El Elyon Kids:Senior Categry Esther Bible Quiz

40 Questions | Total Attempts: 11

SettingsSettingsSettings
Please wait...
El Elyon Kids:Senior Categry Esther Bible Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Who saved the king’s life and was later, rewarded for his deeds? രാജാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതും പിന്നീട് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചതും ആർക്കാണ്?
  • A. 

   Mordecaiമൊർദെഖായി

  • B. 

   Estherഎസ്ഥേർ

  • C. 

   The royal eunuchs രാജകീയ ഷണ്ഡന്മാർ

  • D. 

   The royal courtiersരാജകീയ പ്രമാണികൾ 

 • 2. 
  Who sought to harm Mordecai and his people? മൊർദെഖായിയെയും അവന്റെ ജനത്തെയും ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാര്?
  • A. 

   The kingരാജാവ്

  • B. 

   Haman ​​​​​​​ഹാമാൻ

  • C. 

   The royal guards​​​​​​​രാജകീയ കാവൽക്കാർ

  • D. 

   Estherഎസ്ഥേർ

 • 3. 
  Who refused to come before the king’s presence at his order? രാജാവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം തന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാകാൻ വിസമ്മതിച്ചത് ആരാണ്?
  • A. 

   Mordecaiമൊർദെഖായി

  • B. 

   Estherഎസ്ഥേർ​​​​​​​

  • C. 

   Queen Vashti വാഷ്‌തി  രാജ്ഞി

  • D. 

   A Jewഒരു യഹൂദൻ

 • 4. 
  Who was the king whose empire stretched from India to Ethiopia and comprised one hundred and twenty - seven provinces and later, occupied the royal throne in the citadel of Susa? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യയിലേക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കുകയും നൂറ്റിയിരുപത്തിയേഴ് പ്രവിശ്യകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് സൂസയിലെ കോട്ടയിൽ രാജകീയ സിംഹാസനം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത രാജാവ് ആരാണ്?
  • A. 

   King David ദാവീദ് രാജാവ്​​​​​​​

  • B. 

   King Ahasuerusഅഹശ്വേരോസ് രാജാവ്

  • C. 

   King Nebuchadnezzarനെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവ്

  • D. 

   King Jeconiah യക്കോണിയാ ​​​​​​​രാജാവ്

 • 5. 
  Whom was Mordecai foster father to? മൊർദെഖായി ആരുടെ വളർത്തു പിതാവായിരുന്നു?
  • A. 

   Hadassahഹദസ്സ

  • B. 

   Judithയൂദിത്ത് ​​​​​​​

  • C. 

   Zipporahസിപ്പോറ

  • D. 

   Jochebedയോഖേബേദ് ​​​​​​​

 • 6. 
  Why didn’t Esther reveal her nationality or family? എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്ഥേർ അവളുടെ വംശമോ കുലമോ വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നത്?
  • A. 

   Because she was afraid to do so.കാരണം അവൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഭയമായിരുന്നു.​​​​​​​

  • B. 

   Because Mordecai forbid her to do so.മൊർദെഖായി അവളെ അത് ചെയ്യാൻ വിലക്കി.

  • C. 

   Because she found no interest in her family. കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ കുടുംബത്തോട് താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു.​​​​​​​

  • D. 

   Because she had no such family.കാരണം അവൾക്ക് അത്തരമൊരു കുടുംബം ഇല്ലായിരുന്നു.

 • 7. 
  How did Esther become queen? എസ്ഥേർ എങ്ങനെയാണ് രാജ്ഞിയായത്?
  • A. 

   She was found to be more intelligent than other young girls.മറ്റ് പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ അവൾ വിവേകമതിയായരുന്നു.

  • B. 

   She was very special.അവൾ വളരെ സവിശേഷതയുള്ളവളായിരുന്നു.

  • C. 

   She was very talented.അവൾ വളരെ കഴിവുള്ളവളായിരുന്നു.

  • D. 

   She won the king’s favor and approval more than any of the other virgins.മറ്റേതൊരു കന്യകമാരേക്കാളും അവൾ രാജാവിന്റെ പ്രീതിയും അംഗീകാരവും നേടിയിരുന്നു.​​​​​​​

 • 8. 
  Choose who were the two royal eunuchs that conspired to assassinate King Ahasuerus? അഹശ്വേരോസ് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ രണ്ട് രാജകീയ ഷണ്ഡന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? (YOU CAN CHOOSE MORE THAN ONE OPTION IN THIS QUESTION ONLY)
  • A. 

   Bigthanഗബാഥാ ​​​​​​​

  • B. 

   Bigtha​​​​​​​ബിഗ്താ

  • C. 

   Tereshതാറാ

  • D. 

   Harbonaഹർബോണാ ​​​​​​​

 • 9. 
  Who refused to bow down before Haman? ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചതാര്?
  • A. 

   Estherഎസ്ഥേർ

  • B. 

   Queen Vashtiവാഷ്‌തി രാജ്ഞി

  • C. 

   Mordecaiമൊർദെഖായി

  • D. 

   The other Jews in Susaസൂസയിലെ മറ്റ് യഹൂദന്മാർ

 • 10. 
  What was Haman’s plot? ഹാമാന്റെ ഗൂഢാലോചന എന്തായിരുന്നു?
  • A. 

   To kill Queen Esther.എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയെ കൊല്ലാൻ.

  • B. 

   To destroy all the Jews throughout the Kingdom of Ahasuerus.അഹാസ്വേരോസ് രാജ്യത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ.

  • C. 

   To only kill Mordecai.മൊർദെഖായിയെ മാത്രം കൊല്ലാൻ.

  • D. 

   To bring an end to the reign of King Ahasuerus.അഹശ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ.

 • 11. 
  What did Mordecai do when he found out Haman’s wicked plan? ഹാമാന്റെ ദുഷിച്ച പദ്ധതി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മൊർദെഖായി എന്താണ് ചെയ്തത്?
  • A. 

   He was very angry and shattered everything he could find around him. അവൻ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, തനിക്കുചുറ്റും കണ്ടതെല്ലാം തകർത്തുക്കളയുകയും ചെയ്തു.

  • B. 

   He tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and walked through the city crying bitterly and loudly.അവൻ വസ്ത്രം കീറി, ചാക്കുടുത്ത്, ചാരം പൂശി, അത്യുച്ചത്തിൽ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു നഗരമധ്യത്തിലേക്കു ചെന്നു. 

  • C. 

   He asked all the Jews wage war against Haman.എല്ലാ യഹൂദന്മാരോടും ഹാമാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

  • D. 

   He went to Haman's house and yelled at himഅവൻ ഹാമാന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനെ ആക്രോശിച്ചു.

 • 12. 
  Why did Mordecai go only as far as the king’s gate? മൊർദെഖായി രാജാവിന്റെ കവാടം വരെ മാത്രം പോയത് എന്തുകൊണ്ട്?
  • A. 

   For no ordinary men were allowed to enter.സാധാരണ മനുഷ്യരെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.

  • B. 

   For no enemies of Haman were allowed to enter.ഹാമാന്റെ ശത്രുക്കളെ പ്രവേശിപ്പാൻ അനുവദിക്കില്ല.

  • C. 

   For no one in sackcloth was allowed to enter.കാരണം, ചാക്കുവസ്ത്രമുടുത്ത ആർക്കും രാജാവിന്റെ കവാടം കടന്നുകൂടായിരുന്നു  .

  • D. 

   For no one without the invitation of the king or queen were allowed to enter.രാജാവിന്റെയോ രാജ്ഞിയുടെയോ ക്ഷണം കൂടാതെ ആരെയും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.

 • 13. 
  Which eunuch did Queen Esther summon to find out the reason why Mordecai was wearing sackcloth? മൊർദെഖായി ചാക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ എസ്ഥേർ രാജ്ഞി ഏത് ഷണ്ഡനെയാണ് വിളിച്ചത്?
  • A. 

   Harbonaഹർബോണാ ​​​​​​​

  • B. 

   Bigthanഗബാഥാ

  • C. 

   Hathachഹഥാക്ക് ​​​​​​​

  • D. 

   Mahumanമെഹുമാൻ

 • 14. 
  How would one’s life be spared if he or she was in the presence of the king without being summoned? ഒരാൾ രാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടാതെ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം എന്താണ്?
  • A. 

   If the king grants him his life by holding out to him his golden sceptre.തന്റെ സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൽ നീട്ടി രാജാവ് അവന്റെ ജീവൻ നൽകിയാൽ.

  • B. 

   If that person apologizes to the king.ആ വ്യക്തി രാജാവിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ.

  • C. 

   If the king grants him his life by holding out to him his signet ring.രാജാവ് തന്റെ മുദ്ര മോതിരം നീട്ടി അവന്റെ ജീവൻ നൽകിയാൽ.

  • D. 

   He would be let free only if he came with important news.പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി വന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കൂ.

 • 15. 
  “……………And who knows – perhaps you have come to the throne for just such a time as this.” Why do you think Mordecai said these words? "................ഇത്തരം ഒരു കാലത്തേക്കായിട്ടല്ല, നീ രഞ്ജിസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം." എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മൊർദെഖായി ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്?
  • A. 

   To make her feel uncomfortable.​​അവളെ അസ്വസ്ഥയാക്കാൻ.

  • B. 

   To put Mordecai in a higher position to the king.മൊർദെഖായിയെ രാജാവിന് ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ.

  • C. 

   To help her make decisions even faster so that they would not die.അവളെ അവർ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ.

  • D. 

   To let Esther, know that she was made queen to fulfill God’s plan.ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് അവളെ രാജ്ഞിയാക്കിയതെന്ന് എസ്ഥറിനെ അറിയിക്കാൻ.

 • 16. 
  According to Esther’s reply, what were all the Jews in Susa supposed to do, for three days? എസ്ഥേറിന്റെ മറുപടി പ്രകാരം, സൂസയിലെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു?
  • A. 

   To relax and enjoy.വിശ്രമിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും.

  • B. 

   To fast for her, not to eat and drink for three days, night or day.അവൾക്കായി ഉപവസിക്കാൻ, മൂന്ന് ദിവസമോ രാത്രിയോ പകലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്.

  • C. 

   To help her in revealing Haman’s wicked plan.​​​​​​​ഹാമാന്റെ ദുഷിച്ച പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്താൻ അവളെ സഹായിക്കാൻ.

  • D. 

   To work for three days.മൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ.

 • 17. 
  According to Mordecai’s prayer, what was the reason why he did not bow down to Haman? മൊർദെഖായിയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം, താൻ ഹാമാനെ വണങ്ങാതിരുന്നത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു?
  • A. 

   He didn’t as he detested Haman.അവൻ ഹാമാനെ വെറുത്തതുകൊണ്ട്.

  • B. 

   He didn’t as he forgot.അത് മറന്നതു മൂലം അവൻ ചെയ്തില്ല.

  • C. 

   He did so as not to place man’s glory above the glory of God.മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ദൈവമഹത്വത്തിനു മുകളിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.

  • D. 

   He was in a higher position than Haman was.അവൻ ഹാമാനെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട്.

 • 18. 
  How many of their enemies did the other Jews in the KING’S PROVINCES, who assembled to protect themselves, kill? രാജാവിന്റെ പ്രവിശ്യകളിലെ മറ്റ് യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒത്തു കൂടിയപ്പോൾ, എത്ര ശത്രുക്കളെയാണ് അവർ കൊന്നത്?
  • A. 

   Seventy-nine thousandഎഴുപത്തൊമ്പതിനായിരം

  • B. 

   Seventy-five thousandഎഴുപത്തയ്യായിരം

  • C. 

   Thirty-five thousandമുപ്പത്തയ്യായിരം

  • D. 

   Two thousandരണ്ടായിരം

 • 19. 
  How was the king’s reaction towards seeing Queen Esther? (when came without being called) എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? (വിളിക്കപെടാതെ വന്നപ്പോൾ)
  • A. 

   He was very happy. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു.

  • B. 

   He was very sad. അവൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു.

  • C. 

   He was flushed with majestic anger. ഉഗ്രകോപത്തോടെ അവളെ നോക്കി.

  • D. 

   He ignored her presence. അവൻ അവളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ അവഗണിച്ചു.

 • 20. 
  What did God do to King Ahasuerus, at that moment when he angered at seeing Queen Esther before his presence, without him having her called? എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയെ  തന്റെ  മുമ്പിൽ  കണ്ടപ്പോൾ, കോപിഷ്‌ഠനായ അഹാസ്വേരോസ് രാജാവിനോട് ദൈവം  എന്താണ് ചെയ്തത്?
  • A. 

   God changed the king’s anger to sadness.​​​​​​​ദൈവം രാജാവിന്റെ കോപത്തെ സങ്കടമാക്കി മാറ്റി.

  • B. 

   God changed the king’s anger to gentleness.ദൈവം രാജാവിന്റെ കോപത്തെ ശാന്തമാക്കി മാറ്റി.

  • C. 

   God changed the king’s anger to happiness.ദൈവം രാജാവിന്റെ കോപത്തെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റി.

  • D. 

   God changed the king’s anger to anxiety.ദൈവം രാജാവിന്റെ കോപത്തെ ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് മാറ്റി.

 • 21. 
  After God had cooled down the king’s anger, to comfort Esther, what did the king say about the decree that states any man or woman that came before the king’s presence without being called would have to suffer the penalty of death? ദൈവം രാജാവിന്റെ കോപം ശമിപ്പിച്ച ശേഷം, എസ്ഥറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിളിക്കപ്പെടാതെ വന്ന ഏതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വധശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞത്?
  • A. 

   I will spare your life just for now but I will put to death your family.ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൻറെ ജീവൻ വെറുതെ വിടും, പക്ഷേ ഞാൻ നിൻറെ കുടുംബത്തെ കൊല്ലും.

  • B. 

   I will spare the life of your family but you will have to suffer death.ഞാൻ നിൻറെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവൻ വെറുതെ വിടും, പക്ഷേ നീ മരണം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

  • C. 

   I will spare your life only if you pay the price for the penalty.പിഴ അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിൻറെ ജീവൻ വെറുതെ വിടുകയുള്ളു.

  • D. 

   You will not die, because our decree applies only to ordinary people.നീ മരിക്കുകയില്ല, കാരണം നമ്മുടെ നിയമം പ്രജകൾക്കു  മാത്രമേ  ബാധകമാവു.

 • 22. 
  What did Esther ask the king for? എസ്ഥേർ രാജാവിനോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത്?
  • A. 

   She asked if the king and Haman could come to a banquet that she had prepared.താൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും വരാമോ  എന്നാണ് അവൾ ചോദിച്ചത്.

  • B. 

   She asked King Ahasuerus for half of the kingdom.അവൾ അഹശ്വേരോസ് രാജാവിനോട് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തരാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്.

  • C. 

   She asked if the king can sentence death for Haman.രാജാവിനോട് ഹാമാനിന് വധശിക്ഷ നൽകാമോ എന്നാണ് അവൾ ചോദിച്ചത്.

  • D. 

   She asked the king to place Mordecai in a higher position.മൊർദെഖായിയെ ഉന്നത  പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താമോ എന്നാണ് അവൾ രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

 • 23. 
  During the drinking of wine in the first banquet, as the king asked Queen Esther her petition, what did she ask him this time? ആദ്യ വിരുന്നിൽ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ, രാജാവ് എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയുടെ അപേക്ഷ അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അവൾ അവനോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത്?
  • A. 

   Esther just didn’t ask anything.എസ്ഥേർ ഒന്നുംതന്നെ ചോദിച്ചില്ല.

  • B. 

   Esther asked the king and Haman to come to another banquet she would prepare.താൻ തയ്യാറാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും വരാമോ എന്നാണ് എസ്ഥേർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

  • C. 

   Esther asked the king for the whole kingdom.എസ്ഥേർ രാജാവിനോട് രാജ്യം മുഴുവൻ തരാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്.

  • D. 

   Esther asked for more jewelry.എസ്ഥേർ കൂടുതൽ ആഭരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു.

 • 24. 
  What was the suggestion of Haman’s wife and friends, at seeing that he was not satisfied with all that had made him happy, as long as he saw the Jew Mordecai sitting at the king’s gate? യഹൂദനായ മൊർദെഖായി രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട കാലത്തോളം, തന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ തൃപ്തനല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ഹാമാന്റെ ഭാര്യയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു?
  • A. 

   Have a 50- cubit gallows built. In the evening, ask the king to have Mordecai hanged on it. Then go to the banquet merrily together with the king.50- മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാകുക. വൈകുന്നേരം, മൊർദെഖായിയെ അതിൻമേൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക.   പിന്നെ ആനന്ദത്തോടെ രാജാവിനോടൊത്തു വിരുന്നിനു പോവുക.

  • B. 

   After the banquet, have Mordecai killed.നാളത്തെ വിരുന്നിനുശേഷം മൊർദെഖായിയെ കൊല്ലുക.

  • C. 

   Have a 50- cubit gallows built. In the morning, ask the king to have Mordecai hanged on it.50- മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാകുക. രാവിലെതന്നെ, മൊർദെഖായിയെ അതിൻമേൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക.   പിന്നെ ആനന്ദത്തോടെ രാജാവിനോടൊത്തു വിരുന്നിനു പോവുക.

  • D. 

   Have Mordecai killed tonight.ഇന്ന് രാത്രിതന്നെ മൊർദെഖായിയെ കൊല്ലുക.

 • 25. 
  How was Haman humiliated before Mordecai? മൊർദെഖായിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാമാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനെ?
  • A. 

   The king yelled at Haman before Mordecai.രാജാവ് മൊർദെഖായിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാമാനെ വഴക്കുപറഞ്ഞു.

  • B. 

   Haman was asked to take the robes and horse and to do all that he himself had suggested, for the Jew Mordecai sitting at the royal gate.ഹാമാനിനോട് രാജകീയ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്ന യെഹൂദനായ മൊർദ്ദെഖായിക്കു വേണ്ടി വസ്ത്രവും കുതിരയും എടുത്തു താൻ തന്നേ നിർദ്ദേശിച്ച ഒക്കെയും ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ രാജാവ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ.

  • C. 

   Haman was asked to come along with Mordecai to the banquet.ഹാമാനിനോട് മൊർദ്ദെഖായയോടൊപ്പം വിരുന്നിനു വരുവാൻ എസ്ഥേർ പിന്നീട് അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ.

  • D. 

   Haman was asked to wash the dishes by Esther before Mordecai.എസ്ഥേർ രാഞ്ജി കൊട്ടാരത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഹാമാനിനോട് മൊർദെഖായിയുടെ മുമ്പാകെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ.

Back to Top Back to top