Unang Buwanang Pagsusulit Sa Filipino

30 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Unang Buwanang Pagsusulit Sa Filipino


Questions and Answers
 • 1. 
  Ilan lahat ang kasapi o miyembro ng Pamilya Masaya?
  • A. 

   Pito 

  • B. 

   Lima 

  • C. 

   Apat

  • D. 

   Anim

 • 2. 
  Anong uring pamumuhay mayroon ang Pamilya Masaya?
  • A. 

   Sosyal

  • B. 

   Simple

  • C. 

   Magulo

  • D. 

   Mayaman

 • 3. 
  Anong klaseng anak sina Ben at Bina?
  • A. 

   Duwag

  • B. 

   Tamad

  • C. 

   Mabait

  • D. 

   Matapang

 • 4. 
  Bakit masipag mag-aral sina Ben at Bina?
  • A. 

   Magkaroon ng baon

  • B. 

   Magkaroon ng regalo

  • C. 

   Magkaroon ng sapatos

  • D. 

   Magkaroon ng edukasyon

 • 5. 
  Kung ang mga anak ay nag-aaral ng mabuti, ano kaya ang nararamdaman ng mga magulang?
  • A. 

   Maiinis

  • B. 

   Matutuwa

  • C. 

   Matatakot

  • D. 

   Malulungkot

 • 6. 
  Nasa anong baitang na si Ando?
  • A. 

   Ikalimang baitang

  • B. 

   Ikalawang baitang

  • C. 

   Ikatlong baitang

  • D. 

   Ikaapat na baitang

 • 7. 
  Ano ang ginagawa ng mga magkakapatid tuwing walang pasok?
  • A. 

   Naglalaro

  • B. 

   Tumutulong

  • C. 

   Naglalakwatsa

  • D. 

   Nagbabakasyon

 • 8. 
  Sino ang may-ari ng gulayan?
  • A. 

   Lino

  • B. 

   Annie

  • C. 

   Ando

  • D. 

   Tatay Antoy

 • 9. 
  Paano nagkaroon ng gulayan si Tatay Antoy?
  • A. 

   Natulog

  • B. 

   Namasyal

  • C. 

   Bumili ng gulay

  • D. 

   Naghanda ng lupa para taniman

 • 10. 
  Bakit ligtas sa kemikal ang mga gulay ni Tatay Antoy?
  • A. 

   Wala siyang ginamit na pataba

  • B. 

   Gamit niya ang organikong pataba

  • C. 

   Gamit niya ang mga di-organikong pataba

  • D. 

   Gamit niya ang patabang may mga kemikal

 • 11. 
  “Sino ba tong tumatawag sa akin?”
  • A. 

   Nagpapakita ng paggalang

  • B. 

   Hindi nagpapakita ng paggalang

 • 12. 
  “Magandang umaga po, Lola Karya!”
  • A. 

   Nagpapakita ng paggalang

  • B. 

   Hindi nagpapakita ng paggalang

 • 13. 
  “Nay pwede po ba akong sasama sa kanila” ?
  • A. 

   Nagpapakita ng paggalang

  • B. 

   Hindi nagpapakita ng paggalang

 • 14. 
  Pumunta si Rachel sa parke na hindi nagpaalam sa kaniyang mga magulang.
  • A. 

   Nagpapakita ng paggalang

  • B. 

   Hindi nagpapakita ng paggalang

 • 15. 
  Kusang-loob na sinamahan ni Neil ang matandang lalaki papunta sa bahay ni Kapitana.
  • A. 

   Nagpapakita ng paggalang

  • B. 

   Hindi nagpapakita ng paggalang

 • 16. 
  Namamasyal sa plasa sina Rod at Romil nasalubong nila ang kanilang prinsipal na may maraming dala. Ano ang dapat nilang sabihin?
  • A. 

   Huwag pansinin.

  • B. 

   Maam, saan ba kayo nanggaling bakit marami kayong dala.

  • C. 

   Maam ano ba ang dinadala mo parang ang bigat na naman iyan.

  • D. 

   Sabihin nilang magandang umaga po maam, pwede po bang tulungan ka namin?

 • 17. 
  Kumakain ng halo-halo sina Marie at Melga, dumating ang kanilang kaibigan na si Mira. Ano ang dapat nilang sabihin?
  • A. 

   Pagtawanan si Mira.

  • B. 

   Huwag pansinin si Mira.

  • C. 

   Halika ka po Mira, kakain tayo ng halo-halo.

  • D. 

   Bakit nandito ka hindi ka namin inimbitahan.

 • 18. 
  Taimtim na nagdarasal si Ben sa simbahan, nahinto siya dahil sa ingay ng tatlong bata na naglalaro. Ano ang dapat niyang sabihin?
  • A. 

   Huwag na lang pansinin ang mga bata

  • B. 

   Hoy! huwag kayong maingay simbahan ito.

  • C. 

   Mga bata pwede bang huwag kayong maingay at magdasal na lang tayo.

  • D. 

   Naku! mga bata umalis na kayo disturbo kayo sa mga nagdarasal dito sa simbahan

 • 19. 
  Binigyan si Biboy ni Maymay ng bagong lapis. Ano ang dapat niyang sabihin?
  • A. 

   Walang anuman.

  • B. 

   Maraming salamat po.

  • C. 

   Huwag na, may bagong lapis na ako.

  • D. 

   Mabuti at binigyan mo ako ng bagong lapis!

 • 20. 
  Naglalaro sina Meg at Mitoy, habang nagtakbuhan sila nabundol ni Meg ang isang bata. Ano ang sasabihin niya?
  • A. 

   Bakit hindi ka tumabi?

  • B. 

   Naku po, patawad hindi ko po sinasadya.

  • C. 

   Huwag pansinin ang bata at patuloy sa pagtatakbo.

  • D. 

   Nakaharang ka kasi kaya ka nabundol, sa susunod tumabi ka.

 • 21. 
  Ito ang nais sabihin o iparating ng may akda o may sulat ng isang kuwento sa mga mambabasa.
  • A. 

   Tema

  • B. 

   Mensahe

  • C. 

   Paksa

 • 22. 
  Ito ang isang kalahatan na gustong ipabatid ng may-akda sa mambabasa
  • A. 

   Tema

  • B. 

   Mensahe

  • C. 

   Paksa

 • 23. 
  Ito ang nagbibigay ng babala at mga anunsiyo.
  • A. 

   Patalastas

  • B. 

   Pabula 

  • C. 

   Kathang-isip

 • 24. 
  Ito ang mga kuwentong mga hayop ang tauhan.
  • A. 

   Patalastas

  • B. 

   Pabula 

  • C. 

   Kathang-isip

 • 25. 
  Ito ang mga kuwentong bunga ng isipan.
  • A. 

   Patalastas

  • B. 

   Pabula 

  • C. 

   Kathang-isip

Back to Top Back to top