Snt College Of Education Bhor Pune

10 Questions | Total Attempts: 12

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Snt College Of Education Bhor Pune

सर्व विध्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की विद्यापीठ नियमानुसार सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा १ ते २० ऑक्टोबर २०२० या दरम्यान online परीक्षा होणार असून त्याचे वेळापत्रक लवकरच कळविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी तरी online परीक्षासाठी डेमो (demo Online Exam) देणे ब


Questions and Answers
 • 1. 
  डॉ.डी .डी .कोसंबी यांना कोणत्या विचारसरणीचे ख्यातनाम इतिहासकार म्हणून ओळखले जाते.
  • A. 

   मार्क्सवादी 

  • B. 

   कार्यवादी 

  • C. 

    १ व  दोन्ही 

  • D. 

   कोणतेही नाही 

 • 2. 
  भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदर कोणते.
  • A. 

   चेन्नई 

  • B. 

   मुंबई 

  • C. 

   विशाखापट्टणम 

  • D. 

   हल्दिया 

 • 3. 
  भारतात चहा उत्पादनात ... या राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे.
  • A. 

   आसाम 

  • B. 

   बिहार 

  • C. 

   महाराष्ट्र 

  • D. 

   ओरिसा 

 • 4. 
  हिराकुंड धरण कोणत्या नदीवर आहे 
  • A. 

   कावेरी 

  • B. 

   गोदावरी 

  • C. 

   महानदी 

  • D. 

   शरावती 

 • 5. 
  लोह प्रमाण कोणत्या मृदेमध्ये जास्त असते ?
  • A. 

   काळी मृदा 

  • B. 

   गाळाची मृदा 

  • C. 

   जांभी 

  • D. 

   पिवळसर 

 • 6. 
  गोदावरीवरील जायकवाडी धरण कोठे आहे ?
  • A. 

   नेवासा

  • B. 

   औरंगाबाद

  • C. 

   अहमदनगर 

  • D. 

   पैठण 

 • 7. 
  साधारपणे कोणत्या प्रदेशात रस्त्याची घनता सर्वात कमी असते?
  • A. 

   पर्वतीय 

  • B. 

   पठारी 

  • C. 

   मैदानी 

  • D. 

   तटीय 

 • 8. 
  कोयना विद्युतप्रकल्प कोठे आहे ?
  • A. 

   हेळवाक 

  • B. 

   पोफळी 

  • C. 

   वडगाव 

  • D. 

   चिपळूण 

 • 9. 
  खालीलपैकी कोणती जमीन कापसाची जमीन म्हणून ओळखली जाते ?
  • A. 

   गाळाची 

  • B. 

   काळी 

  • C. 

   तांबडी 

  • D. 

   रेताड 

 • 10. 
  स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना कोणत्या सालामध्ये करण्यात आली ?
  • A. 

   १९५१

  • B. 

   १९४५

  • C. 

   १९४७

  • D. 

   १९५६

Back to Top Back to top