Employee Health Checklist Form

9 Questions | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Employee Health Checklist Form

Questions and Answers
 • 1. 
  Nakakaranas ka ba ngayon ng lagnat?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 2. 
  Nakakaranas ka ba ngayon ng ubo at/o sipon
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 3. 
  Nakakaranas ka ba ngayon ng pananakit ng katawan?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 4. 
  Nakakaranas ka ba ngayon ng pananakit ng lalamunan/masakit lumunok?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 5. 
  May nakasalamuha ka ba na probable o kumpirmadong pasyente na may COVID-19 mula sa isang metrong distansya or mas malapit pa at tumagal ng mahigit na 15 minuto sa nakalipas na 14 araw?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 6. 
  Nag-alaga ka ba ng probable o kumpirmadong pasyente na may COVID-19 ng hindi nakasuot ng tamang personal protective equipment sa nakalipas na 14 araw?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 7. 
  Ikaw ba ay nagbyahe sa labas ng Pilipinas sa nakalipas na 14 na araw?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 8. 
  Ikaw ba ay nagbyahe sa labas ng iyong lungsod/munisipyo? Sabihin kung saan?
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Hindi

 • 9. 
  Saan ka nagpunta?
Back to Top Back to top