Quiz Literasi Muhammad Al-idrisi "Pencipta Globe Raksasa

10 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Literasi Muhammad Al-idrisi "Pencipta Globe Raksasa


Questions and Answers
 • 1. 
  Di manakah Muhammad Al-Idrisi lahir?
  • A. 

   Kordoba Spanyol

  • B. 

   Ceuta, Spanyol

  • C. 

   Sisilia, Italia

  • D. 

   Palermo, Italia

 • 2. 
  Apakah yang dimaksud dengan kartografer?
  • A. 

   Ahli geografi

  • B. 

   Ahli pembuat globe

  • C. 

   Ahli pembuat peta

  • D. 

   Ahli menjelajah

 • 3. 
  Siapakah nama Raja yang memberi tugas kepada Al-Idrisi untuk membuat peta dunia?
  • A. 

   Raja Roger II

  • B. 

   Raja Roger I

  • C. 

   Raja Roger III

  • D. 

   Roger Danuarta

 • 4. 
  Pada tahun berapakah al-idrisi berhasil menyelesaikan peta duniadalam bentuk Globe?
  • A. 

   1100 M

  • B. 

   1138

  • C. 

   1154 M

  • D. 

   1165 M

 • 5. 
  Berikut ini merupakan judul buku karya Muhammad al-Idrisi kecuali
  • A. 

    Buku Roger

  • B. 

   Nuzhatul Musytaq fi Ikhiraqil Afat

  • C. 

   Kitab al-Jamali Sifat Ashtat al-Nabatat

  • D. 

   Tuhfah an Nuzhar fi Gharaibil Amshar wa 'ajaibil asfar

  • E. 

   Option 6

 • 6. 
  Al-Idrisi wafat di .......
 • 7. 
  Berikut ini keahlian yang dimiliki Al-Idrisi, kecuali
  • A. 

   Fotografer

  • B. 

   Geograf

  • C. 

   Kartografer

  • D. 

   Ahli botani

 • 8. 
  Pada Tahun berapakah Al-Idrisi Wafat?
  • A. 

   1165 M

  • B. 

   1160 M

  • C. 

   1154 M

  • D. 

   1150 M

 • 9. 
  Globe raksasa karya Al-Idrisi terbuat dari......
 • 10. 
  Berapakah waktu kesepakatan antara Raja Roger II dan al-Idrisi untuk menyelesaikan pembuatan globe raksasa?
  • A. 

   10 tahun

  • B. 

   12 tahun

  • C. 

   14 tahun

  • D. 

   15 tahun

Back to Top Back to top