ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

13 | Total Attempts: 121

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - .

Να συμπληρωθούν οι παρακάτω ερωτήσεις!


Questions and Answers
 • 1. 
  Συλλάβισε τη λέξη "καρέκλα".
  • A. 

   κα-ρέ-κλα

  • B. 

   κα-ρέκ-λα

  • C. 

   καρ-έκ-λα

 • 2. 
  Να επιλέξεις τον μονολεκτικό τύπο του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου "γρήγορος".
  • A. 

   γρηγορότερος

  • B. 

   πιο γρήγορος

  • C. 

   γρηγορότατος

 • 3. 
  Το συνώνυμο της λέξης "συλλογίζομαι" είναι η λέξη "σκέφτομαι".
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Να συμπληρωθεί η παρακάτω πρόταση με το άρθρο της ή τις: Άκουγα          φωνές των παιδιών στο προαύλιο του σχολείου.  
 • 5. 
  Να μεταφέρεται τη λέξη "του αδερφού" στον άλλο αριθμό χωρίς να αλλάξετε την πτώση.
  • A. 

   τους αδερφούς

  • B. 

   των αδερφών

  • C. 

   τον αδερφό

  • D. 

   οι αδερφοί

 • 6. 
  Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: "Δημήτρη τι έχεις; Φαίνεσαι στεναχωρημένος." του είπε η Μαρία.
  • A. 

   Δημήτρη τι έχεις; Φαίνεσαι στεναχωρημένος τον ρώτησε η Μαρία.

  • B. 

   Η Μαρία ρώτησε τον Δημήτρη τι έχει, γιατί φαίνεται στεναχωρημένος.

  • C. 

   Η Μαρία τον ρώτησε τι έχεις και φαίνεσαι στεναχωρημένος.

 • 7. 
  Να γράψετε το ουσιαστικό "ο παππούς" στην ίδια πτώση, στον πληθυντικό αριθμό.
 • 8. 
  "Η Πηνελόπη σκούπισε το τραπέζι, έπλυνε τα πιάτα, καθάρισε την κουζίνα και έπεσε να κοιμηθεί". Πόσα ρήματα υπάρχουν σε αυτές τις προτάσεις;
  • A. 

   5

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση: Το ρήμα "μιλάει" στον αόριστο, στο ίδιο πρόσωπο γίνεται μίλισε;
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Να μεταφέρεται την παρακάτω πρόταση στο πληθυντικό αριθμό.   Το δάσος καίγεται.
 • 11. 
  Να απαντηθεί η παρακάτω ερώτηση: Τι γένος είναι η λέξη "μανιτάρι";
  • A. 

   Αρσενικό

  • B. 

   Θηλυκό

  • C. 

   Ουδέτερο

Back to Top Back to top