Ar Esi Es ProjektŲ Administravimo Guru?

10 klausim | Total Attempts: 319

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ar Esi Es Projekt Administravimo Guru?

Administruoji ES projektus ir nori sužinoti pasiektą meistriškumo lygį? Ką tik pradėjai darbą šioje srityje ir nori patikrinti savo žinias? O gal svarstai apie projektų administravimo karjerą? Ši viktorina skirta neformaliam ir nuotaikingam ES projekto administravimo žinių patikrinimui.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Projekto vykdytojas (perkančioji organizacija) Konkurso būdu perka įrangą. Konkurso sąlygose numatyta, kad pasiūlymo galiojimas užtikrinamas depozitu, pervestu į nurodytą banko sąskaitą. Tiekėjas laiku pervedė reikalingo dydžio depozitą į Projekto vykdytojo sąskaitą, tačiau ne į tą, kuri buvo nurodyta sąlygose, o į kitą nurodytą Projekto vykdytojo tinklapyje sąskaitą. Ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra pateiktas tinkamai ir kaip turėtų pasielgti Projektų vykdytojas?     
  • A. 

   Užtikrinimas nėra pateiktas tinkamai, tad Projekto vykdytojas turi grąžinti depozitą ir prašyti tiekėjo patikslinti pasiūlymą

  • B. 

   Užtikrinimas yra tinkamai pateiktas, tad Projekto vykdytojas turi toliau vertinti tiekėjo pasiūlymą

  • C. 

   Užtikrinimas nėra pateiktas tinkamai, tad Projekto vykdytojas turi atmesti tiekėjo pasiūlymą

  • D. 

   Nėra teisingo atsakymo

 • 2. 
  Projekto vykdytojas (ne perkančioji organizacija) vykdė pirkimą Konkurso būdu, tačiau jo metu nebuvo gauta nei vieno Konkurso sąlygas atitinkančio pasiūlymo. Projekto vykdytojas nutarė pakartotinį pirkimą vykdyti apklausiant vieną tiekėją. Ar tokiu atveju būtina keisti projekto pirkimų planą?     
  • A. 

   Taip, nes keičiasi pirkimo būdas

  • B. 

   Ne, nes pirkimas atliekamas iš naujo, o pirkimo subjektas ir objektas nesikeičia

  • C. 

   Taip, nes pirkimo plane turi būti įrašyti visi su pirkimais susiję projekto įvykiai

  • D. 

   Ne, nes nėra vykdomas naujas pirkimas, o tik kartojamas neįvykęs pirkimas

 • 3. 
  Projekto vykdytojas (ne perkančioji organizacija) siekia įsigyti mokslinių tyrimų paslaugas, kurių kaina paraiškoje – 110000 eurų, o ES lėšomis finansuojama 60% šių išlaidų. Kokiu būdu Projekto vykdytojas gali atlikti pirkimą?     
  • A. 

   Konkurso būdu

  • B. 

   Derybų būdu

  • C. 

   Kviečiant pirkime dalyvauti vieną tiekėją

  • D. 

   Bet kuriuo iš išvardintų būdų

 • 4. 
  Kokiam laikotarpiui galima pratęsti projekto įgyvendinimą be esminio projekto sutarties pakeitimo?    
  • A. 

   6 mėnesiai

  • B. 

   9 mėnesiai

  • C. 

   12 mėnesių

  • D. 

   24 mėnesiai

 • 5. 
  Projekto vykdytojas suplanavo 5 dienų tęstinius temos „x“ mokymus darbuotojams spalio 2-6 dienomis. Toks mokymų grafikas buvo suderintas su įgyvendinančia institucija. Spalio 4 dienos vakare po mokymų lektorius pranešė, kad susirgo ir gavo nedarbingumo lapelį 2 savaitėms. Ką būtinai turi padaryti projekto vykdytojas iki artimiausio grafike nurodytos mokymo pradžios?         
  • A. 

   Informuoti darbuotojus apie tai, kad mokymai spalio 5-6 dienomis neįvyks

  • B. 

   Informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie spalio 5-6 dienomis atšauktus mokymus

  • C. 

   Pakabinti lapelį ant mokymų klasės durų su informacija, kad mokymai spalio 5-6 dienomis nevyks dėl lektoriaus ligos

  • D. 

   Parengti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai raštą dėl 40% nepasiekto mokymų dienų rodiklio

 • 6. 
  Projekto vykdytojas (neperkančioji organizacija), apklausdamas vieną tiekėją, perka durų gamybos įrangą. Paraiškoje ir pirkimo plane buvo numatyta, kad įranga kainuos 60000 eurų. Tiekėjas už 60000 eurų pasiūlė tiek techninėje užduotyje numatytą įrangą (50000 eurų), tiek nenumatytus papildomus priedus A ir B, pagerinančius įrangos funkcionalumą (7500 eurų už priedą A ir 2500 eurų už priedą B). Projekto vykdytojas priėmė pasiūlymą, gavo bei sumontavo įrangą su priedais, apmokėjo sąskaitą ir deklaravo šias išlaidas. Kiek išlaidų bus pripažinta tinkamomis?     
  • A. 

   52500 eurų

  • B. 

   60000 eurų

  • C. 

   57500 eurų

  • D. 

   50000 eurų

 • 7. 
  Birželio 1 dieną tiekėjas Projekto vykdytojui pristatė įsigytas stakles. Tą dieną buvo pasirašytas staklių perdavimo-priėmimo aktas ir PVM sąskaita faktūra. Neišpakuotos staklės yra paliktos sandėlyje, o jų įvedimas į eksploataciją numatytas spalio 1 dieną. Projekto vykdytojas birželio 10 dieną apmokėjo gautą sąskaitą ir pateikė tarpinį mokėjimo prašymą deklaruodamas šias išlaidas. Kaip į šį mokėjimo prašymą (MP) turėtų reaguoti įgyvendinančioji institucija?         
  • A. 

   Nepatvirtins MP, nes įranga nėra įvesta į eksploataciją

  • B. 

   Patvirtins MP, nes už įranga tiekėjui yra sumokėta

  • C. 

   Patvirtins MP, nes pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas patvirtina, kad įranga yra gauta

  • D. 

   Nepatvirtins MP, nes įranga yra neišpakuota

 • 8. 
  Ar gali vidinius mokymus užsienio investuotojo kontroliuojamoje Projekto vykdytojo įmonėje vesti lektorius, dirbantis motininėje užsienio investuotojo kompanijoje Indijoje ir neturintis tiesioginių darbo santykių su Projekto vykdytojo įmone?          
  • A. 

   Gali, tačiau tinkamomis finansuoti bus pripažintos tik jo kelionės į ir iš mokymų išlaidos

  • B. 

   Negali, nes Indijos pilietis be specialaus leidimo negali dėstyti Lietuvos įmonėse

  • C. 

   Negali, nes jis nėra Projekto vykdytojo įmonės darbuotojas

  • D. 

   Gali, tačiau jo darbo užmokesčio išlaidos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti

 • 9. 
  Tęstinius 5 dienų temos „x“ mokymus, vykstančius po vieną mokymų dieną per mėnesį, pradėjo lankyti 11 įmonės darbuotojų. Po dviejų mėnesių iš darbo išėjo du dalyviai, sudalyvavę 2 mokymų dienose. Trečią ir ketvirtą mėnesį vienas dalyvis neatėjo į 2 mokymų dienas dėl ligos. Nuo ketvirto mėnesio likusiose 2 mokymų dienose sudalyvavo du naujai priimti darbuotojai. Kiek dalyvių, sėkmingai baigusių kursą, Projekto vykdytojas turės nurodyti mokymų lankomumo suvestinėje po mokymų?           
  • A. 

   11 asmenų

  • B. 

   9 asmenys

  • C. 

   10 asmenų

  • D. 

   13 asmenų

 • 10. 
  Per kiek dienų nuo Projekto sutarties pasirašymo Projekto vykdytojas turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai parengtą Mokėjimo prašymų teikimo grafiką?
  • A. 

   14 kalendorinių dienų, jeigu projekto sutartyje nenurodyta kitaip

  • B. 

   14 darbo dienų

  • C. 

   14 kalendorinių dienų

  • D. 

   Nėra teisingo atsakymo

Back to Top Back to top