Shri Shivaji Jr College Pusad Sub- Economic

10 | Total Attempts: 662

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Shri Shivaji Jr College Pusad Sub- Economic

🅁🄾🄷🄰🄽 🄺🄴🅆🄰🅃🄴
श्री शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय पुसद विषय- अर्थशास्त्र विषय शिक्षक- प्रा. गजानन जाधव सर प्रकरण 3 अ मागणीचे विश्लेषण test no. 3
​​


Questions and Answers
 • 1. 
  1)विशिष्ट वेळी विशिष्ट किंमतीला विशिष्ट वस्तुची खरेदी केलेली नगसंख्या  म्हणजे____
  • A. 

   अ. उपयोगिता होय

  • B. 

   ब. मागणी होय

  • C. 

   क. पुरवठा होय

 • 2. 
  पर्यायी वस्तूची किंमत आणि मागणी यात____
  • A. 

   अ. प्रत्यक्ष संबंध असतो 

  • B. 

   ब. व्यस्त संबंध असतो 

  • C. 

   क. कोणताही बदल नाही

 • 3. 
  3) जेव्हा अधिक किंमतीला कमी नगसंख्येची मागणी केली जाते, हे असे दर्शविले की, ____
  • A. 

   अ. मागणीची वृद्धि 

  • B. 

   ब. मागणीतील विस्तार

  • C. 

   क. मागणीतील संकोच

 • 4. 
  4) विजेला असलेली मागणी ही____
  • A. 

   अ. अप्रत्यक्ष मागणी असते

  • B. 

   ब. संमीश्र मागणी असते

  • C. 

   क. संयुक्त मागणी असते

 • 5. 
  5) मागणीच्या नियमात मार्शल च्या मते किंमत व मागणी यांच्यात पुढील संबंध असतो____
  • A. 

   अ. व्यस्त स्वरुपाचा 

  • B. 

   ब. प्रत्यक्ष स्वरूपाचा 

  • C. 

   क. यापैकी नाही

 • 6. 
  6) अर्थशास्त्राय पारिभाषिक शब्द सुचवा  स्नेहल, साक्षी, नम्रता, सपना आणि पल्लवी यांनी बाजारातून प्रत्येकी दोन पेन ची केलेली मागणी म्हणजे____
  • A. 

   प्रत्यक्ष मागणी

  • B. 

   वयक्तिक मागणी

  • C. 

   बाजार मागणी

 • 7. 
  7) मागणी पत्रकाचे आलेखीय  सादरीकरण-
  • A. 

   अ. मागणी वक्र

  • B. 

   ब. पुरवठा वक्र 

  • C. 

   क. उपयोगिता वक्र

 • 8. 
  8) अशी इच्छा जीला खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि खर्च करण्याची मानसिक तयारी असते-
  • A. 

   अ. पुरवठा

  • B. 

   ब. लवचिकता

  • C. 

   क. मागणी

 • 9. 
  9) हलक्या किंवा निकृष्ट, कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तू-
  • A. 

   अ. गिफेन वस्तू

  • B. 

   ब. प्रतिष्ठेच्या वस्तू

  • C. 

   क. सवयीच्या वस्तू

 • 10. 
  10) आपलीच वस्तू चांगली आहे हे पटवून सांगणारे वृत्त-
  • A. 

   अ. व्याख्यान

  • B. 

   ब. अध्यापन

  • C. 

   क. जाहिरात

Back to Top Back to top