamaan kuadrat berikut yang memiliki satu penyelesaian (akar kembar) adalah...
  • A. 

   X2-8x+2=0

  • B. 

   X2-7x+2=0

  • C. 

   X2-5x+4=0

  • D. 

   X2-2x+1=0

 • 8. 
  Persamaan kuadrat berikut yang tidak memiliki penyelesaian adalah...
  • A. 

   X2+5x-7=0

  • B. 

   X2+5x+7=0

  • C. 

   X2-x-2=0

  • D. 

   X2-4x+3=0

 • 9. 
  Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan -5 adalah...
  • A. 

   2x2+2x-10=0

  • B. 

   X2+x-20=0

  • C. 

   X2+6x-30=0

  • D. 

   2x2+6x-15=0

 • 10. 
  Persamaan kuadrat x2+3x+2=0 memiliki penyelesaian p dan q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar p+3 dan q+3 adalah...
  • A. 

   X2+3x+2=0

  • B. 

   X2-3x+4=0

  • C. 

   X2-2x+3=0

  • D. 

   X2-3x+2=0