Pingu's English Kim Thành_ec Test 1

12 cu hi

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pingu

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hãy giới thiệu về bạn
 • 2. 
  Hãy giới thiệu về Linguaphone Group và Pingu's English
 • 3. 
  Hãy giới thiệu về Pingu và gia đình Pingu
 • 4. 
  Hãy giới thiệu về hệ thống học liệu của chương trình Pingu's English
 • 5. 
  Bạn hãy cho biết các cấp độ học của Pingu's English
 • 6. 
  Điểm khác biệt  của thương hiệu  Pingu's English so với các thương hiệu tiếng Anh khác là gì
 • 7. 
  Liệt kê 5 mục tiêu chính dành cho trẻ của chương trình Pingu's English
 • 8. 
  Pingu's English có mặt tại bao nhiêu quốc gia và có bao nhiêu trường
 • 9. 
  Liệt kê các khóa học tương ứng với từng lứa tuổi
 • 10. 
  Hãy nêu cấu trúc các bài học trong 1 unit của các level 1-3
 • 11. 
  Hãy nêu cấu trúc các bài học trong 1 unit của level 4 trở lên
 • 12. 
  Hãy nêu các phương pháp dạy học đặc biệt được áp dụng trong chương trình Pingu's English
Back to Top Back to top