Är Du Kaos, Ordning Eller Balans?

29 Questions

Please wait...
r Du Kaos, Ordning Eller Balans?

På Projekt Lazarus är din allmänna inställning till världen och hela existensen - uppdelat i kategorierna ordning, kaos och balans - mycket central. Det avgör saker som grupptillhörighet, intriger, förmågor och vilken information du får innan lajvet börjar. Är du osäker på vilken av de tre huvudsakliga inriktningarna du tillhör gör du lämpligtvis detta quiz. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Bävrar har skapat en fördämning som översvämmar odlingsfält för en grupp bönder och torkar ut odlingsfält för en annan grupp bönder. Vad göra?
  • A. 

   Mörda bävrarna, montera deras skallar som hjälmprydnader, bränna fördämningen hur svårt det än kan vara att få fyr på den och sedan rida ner grödorna för båda bönderna bara för att.

  • B. 

   Lämna bävrarna ifred. De gör vad bävrar gör.

  • C. 

   Gräva en kanal runt fördämningen för att kringgå problemet.

  • D. 

   Skrämma iväg bävrarna och riva fördämningen.

 • 2. 
  Vilken princip bör råda?
  • A. 

   Gruppen framför individen.

  • B. 

   Varje ny situation måste avgöra om det är individen eller gruppen som sätts främst.

  • C. 

   Bränn, plundra, sup, kräks.

  • D. 

   Individen framför gruppen.

 • 3. 
  Vintillverkning är...
  • A. 

   En välsignelse.

  • B. 

   En sorts styggelse med rätt behagliga effekter.

  • C. 

   Något gott som leder till dåliga slutresultat

  • D. 

   För krångligt. Ät druvorna istället.

 • 4. 
  Du blir erbjuden ett välbetalt kontraktsmord. Vad gör du?
  • A. 

   Tackar ja till kontraktet om de kommit genom de rätta kanalerna. Lever upp pengarna.

  • B. 

   Tackar nej till kontraktet. Anmäler uppdragsgivaren till vakten.

  • C. 

   Vägrar befatta dig med något kontrakt. Rånar uppdragsgivaren och rider norrut utan att ha genomfört mordet.

  • D. 

   Tackar nej till kontraktet. Mördar uppdragsgivaren. Pissar i ölen och bränner ner lokalen.

 • 5. 
  En Liciensk köpman har bokat ett möte med dig för att diskutera en potentiell affär. Vad gör du?
  • A. 

   Kommer i god tid till mötet.

  • B. 

   Kommer avsiktligt sent till mötet för att etablera vem det är som bestämmer egentligen.

  • C. 

   Kommer inte till något möte över huvud taget.

  • D. 

   Plundrar köpmannens varor medan hen sitter och väntar på dig på mötesplatsen.

 • 6. 
  Vad är det bästa i livet?
  • A. 

   De öppna stäpperna, en snabbfotad häst, falkar på din handled och vinden i håret.

  • B. 

   Att krossa sina fiender. Att se dem drivas framför sig. Och att höra deras partners klagosång.

  • C. 

   Ringmurens styrka, kyrkklockans regelbundna sång. Att veta att din familj är trygg och omhändertagen.

  • D. 

   Måttlighet i allt.

 • 7. 
  En orättfärdig härskare som bluffat sig till sin titel driver igenom lagstiftning som drabbar de svagaste. Hur agerar du?
  • A. 

   Jag vägrar underkasta mig någon. Jag trotsar den orättfärdige och hjälper förhoppningsvis till att störta styret i processen.

  • B. 

   Individer och hela samhällssystem finns bara till för att tjäna ett högre syfte. Ibland är en orättfärdig härskare vad som behövs. Ibland inte.

  • C. 

   Jag vägrar lyda en orättfärdig makthavare och agerar för att återupprätta den rättmätige härskaren.

  • D. 

   Jag lämnar den orättfärdiga härskaren bakom mig och erbjuder andra att följa mig till friare nejder.

 • 8. 
  Döda eller inte döda?
  • A. 

   Aldrig döda.

  • B. 

   Döda för att upprätthålla viktiga principer.

  • C. 

   Döda när det känns rätt.

  • D. 

   Döda när situationen kräver det.

 • 9. 
  Att utnyttja djur för egna syften?
  • A. 

   Inte som ett självändamål men om det behövs så.

  • B. 

   Ja men något måste alltid ges tillbaka.

  • C. 

   Ja, utan förbehåll. Vi är skapelsens krona och väktare. Djur är djur.

  • D. 

   Om jag känner för det.

 • 10. 
  En kvinna med trollkrafter har flyttat in i en stuga inte långt ifrån den trygg lilla byn där barnen rör sig fritt och obekymrat. Vad göra?
  • A. 

   En trollkvinna skall du inte låta leva.

  • B. 

   Om hon använder sina krafter på ett sätt som försätter andra i fara så måste hon hanteras.

  • C. 

   Gläds över den nya förhoppningsvis visa kvinna som kommit till trakten.

  • D. 

   Upphöj häxan till lärarinna, tillåt henne att dela med sig av sin kunskap under en tid och bränn henne sedan.

 • 11. 
  Hjälteblod är...
  • A. 

   Styrka och snabbhet, känsla och mod i skön harmoni.

  • B. 

   Ett sätt för oss att testa vår styrka mot varandra under ordnade former.

  • C. 

   För mesar.

  • D. 

   För våldsamt.

 • 12. 
  Lazariterna är…
  • A. 

   Världens väktare. En grupp som ser till att ingen av de kosmiska makterna tar överhand i världen.

  • B. 

   Allas tjänare som ser till att livet går smidigt för alla.

  • C. 

   Representanter för det äkta och ursprungliga.

  • D. 

   Svekfulla bortom vanligt förstånd.

 • 13. 
  Att offra en för att rädda många?
  • A. 

   Ingen har rätt att ta sig den makten över någon annan.

  • B. 

   Ett sådant offer kan ibland vara nödvändigt.

  • C. 

   Utan att tveka.

  • D. 

   En avvägning som helt och hållet beror på situationen.

 • 14. 
  Naturväsens plats i samhället?
  • A. 

   Skapelsens krona.

  • B. 

   I ett civiliserat samhälle är de en nödvändighet. I ett ociviliserat samhälle är de en belastning.

  • C. 

   Likvärdiga men ibland av nödtvång tvungna att hållas separat från samhället.

  • D. 

   Många gånger en förebild för alla andra.

 • 15. 
  Nekromantik är…
  • A. 

   Onaturligt. Livet strömmar i en riktning.

  • B. 

   Användbart om man vet hur man ska tämja krafterna på rätt sätt.

  • C. 

   En avvikelse som förtjänar lagens strängaste straff.

  • D. 

   Ett system som kräver att någon måste dö för att någon annan ska kunna leva.

 • 16. 
  Ett bibliotek är...
  • A. 

   Det civiliserade samhällets stöttepelare.

  • B. 

   Ett av flera sätt att föra över kunskap.

  • C. 

   Den perfekta platsen att starta en bra lägereld.

  • D. 

   En resurs för att kunna vrida samhället dit en vill ha det.

 • 17. 
  En stackars sate sitter hungrig utanför värdshuset där du ämnat spendera dina surt förvärvade slantar på en kanna öl och en fårbog. Vad gör du?
  • A. 

   Köper min öl och går ut och häller hälften över tiggaren. Jag gillar inte att supa när någon drar ner stämningen.

  • B. 

   Skickar stadsvakten på hen.

  • C. 

   Delar med mig av det jag har. Hur bra vi är avgörs av hur vi behandlar våra svagaste.

  • D. 

   Ibland är tiggare ett tecken på att en byggt sitt samhälle rätt. Ibland är det ett tecken på att en gjort något fel.

 • 18. 
  Svedjebruk?
  • A. 

   En makt över naturen människan inte har rätt att ta.

  • B. 

   En effektiv jordbruksmetod.

  • C. 

   Lämpligt ibland.

  • D. 

   Något som borde utsträckas till människor och städer också. Ibland måste saker bara brinna.

 • 19. 
  Nomadfolket Rabizno har traditionella betesmarker där en potentiellt lukrativ gruva skulle kunna byggas. Vad gör du?
  • A. 

   Vänta tills nomaderna eventuellt drar vidare. Se om chansen finns kvar då och ta den.

  • B. 

   Mörda alla nomader. Vägra bygga någon jäkla gruva.

  • C. 

   Sprider rykten och uppviglar människor mot nomaderna. När de är bortdrivna bygger jag gruvan.

  • D. 

   Söka samarbete. Se om det går att bevara betesmarker till stor del men ändå få viss gruvdrift.

 • 20. 
  Ett välbyggt badhus i marmor med termiska bad, bastu och massage är...
  • A. 

   En trevlig distraktion men en onödig ansträngning när vattendrag att bada i finns överallt.

  • B. 

   Värmt vatten gör dig till en vekling.

  • C. 

   Ett tecken på ett civiliserat samhälle.

  • D. 

   En lockelse som leder bort från ett samhälle som är hållbart.

 • 21. 
  Ljuga?
  • A. 

   Av princip inte.

  • B. 

   Om det tjänar ett högre syfte.

  • C. 

   Ibland är det nödvändigt.

  • D. 

   Om du tycker det behövs.

 • 22. 
  Du kommer på ett sätt som gör att du och andra icke-flygkunniga varelser kan lära sig flyga. Vad gör du med kunskapen?
  • A. 

   Det är onaturligt för oss att flyga så jag förstör kunskapen så att ingen annan får den.

  • B. 

   Utnyttjar kunskapen och delar den med andra som jag tycker förtjänar den.

  • C. 

   Delar kunskapen med med mina allierade så att vi kan få skapa ett imperium med dess hjälp.

  • D. 

   Delar ut kunskapen till olika grupper vid olika tillfällen för att kontrollera utvecklingen.

 • 23. 
  Äta köttet av fränder?
  • A. 

   Ibland har nöden ingen lag. Att jag dör gynnar ingen.

  • B. 

   Det beror på situationen.

  • C. 

   Absolut och kategoriskt aldrig. Att äta fränders kött är en styggelse och går emot allt vad vi står för.

  • D. 

   Bara med en god örtsås.

 • 24. 
  Din syn mattas och en köpman erbjuder dig specialtillverkade glaslinser som hjälper dig att se bättre. Vad gör du?
  • A. 

   Prisar civilisationens framsteg och undviker att gå in i pelare i fortsättningen.

  • B. 

   Begrundar priset för att tillverka linserna. Uppväger fördelarna för mig som individ, nackdelarna för världen?

  • C. 

   Tar linserna, dödar köpmannen, stjäl resten av lagret och ger sedan bort till behövande.

  • D. 

   Vägrar av princip. Min kropp är mitt tempel. Om Gud velat att jag skulle se bra hade hen inte låtit min syn mattas.

 • 25. 
  Ditt barn väljer att gå en annan väg i livet än dig själv.  Hur reagerar du?
  • A. 

   Att barn går sin egen väg är något varje generation måste lära sig den hårda vägen.

  • B. 

   Att låta sina barn styra är ett tecken på en svag förälder. Jag väljer mitt barns framtid för dess eget bästa om jag så måste använda maktmedel.

  • C. 

   Väg fördelar mot nackdelar. Ingrip vid behov.

  • D. 

   Det är inte mitt problem eftersom ett barn som går emot mig inte är mitt barn längre.

 • 26. 
  Att dansa är...
  • A. 

   Naturens sätt att säga till dig att leva lite.

  • B. 

   Eventuellt nöjsamt vid rätt tillfälle.

  • C. 

   En perfekt symmetri och ett tecken på att vi står över djuren.

  • D. 

   En bra förrätt till en muntrare sängkammarlek.

 • 27. 
  En pest sveper över området. Vems fel är det?
  • A. 

   Ingens fel. Kanske behövs pesten för att jämna ut befolkningstalet?

  • B. 

   De som inte förmått tyda tecknen och agera på lämpligt sätt för att undvika den.

  • C. 

   De som inte lärt sig korrekt hygien eller följt de regler som gäller för avfallshantering.

  • D. 

   Sjukdomar är en del av livet. Att söka ansvariga för sjukdomar är som att söka ansvariga för stormen.

 • 28. 
  Två partners söker samtidigt din kärlek. Vad göra?
  • A. 

   Öppet och ärligt njuta av den kärlek du får och hoppas att de känner samma sak.

  • B. 

   Följa de regler som din religion och ditt samhälle stipulerar.

  • C. 

   Besinna dig. Kanske är för mycket av en bra sak just för mycket?

  • D. 

   Be dem hjälpa dig hitta en tredje partner till dig.

 • 29. 
  Du är mycket hungrig men vet att fisken i bäcken snart är utfiskad. Om du äter dig mätt nu kanske inte andra kan äta sig mätta längre fram. Vad göra?
  • A. 

   Din bäck, dina fiskar. Du kan inte ta ansvar för andra.

  • B. 

   Naturen är stor och vid. Om en möjlighet försvinner öppnas säkert en annan om du bara har förmågan att läsa tecknen.

  • C. 

   Detta är den sorts dilemma som du som tänkande varelse måste hantera och du måste själv välja din väg. Att du är medveten är det viktiga.

  • D. 

   I vissa fall är ditt liv värt mer. I andra fall inte.