Unang Buwanang Pagsusulit Sa Mother-tongue Based

30 Questions | Total Attempts: 11

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Unang Buwanang Pagsusulit Sa Mother-tongue Based


Questions and Answers
 • 1. 
  “Maaari po ba akong makihingi ng tubig?”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 2. 
  “Bakit, Lolo? Ano ang nangyari?”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 3. 
  “Magandang umaga po, Bb. Marisa.”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 4. 
  “Paraan nga dyan, Gio!”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 5. 
  “Tumabi ka nga dyan.”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 6. 
  “Pakiabot naman po iyong tinapay.”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 7. 
  “Pakikuha naman ang aking aklat.”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 8. 
  “Maaari nyo po ba akong turuan magluto?”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 9. 
  “Gusto ko ng tsokolate!”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 10. 
  “Bayad po.”
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

 • 11. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 12. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 13. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 14. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 15. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 16. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 17. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 18. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 19. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 20. 
  Anong pangngalan ang nasa larawan?
  • A. 

   Ngalan ng tao

  • B. 

   Ngalan ng bagay

  • C. 

   Ngalan ng hayop

  • D. 

   Ngalan ng pook/Lugar

  • E. 

   Ngalan ng pangyayari

 • 21. 
  Tungkol saan ang patalastas?
  • A. 

   Pista ng Quiapo

  • B. 

   Pistang Pambata

  • C. 

   Pistang Pambarangay

 • 22. 
  Saan gaganapin ang pagdiriwang?
  • A. 

   Sta. Clara

  • B. 

   Sta. Anna

  • C. 

   Sta. Maria

 • 23. 
  Kailan ito gaganapin?
  • A. 

   Agosto 11, 2019

  • B. 

   Agosto 10, 2020

  • C. 

   Agosto 11, 2020

 • 24. 
  Sino ang mga inaanyayahang makilahok?
  • A. 

   Magulang

  • B. 

   Mga batang hindi nag-aaral

  • C. 

   Mga mag-aaral

 • 25. 
  Ano ang iyong saloobin sa patalastas?
  • A. 

   Nalulungkot

  • B. 

   Natutuwa

  • C. 

   Naiiyak

Back to Top Back to top