การงานเพิ่มเติม ม.2 ชุดที่ 3

15 Questions | Total Attempts: 13

SettingsSettingsSettings
Please wait...
การงานเพิ่มเติม ม.2 ชุดที่ 3

.


Questions and Answers
 • 1. 
  องค์กรของรัฐบาล คือ
  • A. 

   A. .org          

  • B. 

   B. .net

  • C. 

   C. .gov

  • D. 

   D. .mil

 • 2. 
  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรคือ
  • A. 

   A. .org

  • B. 

   B. .net

  • C. 

   C. .gov

  • D. 

   D. .mil

 • 3. 
  องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย คือ
  • A. 

   A. .org            

  • B. 

   B. .net

  • C. 

   C. .gov

  • D. 

   D. .mil

 • 4. 
  องค์กรทางทหาร คือ
  • A. 

   A. .org

  • B. 

   B. .net

  • C. 

   C. .gov

  • D. 

   D. .mil

 • 5. 
  บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์  คือ
  • A. 

   A. .co  

  • B. 

   B. .ac

  • C. 

   C. .go

  • D. 

   D. .or

 • 6. 
  สถาบันการศึกษา คือ
  • A. 

   A. .co  

  • B. 

   B. .ac

  • C. 

   C. .go

  • D. 

   D. .or

 • 7. 
  องค์กรของรัฐบาล คือ
  • A. 

   A. .co  

  • B. 

   B. .ac

  • C. 

   C. .go

  • D. 

   D. .or

 • 8. 
  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร คือ
  • A. 

   A. .co  

  • B. 

   B. .ac

  • C. 

   C. .go

  • D. 

   D. .or

  • E. 

   Option 5

 • 9. 
  ประเทศพม่า คือ
  • A. 

   A. .mm

  • B. 

   B. .ph

  • C. 

   C. .sg

  • D. 

   D. .bn

 • 10. 
  ประเทศฟิลิปปินส์ คือ
  • A. 

   A.  .mm        

  • B. 

   B. .ph

  • C. 

   C. .sg

  • D. 

   D. .bn

 • 11. 
  ประเทศสิงคโปร์ คือ
  • A. 

   A.  .mm        

  • B. 

   B. .ph

  • C. 

   C. .sg

  • D. 

   D. .bn

 • 12. 
  ประเทศบรูไน คือ ?
  • A. 

   A.  .mm        

  • B. 

   B. .ph

  • C. 

   C. .sg

  • D. 

   D. .bn

 • 13. 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
  • A. 

   A.   .cn         

  • B. 

   B. .jp

  • C. 

   C. .kr

  • D. 

   D. .tw

 • 14. 
  ประเทศญี่ปุ่น
  • A. 

   A.   .cn         

  • B. 

   B. .jp

  • C. 

   C. .kr

  • D. 

   D. .tw

 • 15. 
  ประเทศเกาหลีใต้ คือ ?
  • A. 

   A.   .cn         

  • B. 

   B. .jp

  • C. 

   C. .kr

  • D. 

   D. .tw

Back to Top Back to top