Pivo I Vatrene Trebe

56 Questions | Total Attempts: 35

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pivo I Vatrene Trebe

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se deli softver u odnosu na na osnovnu namenu?
  • A. 

   Sistemski

  • B. 

   Aplikativni

  • C. 

   Operativni

  • D. 

   Klijentski

 • 2. 
  Šta se sve može smatrati moblinim uređajem?
  • A. 

   Mobilni telefon

  • B. 

   Ručni računar

  • C. 

   Tablet računar

  • D. 

   Server

  • E. 

   Modem

  • F. 

   Ruter

 • 3. 
  Šta je softverski sistem?
  • A. 

   Skup softverski zasnovanih komponenti povezanih radi izvršenja neke funkcije

  • B. 

   Skup uređaja povezanih za obradu ulaznih instrukcija

  • C. 

   Sistem sastavljen od međusobno umreženih servera

  • D. 

   Skup programskih jezika

 • 4. 
  Koji su osnovni problemi prvih metoda Veb programiranja?
  • A. 

   Skalabilnost

  • B. 

   Degradacija perfomansi

  • C. 

   Nedostatak produktivnih alata za razvoj Veb aplikacija

  • D. 

   Nedostatak iskusnih programera

  • E. 

   Pad perfomansi usled velikog broja zahteva od strane klijenata

 • 5. 
  Kojim podsistemima su opremljeni mobilni uređaji?
  • A. 

   Više vrsta bežičnog povezivanja

  • B. 

   Taktilni i glasovni interfejs

  • C. 

   Foto i video kamera

  • D. 

   GPS uređaj

  • E. 

   Bazom podataka

  • F. 

   Ruterom

 • 6. 
  Kako se mogu podeliti aplikacije na mobilnom uređaju u odnosu na apliaktivnu arhitekturu
  • A. 

   Izvorne aplikacije prilagođene platformi (native applications)

  • B. 

   Mobilne veb aplikacije (mobile applications)

  • C. 

   Hibridne aplikacije

  • D. 

   Samostalne aplikacije

  • E. 

   Serverske aplikacije

 • 7. 
  Osnovni problemi razvoja mobilnih Veb aplikacija?
  • A. 

   Specifičnost hardvera

  • B. 

   Kompatibilnost OS-a i mobilnog Veb čitača

  • C. 

   Upotreba mobilnog uređaja u pokretu

  • D. 

   Nedostatak mrežnih uređaja

  • E. 

   Skupo održavanje servera

 • 8. 
  Posebna svojstva Veb aplikacija?
  • A. 

   Nelinearna navigacija

  • B. 

   Dizajn stranica

  • C. 

   Brzina preuzimanja stranica

  • D. 

   Dinamičko konfigurisanje i povezivanje aplikacije

  • E. 

   Smanjena brzina uploada

  • F. 

   Velika propusna mož kroz mrežu

 • 9. 
  Svojstva aplikacije - osnovne grupe?
  • A. 

   Proizvod

  • B. 

   Upotreba

  • C. 

   Razvoj

  • D. 

   Tehnologije

  • E. 

   Pristupna tačka

 • 10. 
  Posebna svojstva aplikacije kao proizvoda
  • A. 

   Sadržaj

  • B. 

   Hipertekstualna struktura

  • C. 

   Prezentacija

  • D. 

   Programski kod

  • E. 

   Dizajn stranica

 • 11. 
  Posebna svojstva vezana za razvoj Veb aplikacija?
  • A. 

   Razvojni tim

  • B. 

   Infrastruktura

  • C. 

   Proces razvoja

  • D. 

   Integracija

  • E. 

   Analiza

  • F. 

   Održavanje

 • 12. 
  Grupa posebnih svojstava vezanih za upotrebu Veb aplikacija?
  • A. 

   Društveni kontekst

  • B. 

   Tehnički kontekst

  • C. 

   Prirodni kontekst

  • D. 

   Semantički kontekst

  • E. 

   Dijalektički kontekst

 • 13. 
  Svojstva aplikacija vezana za njihovu evoluciju?
  • A. 

   Neprekidnost promena

  • B. 

   Pritisak kompetetivnosti

  • C. 

   Tempo promena

  • D. 

   Zahtev kupaca

  • E. 

   Tendencije na tržištu

 • 14. 
  Koja metedologija je primer čvrstog modela procesa razvoja?
  • A. 

   RUP (Rational Unified Process)

  • B. 

   TUP (Transitional Unmarked process)

  • C. 

   GLUP (no comment)

 • 15. 
  Osnovne aktivnosti inžinjering zahteva
  • A. 

   Prikupljanje

  • B. 

   Dokumentovanje

  • C. 

   Verifikacija i validacija

  • D. 

   Menadžment korisničkih zahteva

  • E. 

   Pisanje koda u editoru

  • F. 

   Izdavanje povremenih izveštaja o napretku projekta

 • 16. 
  Kakko se standardno prikazuje model korisničkih zahteva?
  • A. 

   Pomoću dijagrama slučajeva

  • B. 

   Pomoću modela baze podataka

  • C. 

   Pomoću dijagrama sekvenci

  • D. 

   Pomoću dijagrama aktivnosti

 • 17. 
  Kako se vrši modeliranje sadržaja (informacija)?
  • A. 

   Pomoću strukturnih UML dijagrama kao što je dijagram klasa

  • B. 

   Modleom objekat-veza i relacijama

  • C. 

   Strukturom foldera

  • D. 

   Dijagramom tabela baze podataka

 • 18. 
  Koji metodi vizuelnog modeliranja se koriste u praksi?
  • A. 

   Modeli objekti-veze i različiti mrežni dijagrami kao što su mape sajta

  • B. 

   Dijagramom slučajeva korišćenja

  • C. 

   Dijagramom sekvenci

  • D. 

   Modelom baze podataka

 • 19. 
  Na čemu se zasniva komunikacija klijentskog i serverskog dela aplikacije?
  • A. 

   Na standardnim protokolom kao što je osnovni HTTP

  • B. 

   Na pretplati klijenta kod lokalnog Internet provajdera

  • C. 

   Na dostupnosti aplikacije u okviru geografske lokacije korisnika

 • 20. 
  Koja je uloga HTTP-a?
  • A. 

   Prenosi zahteve korisnika serverskom delu aplikacije

  • B. 

   Upravlja načinom realizacije i vraćanja odgovora

  • C. 

   Odbacuje nelegitimne zahteve klijenta

  • D. 

   Sprečava pojavu zaglušenja servera

 • 21. 
  Kako se vrši dodela zahteva određenim klijentima
  • A. 

   Prepisivanjem adrese (URL rewriting)

  • B. 

   Kolačići (cookies)

  • C. 

   Umetanjem <html> taga

  • D. 

   Prihvatanjem zahteva na određeni port

 • 22. 
  Šta kod Veb aplikacija smanjuje potrebu za razvojem izvornih aplikacija?
  • A. 

   Mogućnost pristupa bazama podataka

  • B. 

   Poboljšane grafičke mogućnosti Veb aplikacije

  • C. 

   Pad cena mobilnih uređaja tokom vremena

  • D. 

   Brzina procesora uređaja 

 • 23. 
  Od čega je zavisna hibridna aplikacija realizovana kao Veb aplikacija?
  • A. 

   Od konkretne mobilne platforme

  • B. 

   Interneta

  • C. 

   Obučenosti korisnika u rukovanju mobilnim uređajem

  • D. 

   Programskog jezika u kom je aplikacija napisana

 • 24. 
  Šta smanjuje razliku između izvornih platformskih aplikacija(desktop)?
  • A. 

   Razoj veb čitača i veb tehnologija za mobilne uređaje

  • B. 

   Povećanje brzine prenosa podataka Internet mrežom

  • C. 

   Brzina procesora mobilnog uređaja

 • 25. 
  Šta znače multiplatformske (croos-platform) aplikacije?
  • A. 

   Razvoj veb aplikacja za određenu mob platformu ili više njih istovremeno

  • B. 

   Razvoj platforme dostupna za više korisnika istovremeno

  • C. 

   Razvoj aplikacija više međudobno nezavisnih programera

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top