YerleŞme DevletleŞme SÜrecİnde SelÇuklu TÜrkİyesİ- 1. Beylİkler DÖnemİ

7 Questions | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Yerleme Devletleme Srecnde Seluklu Trkyes- 1. Beylkler Dnem


Questions and Answers
 • 1. 
  Anadolu'da 1. Beylikler Dönemi hangi savaştan sonra başlamıştır?
  • A. 

   Kösedağ

  • B. 

   Pasinler

  • C. 

   Malazgirt

  • D. 

   Katvan

  • E. 

   Bedir

 • 2. 
  Hangisi 1. Beylikler Dönemi'ne ait bir beylik değildir?
  • A. 

   Saltuklular

  • B. 

   Artuklular

  • C. 

   Danişmenliler

  • D. 

   Osmanoğulları

  • E. 

   Çaka Beyliği

 • 3. 
  Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beylikleri işaretleyelim.
  • A. 

   Danişmentliler

  • B. 

   Aydınoğulları

  • C. 

   Vizigotlar

  • D. 

   Saltuklular

  • E. 

   Macarlar

  • F. 

   Çaka Beyliği

  • G. 

   Menteşeoğulları

  • H. 

   Seferoğulları:)

 • 4. 
  Hangisi Divriği Ulu Camidir?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

  • E. 

   Option 5

 • 5. 
  Çaka Beyliği tarihte ilk Türk donanmasını kuran ilk Türk denizcisi olarak kabul edilir.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 6. 
  Hangileri Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerindendir?
  • A. 

   Fethedilen yerin fethedene ait olmasıyla kurulmuşlardır.

  • B. 

   Anadolu'nun kısa sürede Türkleşmesini sağlamışlardır

  • C. 

   Bazıları Balkanlara yerleşmiştir

  • D. 

   Türk ve İslam kültürünün özelliklerini Anadolu'da yaşatmışlardır.  

  • E. 

   Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulmuşlardır.

  • F. 

   Kavimler Göçü'ne neden olmuşlardır.

Back to Top Back to top